Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

OBJAVA AKATA SA 06. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA

 1. Odluka o komunalnom redu
 2. Odluka o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina, te mjerama zaštite od požara na poljoprivrednom zemljištu
 3. Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja mješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Kravarsko
 4. Odluka o povjeravanju obavljanja komunalne djelatnosti održavanja javne rasvjete na području Općine Kravarsko
 5. I izmjene i dopune Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima Općine Kravarsko
 6. I izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrkture na području Općine Kravarsko za 2018. godinu
 7. I izmjene i dopune Programa gradnje na području Općine Kravarsko za 2018. godinu
 8. I izmjene i dopune Proračuna Općine Kravarsko za 2018. g sa projekcijom za 2019. i 2020. g
 9. Program upravljanja imovinom za 2018. godinu
 10. Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Općine Kravarsko
 11. Odluka o izmjenama i dopunama Poslovnika Općinskog vijeća Općine Kravarsko

NAPOMENA: Programi pod rednim brojem 5,6 i 7 nalaze se u Excel dokumentu pod rednim brojem 8 . I izmjena i dopuna Proračuna Općine Kravarsko za 2018. g. sa projekcijom za 2019. i 2020. g.