Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Javni poziv za isticanje kandidatura za izbor članova Savjeta mladih

 

Općinsko vijeće Općine Kravarsko objavljuje Javni poziv za isticanje kandidatura za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Općine Kravarsko.


Kako postati članom Savjeta mladih pročitajte OVDJE .


Pozivaju se udruge koje su sukladno statutu ciljno i prema djelatnostima opredijeljene za rad s mladima i za mlade, učenička vijeća, studentski zborovi, pomladci političkih stranaka, sindikalnih ili strukovnih organizacija u Republici Hrvatskoj i neformalne skupine mladih od najmanje 10 mladih da podnesu kandidature za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Općine Kravarsko.

 

Kandidatura se podnosi na propisanoj prijavnici te se dostavlja na adresu: Općina Kravarsko, Općinsko vijeće, Odbor za izbor i imenovanja, Trg Stjepana Radića 1, 10413 Kravarsko.

 

Javni poziv za isticanje kandidatura za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Općine Kravarsko.

 

Prijavnica za isticanje kandidatura za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Općine Kravarsko

 

Rok za isticanje kandidatura je 27.04.2021.g.

 

Savjet mladih Općine Kravarsko je savjetodavno tijelo Općine Kravarsko, koje se osniva u cilju aktivnog uključivanja mladih u javni život te informiranja i savjetovanja mladih u Općini Kravarsko, uvažavajući načela nediskriminacije, partnerstva, suradnje i aktivnog sudjelovanja mladih. Mladi, u smislu Odluke o osnivanju Savjeta mladih, osobe su s prebivalištem ili boravištem na području Općine Kravarsko koje u trenutku podnošenja kandidatura za članstvo imaju od navršenih 15 do navršenih 30 godina života.

 

Savjet mladih ima pet članova. Članovi Savjeta mladih i njihovi zamjenici biraju se na tri godine. Člana Savjeta, kada je spriječen ili odsutan, zamjenjuje njegov zamjenik, pri čemu ima sva prava i obveze člana Savjeta mladih.

 

Svi zainteresirani mogu kontaktirati Općinu Kravarsko (01/6237 022) za dodatne informacije.

 

Datum objave: 12.04.2021.g.