Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

OBJAVA AKATA SA 08. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA

1. Odluka o izmjenama i dopunama Odluka o izvršenju proračuna Općine Kravarsko za 2018. godinu

2. Odluka o grobljima

3. Odluka o osnovici i koeficijentu za obračun plaće općinskog načelnika i njegova zamjenika

4. Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika Općine Kravarsko

5. II izmjene i dopune Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima Općine Kravarsko u 2018. godini

6. II izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Kravarsko za 2018.g.

7. II izmjena i dopuna Programa gradnje na području Općine Kravarsko za 2018. godinu s projekcijom za 2019. i 2020. godinu

8. Donošenje II izmjena i dopuna Proračuna Općine Kravarsko za 2018. godinu s projekcijom za 2019. i 2020. godinu

9. Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt “Rekonstrukcija sportskih terena u Kravarskom” unutar mjere 07 “Temeljne usluge i obnova sela na ruralnim područjima” iz programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020.

Napomena: II izmjena i dopuna Programa pod rednim brojem 6., 7. i 8. nalaze se pod rednim brojem 9. II izmjena i dopuna Proračuna Općine Kravarsko za 2018. godinu s projekcijom za 2019. i 2020. godinu