Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Općinsko vijeće

12.  sjednica Općinskog vijeća Općine Kravarsko

12.  sjednica Općinskog vijeća Općine Kravarsko održat će se 21. studenog 2014. godine sa početkom u 8,00 sati u  prostorijama Općine Kravarsko.

DNEVNI RED

 1. Verifikacija zapisnika sa 09. i 11. Sjednice Općinskog vijeća Općine Kravarsko
 2. Aktualni sat
 3. Zaključak o Izmjenama Zaključka o imenovanju članova Odbora za Statut, propise, predstavke i pritužbe građana , Općinskog vijeća Općine Kravarsko.
 4. Prijedlog  Programa održavanja komunalne infrastrukture  na    području Općine Kravarsko  za 2015. g.
 5. Prijedlog   Programa gradnje objekata i  uređaja komunalne  infrastrukture na području  Općine  Kravarsko  za 2015. g.
 6. Prijedlog   Programa   gradnje   ostalih   kapitalnih  objekata   na   području    Općine  Kravarsko za 2015 g. 
 7. Prijedlog   Programa   poticaja     poduzetništva   Općine  Kravarsko  u   2015. g.
 8. Prijedlog  Programa   javnih   potreba   u   društvenim   djelatnostima  Općine    Kravarsko   u   2015. g 
 9. Prijedlog Odluke o financiranju političkih stranaka u 2015. godini zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Kravarsko
 10. Prijedlog   Proračuna    Općine   Kravarsko  za   2015. g.   sa    projekcijom    za   2016. i   2017. g.
 11. Prijedlog   Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Kravarsko za 2015. g.  
 12. Prijedlog srednjoročnog (trogodišnjeg) plana davanja koncesija na području Općine Kravarsko za razdoblje od 2015. do 2017. godine.
 13. Prijedlog plana davanja koncesija u 2015. godini
 14. Prijedlog Odluke o socijalnoj skrbi
 15. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu
 16. Izvješće o obavljenoj reviziji gospodarenja otpadom na području Zagrebačke županiji i prijedlog  Zaključka o prihvaćanju istoga
 17. Izvješće o obavljenoj reviziji osnivanja i ulaganja u opremanje i razvoj poduzetničkih zona na području Zagrebačke županiji i prijedlog Zaključka o prihvaćanju istoga
 18. Prijedlog Odluke o pristupanju Općine Kravarsko u članstvo LAG Vallis Colapis
 19. Prijedlog Odluke o imenovanju osoba za izradu Lokalne razvojne strategije LAG Valis Colapis
 20. Prijedlog Odluke o radnom  vremenu  ugostiteljskih  objekata
 21. Prijedlog Odluke o pokriću troškova ekshumacije i izgradnje betonskih okvira
 22. Razno

11. žurna sjednica Općinskog vijeća Općine Kravarsko

11. žurna sjednica Općinskog vijeća Općine Kravarsko održat  će se  24. rujna 2014. godine sa početkom u 8,00  sati u  prostorijama Općine Kravarsko.

DNEVNI RED

1. Donošenje Odluke o privremenom stavljanju izvan uporabe dijela groblja u Kravarskom

AKTI SA O9. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA

AKTI SA O9. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA

– IZVJEŠTAJ o izvršenju proračuna općine Kravarsko za razdoblje 1.1.-30.6.2014.

ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o radu Vlastitog pogona za razdoblje od siječanj – lipanj 2014. godine

– ZAKLJUČAK o prihvaćanju Polugodišnjeg  izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Kravarsko za  2014. godinu

– ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o radu načelnika Općine Kravarsko za razdoblje 01.01. do 30.06. 2014.g.

09. sjednica Općinskog vijeća Općine Kravarsko

09. sjednica Općinskog vijeća Općine Kravarsko održat će se 11. rujna 2014. godine sa početkom u 9,00 sati u  prostorijama Općine Kravarsko.

DNEVNI RED

0.    Verifikacija zapisnika sa 07. i 08. Sjednice Općinskog vijeća Općine Kravarsko
1.    Aktualni sat
2.  Izvješće o izvršenju proračuna za razdoblje od 01.01. do 30.06. 2014. g. i donošenje Zaključka o istome
3.  Izvješće o radu Vlastitog pogona Općine Kravarsko za razdoblje od 01.01. do 30.06. 2014. g. i donošenje Zaključka o istome
4.   Izvješće o radu Načelnika Općine Kravarsko za razdoblje 01.01. do 30.06. 2014. g. i donošenje Zaključka o istome
5.    Obilježavanje Dana Općine
6.    Razno

AKTI SA 07. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA

– Zaključak o razrješenju predsjednika Općinskog vijeća Općine Kravarsko

– Zaključak  mirovanju mandata i određivanju zamjenika vijećnika Općinskog vijeća Općine Kravarsko

– Zaključak o izboru predsjednika Općinskog vijeća Općine Kravarsko

– Analiza stanja sustava zaštite i spašavanja na području Općine Kravarsko za 2013. g.i Zaključak o istome

– Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine Kravarsko za 2014. – 2016. g.Zaključak o istome

– Odluka o nerazvrstanim cestama

– Izmjene i dopune programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2014. g.

– Izmjene i dopune programa javnih potreba u društvenim djelatnostima u 2014. g.

– Izmjene i dopune Proračuna Općine Kravarsko za 2014. g.

07. sjednica Općinskog vijeća Općine Kravarsko

07.  sjednica Općinskog vijeća Općine Kravarsko održat će se 17. lipnja  2014. godine sa početkom u 17,00  sati u  prostorijama Općine Kravarsko.

DNEVNI RED

0.    Verifikacija zapisnika sa 06. Sjednice Općinskog vijeća Općine Kravarsko
1.    Informacije o odvojenom sakupljanju i odvozu otpada
2.    Aktualni sat
3.    Zaključak o razrješenju predsjednika Općinskog vijeća Općine Kravarsko
4.   Zaključak o mirovanju mandata i određivanju zamjenika vijećnika Općinskog vijeća Općine Kravarsko
5.    Zaključak o izboru predsjednika Općinskog vijeća Općine Kravarsko
6.    Analiza stanja sustava zaštite i spašavanja na području Općine Kravarsko za 2013.
7.    Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine Kravarsko za 2014. – 2016. g.
8.    Odluka o nerazvrstanim cestama
9.    Izmjene i dopune programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2014. g.
10.   Izmjene i dopune programa javnih potreba u društvenim djelatnostima u 2014.
11.   Izmjene i dopune Proračuna Općine Kravarsko za 2014. g.
12.   Razno