Galerija

imageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimage

JAVNA NABAVA

Javna nabava

 

Sukladno čl. 75.  Zakona o javnoj nabavi  (NN 120/16) Naručitelj je obvezan poduzeti prikladne mjere da učinkovito spriječi, prepozna i ukloni sukobe interesa u vezi s postupkom javne nabave kako bi se izbjeglo narušavanje tržišnog natjecanja i osiguralo jednako postupanje prema svim gospodarskim subjektima.

Predstavnikom naručitelja u smislu članka 76. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16)  smatra se:

1. čelnik te član upravnog, upravljačkog i nadzornog tijela naručitelja

2. član stručnog povjerenstva za javnu nabavu

3. druga osoba koja je uključena u provedbu ili koja može utjecati na odlučivanje naručitelja u postupku javne nabave, i

4. osobe iz točaka 1., 2. i 3. ovoga stavka kod pružatelja usluga nabave koji djeluju u ime naručitelja.

 

Sukladno članku 80. stavak 2 Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) objavljujemo popis gospodarskih subjekata s kojim je naručitelj u sukobu interesa:

 

Trgovačko ugostiteljski obrt "KRAVARSKO", vl. Boža Kolarec, TRG STJEPANA RADIĆA 14, KRAVARSKO, Djelatnost 5630, priprema i usluživanje pića, OIB: 59673721434 i

 

 

2020.


Plan nabave 2020.

EOJN - poveznica plan nabave

EOJN - poveznica registar ugovora

 

2019.

 

Registar ugovora


Plan nabave 2019. izmjene

Plan nabave 2019.

 

2018.

Plan nabave za 2018. godinu

Plan nabave za 2018. godinu izmjene

Sukladno Pravilniku o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (NN 101/2017) Plan nabave za 2018. godinu i registar ugovora objavljen je  i u EOJN.

 

Registar ugovora 2018.

 


 

PRAVILNIK o jednostavnoj nabavi

 


2017.

Plan nabave za 2017. godinu

 

Statističko izvješće o javnoj nabavi 2017.

 


 

ODLUKA O DAVANJU KONCESIJE

 

DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE U POSTUPKU DAVANJA KONCESIJE ZA OBAVLJANJE JAVNE USLUGE

 

OBAVIJEST O NAMJERI DAVANJA KONCESIJE ZA JAVNU  USLUGU  Prikupljanja, odvoza i zbrinjavanja miješanog komunalnog otpada

 

ODLUKA O OSNIVANJU STRUČNOG POVJERENSTVA ZA PROVEDBU POSTUPKA DAVANJA KONCESIJE

 

 


 

 

2016.

Statističko izvješće o javnoj nabavi 2016.

 

REGISTAR UGOVORA I-XII 2016. Općina Kravarsko - bagatelna nabava

REGISTAR UGOVORA I.-XII. 2016. Općina Kravarsko- javna nabava

 

IV. izmjene i dopune plana nabave za 2016. - pojedinačne vrijednosti do 200.000,00 kn odnosno 500.00,00

III. izmjene i dopune plana nabave za 2016. - pojedinačne vrijednosti do 200.000,00 kn odnosno 500.00,00

III. izmjene i dopune plana nabave za 2016. - pojedinačne vrijednosti iznad 200.000,00 kn odnosno 500.00,00

II. izmjene i dopune plana nabave za 2016. - pojedinačne vrijednosti do 200.000,00 kn odnosno 500.00,00

II. izmjene i dopune plana nabave za 2016. - pojedinačne vrijednosti iznad 200.000,00 kn odnosno 500.00,00

I izmjene i dopune plana nabave za 2016. - pojedinačne vrijednosti do 200.000,00 kn odnosno 500.00,00

I izmjene i dopune plana nabave za 2016. - pojedinačne vrijednosti iznad 200.000,00 kn odnosno 500.00,00

2016. PLAN NABAVE -pojedinačne vrijednosti do 500.000

2016. PLAN NABAVE -pojedinačne vrijednosti iznad 200.000 odnosno 500.000

  

2015.

Statističko izvješće o javnoj nabavi 2015.

IV izmjene i dopune PLANA NABAVE - (poj. vr. iznad 200.000 odnosno 500.000)

IV izmjene i dopune plana nabave 2015 do 500.000 kn

III izmjene i dopune PLANA NABAVE - (poj. vr. iznad 200.000 odnosno 500.000)

II izmjene i dopune plana nabave 2015 do 500.000 kn

II izmjene i dopune plana nabave 2015 do 500.000 kn

II izmjene i dopune PLANA NABAVE -(poj. vr. iznad 200.000 odnosno 500.000)

2015. PLAN NABAVE -izmjena i dopuna poj.vr. iznad 200.000 odnosno 500.000

2015. PLAN NABAVE -izmjene i dopune plana nabave 2015. do 500.000

2014. PLAN NABAVE -izmena i dopuna pojedinačne vrijednosti do 500.000 kn

2014. PLAN NABAVE -izmjena i dopuna poj.vr. iznad 200.000 odnosno 500.000

 

REGISTAR UGOVORA I-XII 2015 Općina Kravarsko - bagatelna nabava

REGISTAR UGOVORA I.-XII. 2015. Općina Kravarsko- javna nabava

 

REGISTAR UGOVORA I-XII 2014 Općina Kravarsko - bagatelna nabava

REGISTAR UGOVORA I.-XII. 2014. Općina Kravarsko- javna nabava


2014. PLAN NABAVE
-izmena i dopuna pojedinačne vrijednosti do 500.000 kn

2014. PLAN NABAVE -izmjena i dopuna poj.vr. iznad 200.000 odnosno 500.000

 

2015. PLAN NABAVE -pojedinačne vrijednosti do 500.000 kn

2015. PLAN NABAVE -pojedinačne vrijednosi iznad 200.000 odnosno 500.000

 

 


 

2014.

2013. PREGLED UGOVORA I.-XII. 2013.

IZVJEŠĆE O JAVNOJ NABAVI ZA 2013. godinu

 

2013. PLAN NABAVE -izmena i dopuna pojedinačne vrijednosti od 20.000 do 500.000 kn

2013. PLAN NABAVE -izmjena i dopuna poj. vr. iznad 200.000 odnosno 500.000 kn

2014. PLAN NABAVE -pojedinačne vrijednosti do 500.000 kn

2014. PLAN NABAVE -pojedinačne vrijednosi iznad 200.000 odnosno 500.000 kn


 

2013.

2012. PREGLED UGOVORA I.-XII. 2012.

IZVJEŠĆE O JAVNOJ NABAVI ZA 2012. godinu


IZMJENA I DOPUNA PLANA NABAVE - pojedinačne vrijednosti od 20.000,00 do 69.999,00 kuna bez pdv-a

2013. PLAN NABAVE - pojedinačne vrijednosti od 20.000,00 do 69.999,00 kuna bez pdv-a

2013. PLAN NABAVE -pojedinačne vrijednosi iznad 70.000,00 kuna bez pdv-a

 


 

2012.

IZVJEŠĆE O JAVNOJ NABAVI U 2011. GODINI

 

2012. IZMJENA I DOPUNA PLANA NABAVE - pojedinačne vrijednosti od 20.000,00 do 69.999,00 kuna bez pdv-a

2012. IZMJENA I DOPUNA PLANA NABAVE -pojedinačne vrijednosi iznad 70.000,00 kuna bez pdv-a

2012. PLAN NABAVE - pojedinačne vrijednosti od 20.000,00 do 69.999,00 kuna bez pdv-a

2012. PLAN NABAVE - pojedinačne vrijednosi iznad 70.000,00 kuna bez pdv-a

 © Općina Kravarsko, Trg Stjepana Radića 1, Telefon: 01 62 37 022, 01 62 37 044.......................Design by - StudioAgram