Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Općinsko vijeće

10. sjednica Općinskog vijeća Općine Kravarsko

Dana 22. prosinca 2022. godine održati će se 10. sjednica Općinskog vijeća Općine Kravarsko u prostorijama Doma kulture Kravarsko na adresi Trg Stjepana Radića 16 s početkom u 8,00 sati.

Dnevni red:

0. Verifikacija zapisnika sa 09. sjednice Općinskog vijeća Općine Kravarsko

 1. Aktualni sat
 2. Donošenje I. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima u 2022. godini
 3. Donošenje I. Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2022. godini
 4. Donošenje I. izmjena i dopuna Programa građenja komunalne infrastrukture u 2022. godini
 5. Donošenje I. izmjena i dopuna Programa unapređenja stanovanja zajednice u 2022. godini
 6. Donošenje I. izmjena i dopuna Proračuna Općine Kravarsko za 2022. godinu
 7. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Kravarsko za 2022. godinu
 8. Donošenje Odluke o odabiru ponuditelja za sklapanje ugovora o povjeravanju poslova obavljanja komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta na području Općine Kravarsko na razdoblje od 12 mjeseci
 9. Donošenje Odluke o socijalnoj skrbi Općine Kravarsko
 10. Donošenje Odluke o I. izmjenama i dopunama odluke o komunalnom redu Općine Kravarsko
 11. Donošenje Odluke o usvajanju Strategije razvoja pametne Općine Kravarsko za razdoblje do 2026. godine
 12. Razno

Objava akata sa 09. sjednice Općinskog vijeća Općine Kravarsko

Objava akata sa 09. sjednice Općinskog vijeća Općine Kravarsko:

2. Odluka o financiranju političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću iz Proračuna Općine Kravarsko za 2023. godinu

3. Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Općine Kravarsko za 2022. godinu

4. Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Kravarsko za 2023. godinu s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje

5. Program javnih potreba u društvenim djelatnostima u 2023. godini

6. Program održavanja komunalne infrastrukture u 2023. godini

7. Program građenja komunalne infrastrukture u 2023. godini

8. Program unapređenja stanovanja zajednice u 2023. godini

9. Proračun Općine Kravarsko za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu i Obrazloženje

10. Odluka o izvršavanju Proračuna za 2023. godinu

11. Program upravljanja imovinom za 2023. godinu

12. Odluku o sufinanciranju ekonomske cijene smještaja djece u dječjem vrtiću na području Općine Kravarsko  

09. sjednica Općinskog vijeća Općine Kravarsko

Dana 07. prosinca 2022. godine održati će se 09. sjednica Općinskog vijeća Općine Kravarsko u prostorijama općinske zgrade na adresi Trg Stjepana Radića 1 s početkom u 8 sati.

Dnevni red:

0. a) Verifikacija zapisnika sa 07. sjednice Općinskog vijeća Općine Kravarsko
b) Verifikacija zapisnika sa 08. sjednice Općinskog vijeća Općine Kravarsko

 1. Aktualni sat
 2. Donošenje Odluke o financiranju političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću iz proračuna Općine Kravarsko za 2023. godinu
 3. Usvajanje Analize stanja sustava civilne zaštite na području Općine Kravarsko za 2022. godinu
 4. Donošenje Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Kravarsko za 2023. godinu s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje
 5. Donošenje Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima u 2023. godini
 6. Donošenje Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2023. godini
 7. Donošenje Programa građenja komunalne infrastrukture u 2023. godini
 8. Donošenje Programa unapređenja stanovanja zajednice u 2023. godini
 9. Donošenje Proračuna Općine Kravarsko za 2023. godinu i projekcija za 2024. i 2025. godinu, Obrazloženje
 10. Donošenje Odluke o izvršavanju proračuna za 2023. godinu
 11. Donošenje Programa upravljanja imovinom za 2023. godinu
 12. Razno

08. sjednica Općinskog vijeća Općine Kravarsko

Dana 26. studenog 2022. održati će se 08. sjednica Općinskog vijeća Općine Kravarsko u prostorijama općinske zgrade na adresi Trg Stjepana Radića 1 s početkom u 19 sati.

Dnevni red:

 1. Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja u operaciju Interventna sanacija kolnika na nerazvrstanim cestama Općine Kravarsko

Objava akata sa 07. sjednice Općinskog vijeća Općine Kravarsko

Objava akata za 07. sjednice

2. Izvješće o radu Načelnika Općine Kravarsko za siječanj – lipanj 2022. godine i Zaključak o prihvaćanju istoga

3. Izvješće o izvršenju proračuna Općine Kravarsko za siječanj – lipanj 2022. i Zaključak o prihvaćanju istoga i Obrazloženje

4. Odluka o sprječavanju odbacivanja otpada u okoliš na području Općine Kravarsko

5. Zaključak o prihvaćanju prijedloga kandidata za dodjelu javnih priznanja Općine Kravarsko

07. sjednica Općinskog vijeća Općine Kravarsko

Dana 08. rujna 2022. godine u prostorijama Doma kulture Kravarsko održati će se 07. sjednica Općinskog vijeća Općine Kravarsko s početkom u 8 sati.

Dnevni red:

0. Verifikacija zapisnika sa 06. sjednice Općinskog vijeća Općine Kravarsko

 1. Aktualni sat
 2. Izvješće o radu Načelnika Općine Kravarsko za siječanj – lipanj 2022. godine i donošenje Zaključka o prihvaćanju istoga
 3. Izvješće o izvršenju proračuna Općine Kravarsko za siječanj – lipanj 2022. g. i donošenje Zaključka o prihvaćanju istoga (Obrazloženje)
 4. Donošenje Odluke o sprječavanju odbacivanja otpada u okoliš na području Općine Kravarsko
 5. Donošenje Zaključka o prihvaćanju prijedloga kandidata za dodjelu javnih priznanja Općine Kravarsko
 6. Razno

Objava akata sa 06. sjednice Općinskog vijeća Općine Kravarsko

Objava akata sa 06. sjednice Općinskog vijeća

2. Izvještaj o izvršenju Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima Općine Kravarsko za 2021. g. i donošenje Zaključka o prihvaćanju istoga

3. Izvještaj o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Kravarsko za 2021. g. i donošenje Zaključka o prihvaćanju istoga

4. Izvještaj o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Kravarsko za 2021. g. i donošenje Zaključka o prihvaćanju istoga.

5. Izvještaj o izvršenju Programa unapređenja stanovanja zajednice za 2021. g. i donošenje Zaključka o prihvaćanju istoga.

6. Godišnji Izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Kravarsko za 2021. g. i donošenje Zaključka o prihvaćanju istoga.

7. Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja Općine Kravarsko za 2021. g.

8. Odluka o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Kravarsko.

9. Odluka o imenovanju Etičkog odbora Općine Kravarsko

10. Odluka o imenovanju Vijeća časti Općine Kravarsko

11. Odluka o povjeravanju obavljanja komunalne djelatnosti održavanja javne rasvjete na području Općine Kravarsko

12. Odluka o javnim priznanjima Općine Kravarsko

13. Odluka o imenovanju povjerenstva za dodjelu javnih priznanja Općine Kravarsko

06. sjednica Općinskog vijeća Općine Kravarsko

Dana 14. lipnja 2022. godine u prostorijama Doma kulture Kravarsko održati će se 06. sjednica Općinskog vijeća Općine Kravarsko s početkom u 8:00 sati.

Dnevni red:

0. Verifikacija zapisnika

 1. Aktualni sat
 2. Izvještaj o izvršenju Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima Općine Kravarsko za 2021. godinu i donošenje Zaključka i prihvaćanju istoga
 3. Izvještaj o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Kravarsko za 2021. i donošenje Zaključka o prihvaćanju istoga
 4. Izvještaj o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Kravarsko za 2021. g. i donošenje Zaključka o prihvaćanju istoga
 5. Izvještaj o izvršenju Programa unapređenja stanovanja zajednice za 2021. g. i donošenje Zaključka o prihvaćanju istoga
 6. Godišnji Izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Kravarsko za 2021. g. i donošenje Zaključka o prihvaćanju istoga.
 7. Donošenje Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja Općine Kravarsko za 2021. g,
 8. Donošenje Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Kravarsko.
 9. Donošenje Odluke o imenovanju Etičkog odbora Općine Kravarsko.
 10. Donošenje Odluke o imenovanju Vijeća časti Općine Kravarsko.
 11. Donošenje Odluke o povjeravanju obavljanja komunalne djelatnosti održavanja javne rasvjete na području Općine Kravarsko.
 12. Donošenje Odluke o javnim priznanjima Općine Kravarsko
 13. Donošenje Odluke o imenovanju povjerenstva za dodjelu javnih priznanja Općine Kravarsko
 14. Razno

Objava akata sa 05. sjednice Općinskog vijeća Općine Kravarsko

Objava akata sa 05. sjednice Općinskog vijeća

2. Izvješće o radu načelnika Općine Kravarsko za razdoblje od 01.07.2021. do 31.12.2021. godine i Donošenje zaključka o prihvaćanju istoga

3. Donošenje Odluke o ustrojstvu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Kravarsko

4. Izvješće o provedbi Programa upravljanja imovinom Općine Kravarsko za 2021. godinu i Donošenje zaključka o prihvaćanju istoga

5. Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Općine Kravarsko za 2021. godinu i Donošenje zaključka o prihvaćanju istoga

6. Izvješće o radu davatelja javne usluge prikupljanja komunalnog otpada na području Općine Kravarsko za 2021. godinu i Donošenje zaključka o prihvaćanju istoga

7. Donošenje Godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara na području Općine Kravarsko za 2022. godinu

8. Donošenje Plana aktivnog uključenja svih subjekata zaštite od požara na području Općine Kravarsko u protupožarnoj sezoni u 2022. g

9. Donošenja kodeksa ponašanja članova Općinskog vijeća Općine Kravarsko

10. Donošenje Odluke o davanju pozitivnog mišljenja na Nacrt Komunikacijske strategije i komunikacijskog akcijskog plana Strategije razvoja Urbane aglomeracije Zagreb za razdoblje do 2027.