Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Nabava visokotlačne pumpe sa navalnim vitlom za Pick-up vozilo

DVD-u Kravarsko putem Javnog poziva za financiranje programa i projekata udruga i drugih neprofitnih organizacija čije je područje djelovanja kulturnog, socijalnog, humanitarnog, vjerskog, obrazovnog i sličnog značenja u 2021. godini, od strane Zagrebačke županije, dodijeljen je iznos od 22.000,00 kuna za nabavu visokotlačne pumpe sa navalnim vitlom za Pick-up vozilo.

Nabavom visokotlačnog modula Minimax HDL 250 sa navalnim vitlom za gašenje požara povećala se razina sigurnosti svih naših građana i njihove imovine jer je provedbom projekta omogućeno gašenje požara na nepristupačnim mjestima i ubrzano vrijeme intervencije i vrijeme stavljanja požara pod kontrolu.