Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

OBAVIJEST- II.IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE KRAVARSKO

 

OBJAVA PONOVNE JAVNE RASPRAVE

 

II. IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE KRAVARSKO

 

I. Osnovni dio Plana

Uvod i odredbe

 

Grafički dio

Kartografski prikaz 1. Korištenje i namjena

Kartografski prikaz 2.1. Elektroenergetska mreža

Kartografski prikaz 2.2. Telekomunikacijska mreža

Kartografski prikaz 2.3. Plinovodna mreža

Kartografski prikaz 2.4. Vodovodna mreža

Kartografski prikaz 2.5. Odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda

Kartografski prikaz 3.2. Područja posebnih uvjeta korištenja

Kartografski prikaz GP 4.1. Barbarići Kravarski_Podvornica

Kartografski prikaz GP 4.2. Čakanec_Novo Brdo_Žitkovčica

Kartografski prikaz GP 4.3. Donji Hruševec

Kartografski prikaz GP 4.4. Gladovec Kravarski

Kartografski prikaz GP 4.5. Gornji Hruševec

Kartografski prikaz GP 4.6. Kravarsko

Kartografski prikaz GP 4.7. Pustike

 

II. Obvezni prilozi

Obvezni prilozi 1. dio

Obvezni prilozi 2. dio

Obvezni prilozi 3. dio

 

III. Sažetak Prijedloga Plana za ponovnu Javnu raspravu za javnost

 

Prijedlog Odluke II Izmjene i dopune PPUO Kravarsko

 

 

 

 


 

 

 

ZAKLJUČAK o utvrđivanju Prijedloga II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Kravarsko

 

OBJAVA JAVNE RASPRAVE

 

 

II. IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE KRAVARSKO- PRIJEDLOG PLANA

 

 

I. OSNOVNI DIO PLANA

 

 

 

II. OBVEZNI PRILOZI

 

 

PRIJEDLOG ODLUKE II. IZMJENE I DOPUNE PPUO KRAVARSKO