Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

OBJAVA AKATA SA 04. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA

1. Srednjoročni ( trogodišnji ) plan davanja koncesija na području Općine Kravarsko za razdoblje od 2018. do 2020. godine
2. Plan davanja koncesija u 2018. godini
3. Odluka o odabiru ponuditelja za sklapanje ugovora o povjeravanju poslova izvanrednog i redovnog održavanja nerazvrstanih cesta na području                         Općine Kravarsko na razdoblje od dvije godine
4. Mišljenje o strategiji razvoja Urbane aglomeracije Zagreb za razdoblje do 2020. godine
5. Odluka o financiranju politčkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću iz proračuna Općine Kravarsko za 2018. godinu
6. Program javnih potreba u društvenim djelatnostima u 2018. godini
7. Program održavanja komunalne infrastrukture u 2018. godini
8. Program građenja u 2018. godini
9. Program unapređenja stanovanja zajednice u 2018. godini
10.Proračun Općine Kravarsko za 2018. godinu i projekcija za 2019. i 2020. godinu
11.Odluka o izvršenju proračuna za 2018. godinu
12.Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt Izgradnja višenamjenskog objekta u Općini Kravarsko ( dopuna prvopredloženog                         dnevnog reda )
13.Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt Rekonstrukcija i uređenje groblja u Kravarskom ( dopuna prvopredloženog                                   dnevnog reda)

NAPOMENA: Programi pod rednim brojem 6, 7, 8 i 9 se nalaze u Excel dokumentu pod rednim brojem 11. Proračuna Općine Kravarsko za 2018. godinu i projekcija za 2019. i 2020. godinu