Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

OBJAVA AKATA SA 02. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA

1. II izmjene i dopune Programa gradnje na području Općine Kravarsko za 2017. godinu

2. II izmjene i dopune Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima Općine Kravarsko u 2017. godini

3. II izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Kravarsko za 2017. godinu

4. II izmjene i dopune Proračuna Općine Kravarsko za 2017. godinu sa projekcijom za 2018. i 2019. godinu

5. Odluka o IV izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu

6. Odluka o dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Kravarsko za 2017. godinu

7. Odluka o držanju pasa i mačaka, načinu postupanja sa neupisanim psima, napuštenim i izgubljenim životinjama

8. Odluka o zaduženju Općine Kravarsko

9. Zaključak o imenovanu Odbora za društvene djelatnosti, socijalnu skrb i mjesnu samoupravu

10. Zaključak imenovanju Odbora za financije

11. Zaključak o imenovanju Odbora za gospodarski razvoj, poljodjelstvo, šumarstvo, vodoprivredu, komunalne djelatnosti, prostorno uređenje i zaštitu okoliša

12. Zaključak o imenovanju Odbora za imenovanje naselja,ulica i trgova

13. Zaključak o imenovanju Odbora za Statut, Poslovnik, propise, predstavke i pritužbe građana

NAPOMENA: Izmjene i dopune programa pod rednim brojem 1,2 i 3 nalaze se u Excel dokumentu pod rednim brojem 4: II izmjena i dopuna Proračuna Općine Kravarsko za 2017. g. sa projekcijom za 2018. i 2019. g. pod Komunalni programi (List 5)