Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Načelnik općine

 

 

Načelnik Općine Kravarsko – Vlado Kolarec

tel: 01/6237 022

mob: 098/474 904

email: nacelnik@kravarsko.hr

 

Zamjenik načelnika Općine Kravarsko – Stjepan Tičarić

tel: 01/623 7022

mob: 098/398 531

email: zamjenik@kravarsko.hr

 

 

 

 

 


 

AKTI NAČELNIKA

 

 

Zaključak o isplati Božićnica službenicima i namještenicima Općine Kravarsko

 

Odluka o popisu i osnivanju povjerenstva za popis


Zaključak o prihvaćanju ponude za nabavu didaktičkog materijala za program predškole


Odluka o  dodijeli financijskih sredstava „Vukomeričke Gorice“ udruzi branitelja


Odluka o  dodijeli financijskih sredstava Lovačkom društvu „Vepar“


Zaključak o prihvaćanju ponude za radove na priključku javne rasvjete u Pustikama

 

Zaključak o poklon paketima


Zaključak o odobrenju sredstava za elektroinstalaterske radove na ugradnji bežičnog interneta prema natječaju Zagrebačke županije WiFi 4 Smart Green Ring (Donji Hruševec)


Zaključak o prihvaćanju ponude za objavu oglasa

 

Zaključak o odobrenju sredstava za smještaj u hotelu

 

Zaključak o prihvaćanju ponude za osiguranje doma u Barbarićima Kravarskim

 

Zaključak o odobrenju sredstava za smještaj u hotelu

 

Zaključak o nabavci promidžbenog materijala


Odluka o početku postupka jednostavne nabave – Održavanje nerazvrstanih cesta na području Općine Kravarsko na razdoblje od 12 mjeseci


Zaključak o prihvaćanju ponude za izradu geodetskog snimka i parcelacijskog elaborate


Zaključak o prihvaćanju ponude za uslugu interneta u svrhu  implementacije bežičnog interneta prema natječaju Zagrebačke županije WiFi 4 Smart Green Ring (Donji Hruševec)

 

Zaključak o obilježavanju dana Sv. Martina


Zaključak o prihvaćanju ponude za izradu geodetskog elaborata

 

Zaključak o odobrenju financijskih sredstava za pohađanje konferencije


Zaključak o prihvaćanju ponude za košarkaške ploče


Zaključako prihvaćanju ponude za energetski pregled i izradu izvješća javne rasvjete na području Općine Kravarsko

 

Zaključak o nabavi računala

 

Zaključak o odobrenju sredstava za smještaj u hotelu

 

Zaključak o prihvaćanju ponude za nabavu opreme, instaliranje i implementaciju bežičnog interneta prema natječaju Zagrebačke županije WiFi 4 Smart Green Ring (Donji Hruševec)

 

Zaključak o financiranju programa Predškole u pedagoškoj godini 2019/2020


Odluku o sufinanciranju prijevoza redovnih studenata sa područja Općine Kravarsko


Zaključak o prihvaćanju ponude za izvođenje geodetskih radova


Zaključak o prihvaćanju ponude za osiguranje zaposlenih po Programu javnih radova


Zaključak o odobrenju sredstava za troškove reprezentacije povodom Dana Općine


Zaključak o nabavi mikrofona


Zaključak o odobrenju sredstava za nabavku lopti i pehara za turnir povodom Dana Općine


Odluku o sufinanciranju  prijevoza  redovitih  učenika srednjih škola  za  školsku godinu 2019/2020 sa područja Općine Kravarsko


Zaključak o prihvaćanju ponude za izradu kratkog dokumentarnog filma


Zaključak o nabavi radne odjeće zaposlenih po Programu javnih radova

 

Zaključak o prihvaćanju ponude za izradu Procjene rizika od velikih nesreća i Plana djelovanja civilne zaštite

 

Zaključak o odobrenju sredstava za obilježavanje dana MO Gladovec Kravarski

 

Zaključak o isplati regresa za godišnji odmor službenicima i namještenicima Općine Kravarsko

 

Zaključak o prihvaćanju ponude za izradu stepenica mrtvačnice u Kravarskom

 

Zaključak o prihvaćanju ponude za izradu potpornih zidova

 

Zaključak o odobrenju sredstava za osiguranje zaposlenih po Programu Zaželi

 

Zaključak o odobrenju sredstava za osiguranje zaposlenih

 

Zaključak o odobrenju sredstava za osiguranje općinske zgrade i imovine

 

Zaključak o odobrenju sredstava za osiguranje Društvenog doma u Kravarskom


Odluka o dodijeli financijskih sredstava „Pčelarskoj udruzi Lijeska“

 

Zaključak o odobrenju financijskih sredstava za program usavršavanja

 

Odluka o dodijeli financijskih sredstava „Vukomeričke Gorice“ udruzi branitelja

 

Odluka o dodijeli financijskih sredstava “Društvu sportske rekreacije Kravarsko”


Odluka o dodijeli financijskih sredstava „Udruzi umirovljenika Općine Kravarsko“

 

Zaključak o odobrenju sredstava za obilježavanje dana MO Novo Brdo

 

Zaključak o odobrenju sredstava za obilježavanje dana MO Donji Hruševec

 

Zaključak o odobrenju sredstava za obilježavanje dana MO Barbarići Kravarski

 

Zaključak o sufinanciranju škole u prirodi u školskoj godini 2018/2019

 

Zaključak o potpori zbog oštećenja imovine

 

Zaključak o odobrenju sredstava za nabavu perilice suđa i štednjaka

 

Zaključak o odobrenju sredstava po potpisanom Sporazumu


Odluka o odabiru u postupku jednostavne  nabave – Radovi na izgradnji potporne konstrukcije od bušenih armirano-betonskih pilota (sanacija klizišta NC KR-02 – lokacija 1,2,3 Ev.br. nabave: BN-15/19

 

Zaključak o prihvaćanju ponude za nabavu stolica


Zaključak o prihvaćanju ponude za uslugu interneta u svrhu  implementacije bežičnog interneta prema natječaju WiFi4EU (Kravarsko)

 

Zaključak o odobrenju sredstava za obilježavanje dana MO Pustike


Odluka o početku postupka jednostavne nabave – Radovi na izgradnji potporne konstrukcije od bušenih armirano-betonskih pilota (sanacija klizišta NC KR-02 – lokacija 1,2,3)


Odluka o odabiru u postupku jednostavne  nabave – Nabava opreme, instaliranje i implementacija bežičnog interneta prema natječaju WiFi4EU – Ev.br. nabave: BN-14/19


Odluka o odabiru u postupku jednostavne  nabave – nabava električne energije – Ev.br. nabave: BN-02/19

 

Odluka o dodijeli financijskih sredstava „Zavičajnom društvu Kravarske gorice“

 

Zaključak o prihvaćanju ponude za nabavu i montažu kaljenog stakla

 

Odluka o početku postupka jednostavne nabave – Nabava opreme, instaliranje i implementacija bežičnog interneta prema natječaju WiFi4EU

 

Zaključak o prihvaćanju ponude za izvedbu predstave “Svoga tela gospodar”

 

Zaključak o održavanju tradicionalnog koncerta tamburaškog orkestra HRT-a u Kravarskom


Zaključak o prihvaćanju ponude za izradu geodetskog snimka i parcelacijskog elaborata


Odluka o dodijeli financijskih sredstava Kulturno umjetničkom društvu „ Kravarsko“

 

Zaključak o podjeli Monografije Kravarsko

 

Zaključak o prihvaćanju ponude za elektroinstalacijske radove

 

Zaključak o prihvaćanju ponude za elektroinstalacijske radove

 

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o utrošenim sredstvima

 

Zaključak o odobrenju sredstava za nabavku materijala i usluga

 

Zaključak o prihvaćanju ponude za revitalizaciju kopanog zdenca u Pustikama

 

Zaključak o prihvaćanju ponude za tiskanje Monografije Kravarsko

 

Zaključak o usvajanju provedbenog plana preventivne i obvezne preventivne DDD kao posebne mjere na području Općine Kravarsko za 2019. godinu

 

Zaključak o prihvaćanju prijedloga programa mjera suzbijanja patogenih mikroorganizama, štetnih člankonožaca (Arthropoda) i štetnih člankonožaca čije je planirano, organizirano i sustavno suzbijanje mjerama dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije od javnozdravstvene važnosti za područje Općine Kravarsko za 2019.g.

 

Zaključak o odobrenju sredstava za rashod protokola

 

Zaključak o odobrenju sredstava za odvjetničke usluge


Plan prijma u službu u Jedinstveni upravi odjel Općine Kravarsko u 2019. godini

 

Plan prijma za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Jedinstveni upravni odjel Općine Kravarsko u 2019. godini

 

Zaključak o odobrenju sredstava za pohađanje seminara

 

Zaključak o obilježavanju dana Sv. Vinka

 

 


 

 

Odluka o dodjeli financijskih sredstava “Vukomeričke Gorice” udruzi branitelja

 

Odluka o dodijeli financijskih sredstava Kulturno umjetničkom društvu “Kravarsko”

 

Odluka o dodijeli financijskih sredstava Lovačkom društvu “Vepar”

 

Odluka o dodjeli financijskih sredstava “Vukomeričke Gorice” udruzi branitelja

 

Odluka o dodjeli financijskih sredstava Pčelarska udruga Lijeska

 

Odluka o dodjeli financijskih sredstava Društvu sportske rekreacije Kravarsko

 

Odluka o dodijeli financijskih sredstava Kulturno umjetničkom društvu “Kravarsko

 

Odluka o dodjeli financijskih sredstava Udruzi umirovljenika Općine Kravarsko

 

Odluka o postupku izrade Procjene rizika od velikih nesreća za područje Općine Kravarsko

 

Odluka o dodijeli financijskih sredstava Zavičajnom društvu Kravarske gorice

 

Odluka o popisu i osnivanju povjerenstva za popis

 

Zaključak o prihvaćanju ponude za osiguranje  zaposlenih  po Programu javnih radova

 

Zaključak o  isplati Božićnica službenicima i  namještenicima

 

Zaključak o  nabavi  sitnog inventara za Program javnih radova

 

Zaključak o  nabavi  radne odjeće zaposlenih po  Programu  javnih radova

 

Zaključak o nabavci promidžbenog materijala

 

Zaključak o  nabavi grijala hrane

 

Zaključak o odobrenju sredstava za odvjetničke usluge

 

Zaključak o prihvaćanju ponude za osiguranje doma u Barbarićima Kravarskim

 

Zaključak o nabavci poklon paketa

 

Zaključak o prihvaćanju ponude za provođenje nadzora  održavanja nerazvrstanih cesta

 

Zaključak  o nabavi materijala za održavanje  javne rasvjete

 

Zaključak  o nabavi materijala za održavanje  javne rasvjete

 

Zaključak o odobrenju sredstava za  troškove  reprezentacije

 

Zaključak o sklapanju Ugovora o  djelu

 

Zaključak o odobrenju sredstava za protokol

 

Zaključak o obilježavanju dana  sv. Martina

 

Zaključak o odobrenju sredstava  za  nabavu i postavljanje ormarića za javnu rasvjetu na trafostanici u Podvornici

 

Zaključak o odobrenju sredstava  za  nabavu i dopremu drobljenog dolomitnog materijala- dom u Barbarićima Kravarskim

 

Zaključak o  tekućoj pomoći OŠ Slavka Kolara – Učeničkoj zadruzi  „Breza“

 

Zaključak o odobrenju  sredstava  za  nabavu mobitela

 

Zaključak o odobrenju sredstava za nabavku materijala za  sanitarni čvor  u Domu u Barbarićima Kravarskim

 

Zaključak o odobrenju sredstava za postavljanje keramičkih pločica u Domu u Barbarićima Kravarskim

 

Zaključak o financiranju programa predškole u školskoj godini 2017. – 2018.

 

Zaključak o  o odobrenju  sredstava  za  nabavu keramičkih pločica za društveni Dom u Barbarićima Kravarskim

 

 

Zaključak o prihvaćanju ponude za izradu revizije Plana gospodarenja otpadom Općine Kravarsko za razdoblje 2017-2022g.

 

Zaključak o sklapanju ugovora o autorskom honoraru

 

Zaključak o prihvaćanju ponude za zakup  stranice u Reporteru

 

Zaključak o prihvaćanju ponude za izradu kratkog promotivno- edukativnog filma

 

Zaključak o odobrenju sredstava za protokol

 

Zaključak o odobrenju sredstava za  nabavu lopti i pehara za turnir povodom Dana Općine

 

Zaključak o elektro radovima na održavanju javne rasvjete

 

Zaključak  o nabavi materijala za održavanje  javne rasvjete

 

Zaključak  o nabavi  LED žarulja i cijevi

 

Odluka o sufinanciranju  prijevoza redovitih studenata sa područja Općine Kravarsko

 

Zaključak o odobrenju sredstava za razvoz otpadnog kamenog materijala po cestama u Donjem Hruševcu

 

Zaključak o odobrenju sredstava  za dovoz zemlje za nasip  uz objekt doma u Barbarićima Kravarskim

 

Odluka o sufinanciranju prijevoza  redovitih  učenika srednjih škola za  školsku godinu 2017- 2018 sa područja Općine Kravarsko

 

Zaključak o  prihvaćanju ponude za isporuku PE cijevi i spojnica

 

Zaključak o prihvaćanju ponude za izvođenje građevinskih radova  na izradi termoizolacije i glazure u društvenom Domu u Barbarićima Kravarskim

 

Zaključak o prihvaćanju ponude za osiguranje  zaposlenih

 

Zaključak o prihvaćanju ponude za osiguranje  osoba na stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa

 

Zaključak o prihvaćanju ponude za osiguranje  općinske zgrade i imovine u zgradi

 

Zaključak o prihvaćanju ponude za  materijal za električne instalacije i gromobran u društvenom Domu u Barbarićima Kravarskim

 

Zaključak o prihvaćanju ponuda za Internet izdanje- Nova Poslovna.hr – Risk Predictor paket

 

Zaključak o odobrenju sredstava za instalacije jake struje i  gromobrana u društvenom domu u Barbarićima Kravarskim

 

Zaključak o  o odobrenju  sredstava  za  dobavu i ugradnju vodovodnih istalacija u društvenom domu u Barbarićima Kravarskim

 

Zaključak o prihvaćanju ponude za izradu hidroizolacije i podupornih zidova u društvenom domu u Barbarićima Kravarskim

 

Zaključak o prihvaćanju ponude za školske udžbenike za OŠ Slavka Kolara u Kravarskom

 

Zaključak o podmirenju troškova osiguranja Doma kulture Kravarsko i imovine u Domu

 

Zaključak o odobrenju sredstava za  troškove  reprezentacije

 

Zaključak o odobrenju sredstava  za  premještanje  autobusne čekaone i  izradu nosača

 

Zaključak o odobrenju sredstava za obilježavanje  dana MO  Gladovec Kravarski

 

Zaključak o prihvaćanju ponude za izradu polugodišnjeg izvješća o nepravilnosti

 

Odluka o imenovanju Stožera civilne zaštite Općine Kravarsko

 

Zaključak o odobrenju sredstava za  radove  na prepajanju vode u novu šahtu i razvođenje u  domu Donji Hruševec

 

Zaključak o odobrenju sredstava  za radove na spajanju prostorija  u društvenom Domu u Donjem Hruševcu

 

 


 

 

Odluka o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za ocjenjivanje prijava – prema Javnom pozivu za financiranje udruga i drugih neprofitnih organizacija iz Proračuna Općine Kravarsko za 2017. godinu ( Povjerenstava za ocjenjivanje )

Odluka o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za otvaranje prijava i provjeru ispunjavanja propisanih uvjeta javnog poziva za financiranje udruga i drugih neprofitnih organizacija iz Proračuna Općine Kravarsko za 2017. godinu ( Povjerenstva za otvaranje prijava )

Odluka o odabiru postupku jednostavne nabave – izrada i montaža drvene kuće – mjesni dom ( dom kulture ) u Barbarićima Kravarskim Ev. br. nabave : BN-04/17

Odluka o odabiru u postupku jednostavne nabave – nabava električne energije – Ev. br. nabave : BN-06/17

Odluka o odabiru ponuditelja za nabavu usluge obavljanja poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz Proračuna Općine Kravarsko

Odluku o odabiru u postupku jednostavne nabave – izrada temelja za dom u Barbarićima Kravarskim – Ev. br. nabave: BN-05/17

Odluka o odabiru u postupku jednostavne nabave – radovi na mrtvačnici Donji Hruševec – Ev. br. nabave : BN-10/17

Odluku o početku postupka jednostavne nabave – Izrada i montaža drvene kuće – mjesni dom ( dom kulture ) u Barbarićima Kravarskim

Odluku o početku postupka jednostavne nabave – izrada temelja za dom u Barbarićima Kravarskim

Odluku o početku postupka jednostavne nabave – Nabava električne energije na području Općine Kravarsko

Odluka o početku postupka jednostavne nabave – usluga obavljanje poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz Proračuna Općine Kravarsko

Odluka o početku postupka jednostavne nabave – radovi na mrtvačnici Donji Hruševec – građevinski i ostali radovi

Odluka o prihvaćanju nalaza i preporuke povjerenstva za popis

Odluka o provođenju mjera suzbijanja patogenih mikroorganizama, štetnih člankonožaca ( arthropoda ), i štetnih glodavaca čije je planirano, organizirano i sustavno suzbijanje mjerama dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije od javno zdravstvene važnosti za Republiku Hrvatsku na području Općine Kravarsko za razdoblje 2017.-2021. godine

Zaključak o nabavi materijala za održavanje javne rasvjete

Zaključak o nabavi materijala za održavanje javne rasvjete

Zaključak o elektro radovima na održavanju javne rasvjete

Zaključak o izdavanju suglasnosti na izmjenu cjenika za obavljanje javne usluge prikupljanja, odvoza i zbrinjavanja miješanog komunalnog otpada na području Općine Kravarsko

Zaključak o jednokratnoj pomoći

Zaključak o jednokratnoj pomoći

Zaključak o jednokratnoj pomoći

Zaključak o nabavi Monografije

Zaključak o nabavci i odvozu batude

Zaključak o nabavi materijala za održavanje javne rasvjete

Zaključak o nabavi materijala za održavanje javne rasvjete

Zaključak o nabavi projektora

Zaključak o obilježavanju dana Sv. Vinka

Zaključak o odobrenju sredstava za servis/popravak fotokopirnog stroja CANON IR-2016

Zaključak o odobrenju sredstava za izradu temelja za solarnu autobusnu stanicu

Zaključak o odobrenju sredstava za Mjesni odbor Novo Brdo

Zaključak o odobrenju sredstava za nabavu materijala za postavljanje solarne autobusne stanice

Zaključak o odobrenju sredstava za nabavu ukrasnog bilja za uređenje javnih površina i materijala za uređenje groblja u Donjem Hruševcu

Zaključak o odobrenju sredstva za materijal za održavanje prostorija Mjesnog odbora Donji Hruševec

Zaključak o odobrenju sredstava za materijal za održavanje prostorija Mjesnog odbora Novo Brdo

Zaključak o odobrenju sredstava za korištenje osobnih automobila u službene svrhe članicama Povjerenstva za provedbu Lokalnih izbora

Zaključak o odobrenju sredstava za nabavu glasačkih listića i zapisnika

Zaključak o odobrenju sredstava za nabavku biračkih kutija

Zaključak o odobrenju sredstava za objavu kandidacijskih listi

Zaključak o odobrenju sredstava za objavu konačnih rezultata Izbora za članove Općinskog vijeća i Izbora za načelnika Općine Kravarsko

Zaključak o odobrenju sredstava za radove na priključenju Doma kulture u Barbarićima Kravarskim na elektroenergetsku vodu

Zaključak o odobrenju sredstava za obilježavanje Dana MO Barbarići Kravarski

Zaključak o odobrenju sredstava za obilježavanje Dana MO Donji Hruševec

Zaključak o odobrenju sredstava za obilježavanje Dana MO Novo Brdo

Zaključak o odobrenju sredstava za obilježavanje Dana MO Pustike

Zaključak o odobrenju sredstava za održavanje javne rasvjete

Zaključak o održavanju tradicionalnog koncerta Tamburaškog orkestra HRT-a u Kravarskom

Zaključak o potvrđivanju Zapovjednika i Zamjenika zapovjednika postrojbe Dobrovoljnog vatrogasnog društva Kravarsko

Zaključak o prihvaćanju ponude za poslovno savjetovanje

Zaključak o prihvaćanju ponude

Zaključak o prihvaćanju ponude za izradu i tisak plastificiranih slika sa aluminijskim ramama

Zaključak o prihvaćanju ponude za nabavu i umješavanje propilen glikol mješavine

Zaključak o prihvaćanju ponude za obavljanje usluge stručnog nadzora na građevini „ Mjesni dom u Barbarićima Kravarskim – zemljani radovi, A.B. radovi – izrada betonskih temelja „

Zaključak o prihvaćanju ponude za obavljanje stručnog nadzora na građevini „ Građevinski radovi na mrtvačnici u Donjem Hruševcu „

Zaključak o prihvaćanju ponude za materijal za održavanje ulične rasvjete

Zaključak o prihvaćanju ponude za materijal za održavanje ulične rasvjete

Zaključak o prihvaćanju ponude za materijal za postavljanje e – punionice

Zaključak o prihvaćanju ponude za geodetske usluge

Zaključak o prihvaćanju ponude za iskolčenje Doma kulture u Barbarićima Kravarskim

Zaključak o prihvaćanju ponude za izradu geodetskog projekta

Zaključak o prihvaćanju ponude za izvođenje građevinskih radova na izradi termoizolacije i glazure u društvenom domu u Barbarićima Kravarskim

Zaključak o prihvaćanju ponude za izradu Izjave o fiskalnoj odgovornosti i Godišnjeg izvješća o nepravilnosti

Zaključak o prihvaćanju ponude za izradu izmjene i dopune glavnog i izvedbenog projekta rekonstrukcije sportskih terena u Kravarskom

Zaključak o prihvaćanju ponude za nabavu materijala za priključenje na elektroenergetsku mrežu Doma kulture u Barbarićima Kravarskim

Zaključak o prihvaćanju ponude za materijal za održavanje ulične rasvjete

Zaključak o prihvaćanju ponude za nabavu e – punionice

Zaključak o prihvaćanju ponude za odobrenje kratkoročnog kredita u iznosu od 185.000,00 kn

Zaključak o prihvaćanju ponude za nabavu solarne autobusne stanice

Zaključak o prihvaćanju ponude za nabavu solarne klupe

Zaključak o prihvaćanju ponude za nabavu šahte za vodoopskrbni sustav Doma kulture u Barbarićima Kravarskim

Zaključak o prihvaćanju ponude za školske udžbenike za OŠ Slavka Kolara Kravarsko – školska godina 2017.-2018.

Zaključak o prihvaćanju ponude za nabavu zastava RH

Zaključak o prihvaćanju ponude za projektiranje i izradu potrebne dokumentacije za ishođenje građevinske dozvole za dom u Barbarićima Kravarskim

Zaključak o prihvaćanju ponude za prvi energetski pregled i izradu energetskog certifikata

Zaključak o prihvaćanju prijedloga programa mjera suzbijanja patogenih mikroorganizama, štetnih člankonožaca (Arthropoda ) i štetnih člankonožaca čije je planirano, organizirano i sustavno suzbijanje mjerama dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije od javnozdravstvene važnosti za područje Općine Kravarsko za 2017. g

Zaključak o priključenju Doma kulture u Barbarićima Kravarskim na elektroenergetsku mrežu

Zaključak o priključenju na javni vodoopskrbni sustav Doma kulture u Barbarićima Kravarskim

Zaključak o sufinanciranju škole u prirodi u školskoj godini 2016/201

Zaključak o sufinanciranju troškova prijevoza

Zaključak o tekućoj pomoći OŠ „ Slavka Kolara „ iz Kravarskog

Zaključak o usvajanju provedbenog plana preventivne i obvezne i preventivne DDD kao posebne mjere na području Općine Kravarsko za 2017. godinu

Zaključak o utvrđivanju Konačnog prijedloga II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Kravarsko

Zaključak o visini naknade za članove biračkih odbora i članove povjerenstva za provedbu Izbora članova vijeća mjesnih odbora

Zaključak o visini naknade osobi koja obavlja poslove za povjerenstvo za provedbu Izbora za članove vijeća mjesnih odbora i Lokalnih izbora

 

 

Odluka o dodjeli financijskih sredstava ” Društvu sportske rekreacije Kravarsko”

Odluka o dodjeli financijskih sredstava Kulturno umjetničkom društvu ” Kravarsko” Kravarsko

Odluka o dodjeli financijskih sredstava Kulturno umjetničkom društvu “Kravarsko” Kravarsko

Odluka o dodjeli financijskih sredstava Lovačkom društvu “Vepar”

Odluka o dodjeli financijskih sredstava Udruzi branitelja ” Vukomeričke gorice

Odluka o dodjeli financijskih sredstava ” Zavičajnom društvu Kravarske gorice”

Odluka o dodjeli financijskih sredstava Pčelarskoj udruzi “Lijeska”

Odluka o dodjeli financijskih sredstava Pčelarskoj udruzi “Lijeska”

Odluka o dodjeli financijskih sredstava ” Društvu sportske rekreacije Gornji Hruševec”

Odluka o dodjeli financijskih sredstava ” Udruzi žena Općine Kravarsko”

II. izmjene i dopune Plana nabave 2016 ( bagatelna nabava )

II. izmjene i dopune Plana nabave 2016 ( javna nabava )

III. izmjene i dopune Plana nabave 2016 ( bagatelna nabava )
III. izmjene i dopune Plana nabave 2016 ( javna nabava )
IV. izmjene i dopune Plana nabave 2016 ( bagatelna nabava )
Izmjena i dopuna Odluke o subvencioniranju prijevoza studenata sa područja Općine Kravarsko
Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš
Odluka o darovanju stroja ( bagera ) Komunalnom poduzeću Kravarsko
Odluka o dodjeli financijskih sredstava Lovačkom društvu „Kuna“
Odluka o dodjeli financijskih sredstava Lovačkom društvu „Vepar“
Odluka o odabiru ponuditelja za Sanaciju dijela klizišta u naselju Donji Hruševec
Odluka o osnivanju povjerenstva za provedbu postupaka davanja koncesije
Odluka o otvaranju prometnice – ulica Gromići
Odluka o početku postupka nabave – Sanacija klizišta Donji Hruševec
Odluka o popisu i osnivanju povjerenstva za popis
Odluka o subvencioniranju prijevoza redovitih učenika srednjih škola sa područja Općine           Kravarsko
Operativni program održavanja nerazvrstanih cesta u zimskom razdoblju za 2016.-2017.  godinu
Plan prijema u službu 2017. godine

Zaključak o nabavci božićnog nakita za uličnu rasvjetu
Zaključak o financiranju namještaja za Program predškole
Zaključak o financiranju programa predškole u školskoj godini 2016. – 2017.
Zaključak o financiranju sanacije oštećenog nadgrobnog spomenika
Zaključak o imenovanju nadzora za radove i usluge Komunalnog poduzeća Kravarsko
Zaključak o imenovanju Stožera zimske službe za 2016. – 2017.godinu
Zaključak o nabavci LED reflektora
Zaključak o nabavci poklon paketa i slatkiša
Zaključak o nabavi reflektora za Dom kulture Donji Hruševec
Zaključak o nabavi šljunka
Zaključak o obilježavanju dana Sv. Martina
Zaključak o odobrenju sredstava MO Donji Hruševec
Zaključak o odobrenju sredstava za dan MO Donji Hruševec
Zaključak o odvjetničkim uslugama
Zaključak o odvozu otpadnog materijala
Zaključak o prihvaćanju ponude za izgradnju armirano betonskog zida za ogradu i armirano       betonske šahte
Zaključak o prihvaćanju ponude za rekonstrukciju javne rasvjete
Zaključak o prihvaćanju ponude pružanja konzultantskih usluga za rekonstrukciju nerazvrstane prometnice
Zaključak o prihvaćanju ponude za izradu glavnog i izvedbenog projekta rekonstrukcije   sportskih terena u Kravarskom
Zaključak o prihvaćanju ponude za izradu snimke izvedenog stanja nerazvrstanih cesta
Zaključak o prihvaćanju ponude za kotizaciju na 8. susretu gradonačelnika
Zaključak o prihvaćanju ponude za nabavu i ugradnju toplinske pumpe
Zaključak o prihvaćanju ponude za objavu oglasa
Zaključak o prihvaćanju ponude za pregled dimnjaka i ložišta sa izdavanjem nalaza

Zaključak o prihvaćanju ponude za program izobrazbe u području javne nabave

Zaključak o prihvaćanju ponude za trakaste zavjese VG grupa d.o.o.
Zaključak o prihvaćanju ponude za usluge stručnog projektantskog i geotehničkog nadzora  klizišta – Donji Hruševec – Gromići
Zaključak o prijevozu frezanog asfalta
Zaključak o sufinanciranju nabave rabljenog putničkog kombi vozila
Zaključak o utvrđivanju prijedloga II. izmjena i dopuna PPUO Kravarsko
Zaključak o utvrđivanju prijedloga II. izmjena i dopuna PPUO Kravarsko  za ponovnu javnu raspravu

Odluka o dodijeli financijskih sredstava Društvu športske rekreacije Gornji Hruševec

Odluka o dodijeli financijskih sredstava Društvu športske rekreacije Gornji Hruševec

Odluka o dodijeli financijskih sredstava Udruzi branitelja Vukomeričke Gorice

Odluka o dodijeli financijskih sredstava Pčelarskoj udruzi Lijeska

Odluka o dodijeli financijskih sredstava Udruzi umirovljenika Općine Kravarsko

Odluka o dodijeli financijskih sredstava Udruzi žena Općine Kravarsko

Odluka o dodijeli financijskih sredstava Župi Uzvišenja Svetog Križa Kravarsko

Odluku o dodjeli financijskih sredstava „Društvu sportske rekreacije Kravarsko“

Odluku o dodjeli financijskih sredstava Udruzi branitelja „Vukomeričke gorice“

Odluka o dodijeli financijskih sredstava „Udruzi dragovoljaca veterana domovinskog rata RH”

Odluka o isticanju plakata i drugog promidžbenog materijala za vrijeme održavanja izborne promidžbe

Odluka o prihvaćanju nalaza i preporuke inventurne komisije

Odluka o subvencioniranju  prijevoza  redovitih  učenika srednjih škola sa područja Općine Kravarsko

Odluka o subvencioniranju prijevoza studenata sa područja Općine Kravarsko

Odluka o ustroju službenog upisnika o ostvarivanju prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija Općine Kravarsko

Odluku o visini naknade (cjenik)  stvarnih materijalnih troškova

Odluku o zatvaranju prometnice – ulica Gromići

Pravilnik o II. Izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu Općine Kravarsko

Zaključak o imenovanju nadzora za radove i usluge Komunalnog poduzeća Kravarsko

Zaključak o izvođenju radova na održavanju uredskih prostorija u općinskoj zgradi

Zaključak o izvođenju radova na električnoj instalaciji  u Domu kulture D. Hruševec

Zaključak o nabavi materijala za elektroinstalaciju  u Domu kulture Donji Hruševec

Zaključak o nabavi materijala za uređenje općinskih prostorija

Zaključak o nabavci pisača

Zaključak o nabavci reflektora

Zaključak o obilježavanju dana Sv. Vinka

Zaključak o odobrenju sredstava za  MO Donji Hruševec

Zaključak o odobrenju sredstava MO Donji Hruševec

Zaključak o odobrenju sredstava za dan MO Barbarići Kravarski

Zaključak o odobrenju sredstava za dan MO Gladovec Kravarski

Zaključak o odobrenju sredstava za dan MO Novo Brdo

Zaključak o odobrenju sredstava za  MO Pustike

Zaključak o održavanju tradicionalnog koncerta tamburaškog sastava HRT-a u Kravarskom

Zaključak o oslobađanju plaćanja komunalnog doprinosa

Zaključak o podmirenju troškova geodetske snimke sportskog terena u  Kravarskom

Zaključak o podmirenju troškova za instaliranje programa Printfil

Zaključak o podmirenju troškova osiguranja Doma kulture Kravarsko i imovine u domu

Zaključak o podmirenju troškova osnivanja Komunalnog poduzeća Kravarsko d.o.o.

Zaključak o podmirenju troškova utovara i odvoza betonskih blokova na klizište ceste Čačići u D. Hruševcu

Zaključak o prihvaćanju ponude za dijelove za stroj rovokopač

Zaključak o prihvaćanju ponude za dijelove za stroj rovokopač i servisiranje stroja

Zaključak o prihvaćanju ponude  za isporuku ograde i vrata

Zaključak o prihvaćanju ponude za isporuku PE cijevi, spojnica i račvi

Zaključak o prihvaćanju ponude za isporuku PE cijevi, spojnica, brtvi i račvi

Zaključak o prihvaćanju ponude za isporuku račve

Zaključak o  prihvaćanju ponude za isporuku račve

Zaključak o prihvaćanju ponude za izradu Polugodišnjeg izvješća o nepravilnosti

Zaključak o prihvaćanju ponude za izradu radova pripreme na rekonstrukciji sportskih terena (višenamjenskog igrališta, pristupne staze i gledališta)

Zaključak o prihvaćanju ponude za izradu II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Kravarsko

Zaključak o prihvaćanju ponude za nabavu govornice

Zaključak o prihvaćanju ponude za nabavu mikrofona

Zaključak o prihvaćanju ponude za osiguranje općinske zgrade i imovine u zgradi

Zaključak o prihvaćanju ponude za osiguranje osoba na stručnom osposobljavanju

Zaključak o prihvaćanju ponude za osiguranje osoba na stručnom osposobljavanju 2

Zaključak o prihvaćanju ponude za osiguranje zaposlenih

Zaključak o prihvaćanju ponude za skicu i izradu zajedničke grobnice

Zaključak o prihvaćanju ponude za školske udžbenike za OŠ Slavaka Kolara- školska godina 2016./2017.

Zaključak o prihvaćanju ponude za školske udžbenike za školsku godinu za OŠ Slavka Kolara – školska godina 2016/2017. – dopuna

Zaključak o prihvaćanju prijedloga programa mjera suzbijanja patogenih mikroorganizama, štetnih člankonožaca (Arthropoda) ) i štetnih člankonožaca čije je planirano, organizirano i sustavno suzbijanje mjerama dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije od javnozdravstvene važnosti za područje Općine Kravarsko za 2016.g.

Zaključak o prihvaćanju programa zaštite pučanstva od zaraznih bolesti za Općinu Kravarsko za 2016. godinu

Zaključak o priključenju objekta Mrtvačnice Donji Hruševec na električnu mrežu

Zaključak o sklapanju Ugovora o autorskom honoraru

Zaključak o sklapanju Ugovora o djelu

Zaključak o sklapanju ugovora o najmu poslovnog prostora i opreme

Zaključak o sufinanciranju škole u prirodi 2015/2016

Zaključak o usvajanju provedbenog plana preventivne i obvezne DDD kao posebne mjere na području Općine Kravarsko

ODLUKA o osnivanju i imenovanju Stožera civilne zaštite Općine Kravarsko

Odluku o određivanju službenika za informiranje

ODLUKA o dodijeli financijskih sredstava „Društvu športske rekreacije Gornji Hruševec “

Zaključak o nabavci  samohodne benzinske kosilice

Zaključak o prihvaćanju ponude

Zaključak o tekućoj donaciji MO Donji Hruševec

ODLUKA o   dodijeli financijskih sredstava „Udruzi žena Općine Kravarsko“

ODLUKA o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za  ocjenjivanje prijava – prema Javnom pozivu za financiranje udruga i drugih neprofitnih  organizacija iz Proračuna Općine Kravarsko za 2016. godinu (Povjerenstva za ocjenjivanje)

Zaključak o tekućoj donaciji MO Pustike

Zaključak o tekućoj donaciji MO Pustike

Zaključak o prihvaćanju ponude za geodetske  radove

ZAKLJUČAK o nabavi PE cijevi i spojnica

ODLUKA o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za  otvaranje prijava i provjeru ispunjavanja propisanih uvjeta javnog poziva  za financiranje udruga i drugih neprofitnih  organizacija iz Proračuna Općine Kravarsko za 2016. Godinu (Povjerenstva za otvaranje prijava)

PRAVILNIK O II izmjenama i dopunama  Pravilnika o unutarnjem redu Općine Kravarsko

Zaključak o nabavci računala

ODLUKA o izmjeni i dopuni  Odluke o subvencioniranju prijevoza redovitih  učenika srednjih škola  sa područja Općine Kravarsko

Zaključak o odobrenju novčanih sredstava Zavičajnom društvu „Kravarske gorice“

ZAKLJUČAK o financiranju pedagoške dokumentacije, didaktike i namještaja za potrebe predškole

ODLUKA o odabiru ponuditelja za nabavu električne energije  (Broj nabave: 2/27/16)

IZMJENA PLANA PRIJEMA U SLUŽBU U JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL I VLASTITI POGON OPĆINE KRAVARSKO U 2016. GODINI

Zaključak o prihvaćanju ponude za izradu Izjave o fiskalnoj odgovornosti i Godišnjeg izvješća

Zaključak o  geodetskim   radovima  za sportski teren u Barbarićima Kravarskim

I IZMJENA I DOPUNA PLANA NABAVE ZA 2016. Grupe predmeta pojedinačne vrijednosti od 20.000,00 do 200.000,00 kn za robu i usluge i 500.000,00 za radove (bez pdv-a)

I IZMJENA I DOPUNA PLANA NABAVE ZA 2016. Grupe predmeta pojedinačne vrijednosti iznad  200.000,00 kn za robu i usluge odnosno iznad  500.000,00 za radove (bez pdv-a)

Zaključak o  uređenju okoliša mjesnog groblja u Donjem Hruševcu

ODLUKA o odabiru ponuditelja za nabavu kratkoročnog kunskog kredita za sufinanciranje projekata Općine Kravarsko (Broj nabave: 1/26/16)

Zaključak o podmirenju troškova za riješavanje imovinsko – pravnih odnosa

ODLUKA o imenovanju upravitelja Vlastitog pogona

Zaključak o kratkoročnom kreditnom zaduženju  Općine Kravarsko

ZAKLJUČAK o financiranju tepisona i zaštitne ogradice za potrebe predškole

Zaključak o nabavci uredskih stolica

PROGRAM STRUČNOG OSPOSOBLJAVANJA POLAZNIKA PROGRAMA STRUČNOG OSPOSOBLJAVANJA ZA RAD BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA U JEDINSTVENOM UPRAVNOM ODJELU OPĆINE KRAVARSKO

ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća korisnika proračuna za trošenje sredstava dobivenih u 2015. godini

PRAVILNIK o unutarnjem ustroju i poslovanju Vlastitog pogona Općine Kravarsko

PLAN PRIJEMA U SLUŽBU U JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL I VLASTITI POGON OPĆINE KRAVARSKO U 2016. GODINI

ZAKLJUČAK o sufinanciranju škole u prirodi u školskoj godini 2015/2016

PLAN NABAVE ZA 2016. Grupe predmeta pojedinačne vrijednosti od 20.000,00 do 200.000,00 kn za robu i usluge i 500.000,00 za radove (bez pdv-a)

PLAN NABAVE ZA 2016. Grupe predmeta pojedinačne vrijednosti iznad  200.000,00 kn za robu i usluge odnosno iznad  500.000,00 za radove (bez pdv-a)

ZAKLJUČAK o oslobađanju plaćanja komunalnog doprinosa

ODLUKU o subvencioniranju prijevoza redovitih  učenika srednjih škola sa područja Općine Kravarsko

ODLUKU o popisu i osnivanju povjerenstva za popis

IV izmjene i dopune PLANA NABAVE ZA 2015. Grupe predmeta pojedinačne vrijednosti iznad  200.000,00 kn za robu i usluge odnosno iznad  500.000,00 kn za radove (bez PDV-a)

IV izmjene i dopune PLANA NABAVE ZA 2015. grupe predmeta pojedinačne vrijednosti od 20.000,00 do 200.000,00 kn za robu i usluge i 500.000,00 za radove (bez pdv-a)

ZAKLJUČAK o sklapanju  Sporazuma o sufinanciranju programa odgoja i naobrazbe djece s teškoćama u razvoju

ZAKLJUČAK o nabavci poklon paketa

ZAKLJUČAK o nabavci promidžbenog materijala

Zaključak o prihvaćanju ponude o nadzoru održavanja nerazvrstanih cesta

ZAKLJUČAK o usvajanju provedbenog plana preventivne i obvezne preventivne DDD  kao posebne mjere na području Općine Kravarsko za 2015. godinu

ZAKLJUČAK o prihvaćanju prijedloga programa mjera suzbijanja patogenih mikroorganizama, štetnih člankonožaca (Arthropoda) i štetnih člankonožaca čije je planirano, organizirano i sustavno suzbijanje mjerama dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije od javnozdravstvene važnosti za područje Općine Kravarsko

ODLUKU o prihvaćanju nalaza i preporuke inventurne komisije

ZAKLJUČAK o održavanju tradicionalnog koncerta tamburaškog orkestra HRT-a  u Kravarskom

ZAKLJUČAK o obilježavanju dana Sv. Vinka

 

 

 

 

 


  

 

 

 

 

 
1. Odluka o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za ocjenjivanje prijava – prema Javnom pozivu za financiranje udruga i drugih neprofitnih organizacija iz Proračuna Općine Kravarsko za 2017. godinu ( Povjerenstava za ocjenjivanje )

2. Odluka o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za otvaranje prijava i provjeru ispunjavanja propisanih uvjeta javnog poziva za financiranje udruga i drugih neprofitnih organizacija iz Proračuna Općine Kravarsko za 2017. godinu ( Povjerenstva za otvaranje prijava )

3. Odluka o odabiru  postupku jednostavne nabave – izrada i montaža drvene kuće – mjesni dom ( dom kulture ) u Barbarićima Kravarskim Ev. br. nabave : BN-04/17

4. Odluka o odabiru u postupku jednostavne nabave – nabava električne energije – Ev. br. nabave : BN-06/17

5. Odluka o odabiru ponuditelja za nabavu usluge obavljanja poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz Proračuna Općine Kravarsko

6. Odluku o odabiru u postupku jednostavne nabave – izrada temelja za dom u Barbarićima Kravarskim – Ev. br. nabave: BN-05/17

7. Odluka o odabiru u postupku jednostavne nabave – radovi na mrtvačnici Donji Hruševec – Ev. br. nabave : BN-10/17

8. Odluku o početku postupka jednostavne nabave – Izrada i montaža drvene kuće – mjesni  dom ( dom kulture ) u Barbarićima Kravarskim

9. Odluku o početku postupka jednostavne nabave – izrada temelja za dom u Barbarićima Kravarskim

10. Odluku o početku postupka jednostavne nabave – Nabava električne energije na području Općine Kravarsko

11. Odluka o početku postupka jednostavne nabave – usluga obavljanje poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz Proračuna Općine Kravarsko

12. Odluka o početku postupka jednostavne nabave – radovi na mrtvačnici Donji Hruševec – građevinski i ostali radovi

13. Odluka o prihvaćanju nalaza i preporuke povjerenstva za popis

14. Odluka o provođenju mjera suzbijanja patogenih mikroorganizama, štetnih člankonožaca ( arthropoda ), i štetnih glodavaca čije je planirano, organizirano i sustavno     suzbijanje mjerama dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije od javno zdravstvene važnosti za Republiku Hrvatsku na području Općine Kravarsko za razdoblje 2017.-2021. godine

15. Zaključak o nabavi materijala za održavanje javne rasvjete

16. Zaključak o nabavi materijala za održavanje javne rasvjete

17. Zaključak o elektro radovima na održavanju javne rasvjete

18. Zaključak o izdavanju suglasnosti na izmjenu cjenika za obavljanje javne usluge prikupljanja, odvoza i zbrinjavanja miješanog komunalnog otpada na području Općine Kravarsko

19. Zaključak o jednokratnoj pomoći

20. Zaključak o jednokratnoj pomoći

21. Zaključak  o jednokratnoj pomoći

22. Zaključak o nabavi Monografije

23. Zaključak o nabavci i odvozu batude

24. Zaključak o nabavi materijala za održavanje javne rasvjete

25. Zaključak o nabavi materijala za održavanje javne rasvjete

26. Zaključak o nabavi projektora

27. Zaključak o obilježavanju dana Sv. Vinka

28. Zaključak o odobrenju sredstava za servis/popravak fotokopirnog stroja CANON IR-2016

29. Zaključak o odobrenju sredstava za izradu temelja za solarnu autobusnu stanicu

30. Zaključak o odobrenju sredstava za Mjesni odbor  Novo Brdo

31. Zaključak o odobrenju sredstava za nabavu materijala za postavljanje solarne autobusne stanice

32. Zaključak o odobrenju sredstava za nabavu ukrasnog bilja za uređenje javnih površina i materijala za uređenje groblja u Donjem Hruševcu

33. Zaključak o odobrenju sredstva za materijal za održavanje prostorija Mjesnog odbora Donji Hruševec

34. Zaključak o odobrenju sredstava za materijal za održavanje prostorija Mjesnog odbora Novo Brdo

35. Zaključak o odobrenju sredstava za korištenje osobnih automobila u službene svrhe članicama Povjerenstva za provedbu Lokalnih izbora

36. Zaključak o odobrenju sredstava za nabavu glasačkih listića i zapisnika

37. Zaključak o odobrenju sredstava za nabavku biračkih kutija

38. Zaključak o odobrenju sredstava za objavu kandidacijskih listi

39. Zaključak o odobrenju sredstava za objavu konačnih rezultata Izbora za članove Općinskog vijeća i Izbora za načelnika Općine Kravarsko

40. Zaključak o odobrenju sredstava za radove na priključenju Doma kulture u Barbarićima Kravarskim na elektroenergetsku vodu

41. Zaključak o odobrenju sredstava za obilježavanje Dana MO Barbarići Kravarski

42. Zaključak o odobrenju sredstava za obilježavanje Dana MO Donji Hruševec

43. Zaključak o odobrenju sredstava za obilježavanje Dana MO Novo Brdo

44. Zaključak o odobrenju sredstava za obilježavanje Dana MO Pustike

45. Zaključak o odobrenju sredstava za održavanje javne rasvjete

46. Zaključak o održavanju tradicionalnog koncerta Tamburaškog orkestra HRT-a u Kravarskom

47. Zaključak o potvrđivanju Zapovjednika i Zamjenika zapovjednika postrojbe Dobrovoljnog vatrogasnog društva Kravarsko

48. Zaključak o prihvaćanju ponude za poslovno savjetovanje

49. Zaključak o prihvaćanju ponude

50. Zaključak o prihvaćanju ponude za izradu i tisak plastificiranih slika sa aluminijskim ramama

51. Zaključak o prihvaćanju ponude za nabavu i umješavanje propilen glikol mješavine

52. Zaključak o prihvaćanju ponude za obavljanje usluge stručnog nadzora na građevini „ Mjesni dom u Barbarićima Kravarskim  – zemljani radovi, A.B. radovi – izrada betonskih temelja „

53. Zaključak o prihvaćanju ponude za obavljanje stručnog nadzora na građevini „ Građevinski radovi na mrtvačnici u Donjem Hruševcu „

54. Zaključak o prihvaćanju ponude za materijal za održavanje ulične rasvjete

55. Zaključak o prihvaćanju ponude za materijal za održavanje ulične rasvjete

56. Zaključak o prihvaćanju ponude za materijal za postavljanje e – punionice

57. Zaključak o prihvaćanju ponude za geodetske usluge

58. Zaključak o prihvaćanju ponude za iskolčenje Doma kulture u Barbarićima Kravarskim

59. Zaključak o prihvaćanju ponude za izradu geodetskog projekta

60. Zaključak o prihvaćanju ponude za izvođenje građevinskih radova na izradi termoizolacije i glazure u društvenom domu u Barbarićima Kravarskim

61. Zaključak o prihvaćanju ponude za izradu Izjave o fiskalnoj odgovornosti i Godišnjeg izvješća o nepravilnosti

62. Zaključak o prihvaćanju ponude za izradu izmjene i dopune glavnog i izvedbenog projekta rekonstrukcije sportskih terena u Kravarskom

63. Zaključak o prihvaćanju ponude za nabavu materijala za priključenje na elektroenergetsku mrežu Doma kulture u Barbarićima Kravarskim

64. Zaključak o prihvaćanju ponude za materijal za održavanje ulične rasvjete

65. Zaključak o prihvaćanju ponude za nabavu e – punionice

66. Zaključak o prihvaćanju ponude za odobrenje kratkoročnog kredita u iznosu od 185.000,00 kn

67. Zaključak o prihvaćanju ponude za nabavu solarne autobusne stanice

68. Zaključak o prihvaćanju ponude za nabavu solarne klupe

69. Zaključak o prihvaćanju ponude za nabavu šahte za vodoopskrbni sustav Doma kulture u Barbarićima Kravarskim

70. Zaključak o prihvaćanju ponude za školske udžbenike za OŠ Slavka Kolara Kravarsko – školska godina 2017.-2018.

71. Zaključak o prihvaćanju ponude za nabavu zastava RH

72. Zaključak o prihvaćanju ponude za projektiranje i izradu potrebne dokumentacije za ishođenje građevinske dozvole za dom u Barbarićima Kravarskim

73. Zaključak o prihvaćanju ponude za prvi energetski pregled i izradu energetskog certifikata

74. Zaključak o prihvaćanju prijedloga programa mjera suzbijanja patogenih mikroorganizama, štetnih člankonožaca  (Arthropoda ) i štetnih člankonožaca čije je planirano, organizirano i sustavno suzbijanje mjerama dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije od javnozdravstvene važnosti za područje Općine Kravarsko za 2017. g

75. Zaključak o priključenju Doma kulture u Barbarićima Kravarskim na elektroenergetsku mrežu

76. Zaključak o priključenju na javni vodoopskrbni sustav Doma kulture u Barbarićima Kravarskim

77. Zaključak o sufinanciranju škole u prirodi u školskoj godini 2016/201

78. Zaključak o sufinanciranju troškova prijevoza

79. Zaključak o tekućoj pomoći OŠ „ Slavka Kolara „ iz Kravarskog

80. Zaključak o usvajanju provedbenog plana preventivne i obvezne i preventivne DDD kao posebne mjere na području Općine Kravarsko za 2017. godinu

81. Zaključak o utvrđivanju Konačnog prijedloga  II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Kravarsko

82. Zaključak o visini naknade za članove biračkih odbora i članove povjerenstva za provedbu Izbora članova vijeća mjesnih odbora

83. Zaključak o visini naknade osobi koja obavlja poslove za povjerenstvo za provedbu Izbora za članove vijeća mjesnih odbora i Lokalnih izbora

1. Odluka o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za ocjenjivanje prijava – prema Javnom pozivu za financiranje udruga i drugih neprofitnih organizacija iz Proračuna Općine Kravarsko za 2017. godinu ( Povjerenstava za ocjenjivanje )

2. Odluka o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za otvaranje prijava i provjeru ispunjavanja propisanih uvjeta javnog poziva za financiranje udruga i drugih neprofitnih organizacija iz Proračuna Općine Kravarsko za 2017. godinu ( Povjerenstva za otvaranje prijava )

3. Odluka o odabiru  postupku jednostavne nabave – izrada i montaža drvene kuće – mjesni dom ( dom kulture ) u Barbarićima Kravarskim Ev. br. nabave : BN-04/17

4. Odluka o odabiru u postupku jednostavne nabave – nabava električne energije – Ev. br. nabave : BN-06/17

5. Odluka o odabiru ponuditelja za nabavu usluge obavljanja poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz Proračuna Općine Kravarsko

6. Odluku o odabiru u postupku jednostavne nabave – izrada temelja za dom u Barbarićima Kravarskim – Ev. br. nabave: BN-05/17

7. Odluka o odabiru u postupku jednostavne nabave – radovi na mrtvačnici Donji Hruševec – Ev. br. nabave : BN-10/17

8. Odluku o početku postupka jednostavne nabave – Izrada i montaža drvene kuće – mjesni  dom ( dom kulture ) u Barbarićima Kravarskim

9. Odluku o početku postupka jednostavne nabave – izrada temelja za dom u Barbarićima Kravarskim

10. Odluku o početku postupka jednostavne nabave – Nabava električne energije na području Općine Kravarsko

11. Odluka o početku postupka jednostavne nabave – usluga obavljanje poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz Proračuna Općine Kravarsko

12. Odluka o početku postupka jednostavne nabave – radovi na mrtvačnici Donji Hruševec – građevinski i ostali radovi

13. Odluka o prihvaćanju nalaza i preporuke povjerenstva za popis

14. Odluka o provođenju mjera suzbijanja patogenih mikroorganizama, štetnih člankonožaca ( arthropoda ), i štetnih glodavaca čije je planirano, organizirano i sustavno     suzbijanje mjerama dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije od javno zdravstvene važnosti za Republiku Hrvatsku na području Općine Kravarsko za razdoblje 2017.-2021. godine

15. Zaključak o nabavi materijala za održavanje javne rasvjete

16. Zaključak o nabavi materijala za održavanje javne rasvjete

17. Zaključak o elektro radovima na održavanju javne rasvjete

18. Zaključak o izdavanju suglasnosti na izmjenu cjenika za obavljanje javne usluge prikupljanja, odvoza i zbrinjavanja miješanog komunalnog otpada na području Općine Kravarsko

19. Zaključak o jednokratnoj pomoći

20. Zaključak o jednokratnoj pomoći

21. Zaključak  o jednokratnoj pomoći

22. Zaključak o nabavi Monografije

23. Zaključak o nabavci i odvozu batude

24. Zaključak o nabavi materijala za održavanje javne rasvjete

25. Zaključak o nabavi materijala za održavanje javne rasvjete

26. Zaključak o nabavi projektora

27. Zaključak o obilježavanju dana Sv. Vinka

28. Zaključak o odobrenju sredstava za servis/popravak fotokopirnog stroja CANON IR-2016

29. Zaključak o odobrenju sredstava za izradu temelja za solarnu autobusnu stanicu

30. Zaključak o odobrenju sredstava za Mjesni odbor  Novo Brdo

31. Zaključak o odobrenju sredstava za nabavu materijala za postavljanje solarne autobusne stanice

32. Zaključak o odobrenju sredstava za nabavu ukrasnog bilja za uređenje javnih površina i materijala za uređenje groblja u Donjem Hruševcu

33. Zaključak o odobrenju sredstva za materijal za održavanje prostorija Mjesnog odbora Donji Hruševec

34. Zaključak o odobrenju sredstava za materijal za održavanje prostorija Mjesnog odbora Novo Brdo

35. Zaključak o odobrenju sredstava za korištenje osobnih automobila u službene svrhe članicama Povjerenstva za provedbu Lokalnih izbora

36. Zaključak o odobrenju sredstava za nabavu glasačkih listića i zapisnika

37. Zaključak o odobrenju sredstava za nabavku biračkih kutija

38. Zaključak o odobrenju sredstava za objavu kandidacijskih listi

39. Zaključak o odobrenju sredstava za objavu konačnih rezultata Izbora za članove Općinskog vijeća i Izbora za načelnika Općine Kravarsko

40. Zaključak o odobrenju sredstava za radove na priključenju Doma kulture u Barbarićima Kravarskim na elektroenergetsku vodu

41. Zaključak o odobrenju sredstava za obilježavanje Dana MO Barbarići Kravarski

42. Zaključak o odobrenju sredstava za obilježavanje Dana MO Donji Hruševec

43. Zaključak o odobrenju sredstava za obilježavanje Dana MO Novo Brdo

44. Zaključak o odobrenju sredstava za obilježavanje Dana MO Pustike

45. Zaključak o odobrenju sredstava za održavanje javne rasvjete

46. Zaključak o održavanju tradicionalnog koncerta Tamburaškog orkestra HRT-a u Kravarskom

47. Zaključak o potvrđivanju Zapovjednika i Zamjenika zapovjednika postrojbe Dobrovoljnog vatrogasnog društva Kravarsko

48. Zaključak o prihvaćanju ponude za poslovno savjetovanje

49. Zaključak o prihvaćanju ponude

50. Zaključak o prihvaćanju ponude za izradu i tisak plastificiranih slika sa aluminijskim ramama

51. Zaključak o prihvaćanju ponude za nabavu i umješavanje propilen glikol mješavine

52. Zaključak o prihvaćanju ponude za obavljanje usluge stručnog nadzora na građevini „ Mjesni dom u Barbarićima Kravarskim  – zemljani radovi, A.B. radovi – izrada betonskih temelja „

53. Zaključak o prihvaćanju ponude za obavljanje stručnog nadzora na građevini „ Građevinski radovi na mrtvačnici u Donjem Hruševcu „

54. Zaključak o prihvaćanju ponude za materijal za održavanje ulične rasvjete

55. Zaključak o prihvaćanju ponude za materijal za održavanje ulične rasvjete

56. Zaključak o prihvaćanju ponude za materijal za postavljanje e – punionice

57. Zaključak o prihvaćanju ponude za geodetske usluge

58. Zaključak o prihvaćanju ponude za iskolčenje Doma kulture u Barbarićima Kravarskim

59. Zaključak o prihvaćanju ponude za izradu geodetskog projekta

60. Zaključak o prihvaćanju ponude za izvođenje građevinskih radova na izradi termoizolacije i glazure u društvenom domu u Barbarićima Kravarskim

61. Zaključak o prihvaćanju ponude za izradu Izjave o fiskalnoj odgovornosti i Godišnjeg izvješća o nepravilnosti

62. Zaključak o prihvaćanju ponude za izradu izmjene i dopune glavnog i izvedbenog projekta rekonstrukcije sportskih terena u Kravarskom

63. Zaključak o prihvaćanju ponude za nabavu materijala za priključenje na elektroenergetsku mrežu Doma kulture u Barbarićima Kravarskim

64. Zaključak o prihvaćanju ponude za materijal za održavanje ulične rasvjete

65. Zaključak o prihvaćanju ponude za nabavu e – punionice

66. Zaključak o prihvaćanju ponude za odobrenje kratkoročnog kredita u iznosu od 185.000,00 kn

67. Zaključak o prihvaćanju ponude za nabavu solarne autobusne stanice

68. Zaključak o prihvaćanju ponude za nabavu solarne klupe

69. Zaključak o prihvaćanju ponude za nabavu šahte za vodoopskrbni sustav Doma kulture u Barbarićima Kravarskim

70. Zaključak o prihvaćanju ponude za školske udžbenike za OŠ Slavka Kolara Kravarsko – školska godina 2017.-2018.

71. Zaključak o prihvaćanju ponude za nabavu zastava RH

72. Zaključak o prihvaćanju ponude za projektiranje i izradu potrebne dokumentacije za ishođenje građevinske dozvole za dom u Barbarićima Kravarskim

73. Zaključak o prihvaćanju ponude za prvi energetski pregled i izradu energetskog certifikata

74. Zaključak o prihvaćanju prijedloga programa mjera suzbijanja patogenih mikroorganizama, štetnih člankonožaca  (Arthropoda ) i štetnih člankonožaca čije je planirano, organizirano i sustavno suzbijanje mjerama dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije od javnozdravstvene važnosti za područje Općine Kravarsko za 2017. g

75. Zaključak o priključenju Doma kulture u Barbarićima Kravarskim na elektroenergetsku mrežu

76. Zaključak o priključenju na javni vodoopskrbni sustav Doma kulture u Barbarićima Kravarskim

77. Zaključak o sufinanciranju škole u prirodi u školskoj godini 2016/201

78. Zaključak o sufinanciranju troškova prijevoza

79. Zaključak o tekućoj pomoći OŠ „ Slavka Kolara „ iz Kravarskog

80. Zaključak o usvajanju provedbenog plana preventivne i obvezne i preventivne DDD kao posebne mjere na području Općine Kravarsko za 2017. godinu

81. Zaključak o utvrđivanju Konačnog prijedloga  II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Kravarsko

82. Zaključak o visini naknade za članove biračkih odbora i članove povjerenstva za provedbu Izbora članova vijeća mjesnih odbora

83. Zaključak o visini naknade osobi koja obavlja poslove za povjerenstvo za provedbu Izbora za članove vijeća mjesnih odbora i Lokalnih izbora