Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Objava akata sa 12. sjednice Općinskog vijeća Općine Kravarsko

Objava akata sa 12. sjednice Općinskog vijeća Općine Kravarsko:

2. Izvještaj o izvršenju Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima Općine Kravarsko za 2022. g., Zaključak o prihvaćanju

3. Izvještaj o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Kravarsko za 2022. g., Zaključak o prihvaćanju

4. Izvještaj o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Kravarsko za 2022. g., Zaključak o prihvaćanju

5. Izvještaj o izvršenju Programa unapređenja stanovanja zajednice za 2022. g., Zaključak o prihvaćanju

6. Godišnji Izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Kravarsko za 2022. g., Obrazloženje, Zaključak o prihvaćanju

7. Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja Općine Kravarsko za 2022.g.

8. Odluka o osnovici i koeficijentu za obračun plaće dužnosnika (općinskog načelnika)

9. Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika Općine Kravarsko

10. I. izmjene i dopune Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima Općine Kravarsko za 2023. godinu

11. I. izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2023. godinu

12. I. izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture za 2023. godinu

13. I. izmjene i dopune Programa unapređenja stanovanja zajednice za 2023. godinu

14. I. izmjene i dopune Proračuna Općine Kravarsko za 2023. godinu, Obrazloženje

15. Plan evakuacije i zbrinjavanja turista u slučaju većih nesreća ili katastrofa

16. Plan motrenja, čuvanja i ophodnje građevina i površina za koje prijeti opasnost od nastajanja i širenja požara