Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Kontakt

OPĆINA KRAVARSKO:

Trg Stjepana Radića 1

10413 Kravarsko

OIB: 47763874566

E-mail: opcina@kravarsko.hr

Tel: 01/ 6237 022


Načelnik: Vlado Kolarec

 

Trg Stjepana Radića 1

10413 Kravarsko

Telefon: 01 6237 022

E-mail: nacelnik@kravarsko.hr;

opcina@kravarsko.hr

Jedinstveni upravni odjel
Službenica ovlaštena za privremeno obavljanje poslova pročelnice Jedinstvenog upravnog odjela: Marija Povoljnjak, mag.oec.

Trg Stjepana Radića 1

10413 Kravarsko

Tel: 01/62 37 022

E-mail: procelnik@kravarsko.hr

NAČIN PODNOŠENJA UPITA GRAĐANA I MEDIJA

 

Građani i mediji mogu svoje upite postaviti:

  • Poštom na adresu:

Općina Kravarsko

Trg Stjepana Radića 1

10413 Kravarsko

  • Putem telefona na broj: 01 6237 022
  • E-mailom na adresu: opcina@kravarsko.hr