Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Izgradnja antenskog stupa u Pustikama – Proračun i procjena visokofrekvencijskih elektromagnetskih polja

Nakon zatraženog odobrenja Općine Kravarsko prema Hrvatskom telekomu u prilogu javno objavljujemo Proračun i procjenu visokofrekvencijskih elektromagnetnih polja, a sve vezano uz izgradnju antenskog stupa u Pustikama i postavljanje osnovne postaje pokretnih komunikacija.

Proračun i procjena visokofrekvencijskih elektromagnetnih polja
Očitovanje Hrvatskog telekoma