Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Objave

Vijećnici općine

 

 

POPIS VIJEĆNIKA OPĆINE KRAVARSKO

 

1.   ZDRAVKO HORVAČIĆ

2.   STJEPAN KOLAREC

3.   JOSIP PAVUŠEK

4.   NENAD PAVUNČEC

5.   STJEPAN SREMIĆ

6.   IVICA KOMPES

7.   JOSIP BELAČIĆ

8.   DANIJEL PETRAC

9.   MIHAEL MIKOVIĆ

10. BRANKICA KMETIĆ

11. VJEKOSLAV KOLAREC

 

 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA– ZDRAVKO HORVAČIĆ

 

ZAMJENIK PREDSJEDNIKA OPĆINSKOG VIJEĆA– NENAD PAVUNČEC

 

ZAMJENIK PREDSJEDNIKA OPĆINSKOG VIJEĆA– STJEPAN KOLAREC

 

 

KONTAKT:


tel: 01/6237 022

email: opcina@kravarsko.hr

Načelnik općine

 

 

Načelnik Općine Kravarsko – Vlado Kolarec

tel: 01/6237 022

mob: 098/474 904

email: nacelnik@kravarsko.hr

 

Zamjenik načelnika Općine Kravarsko – Stjepan Tičarić

tel: 01/623 7022

mob: 098/398 531

email: zamjenik@kravarsko.hr

 

 

 

 

 


 

AKTI NAČELNIKA

 

 

Zaključak o isplati Božićnica službenicima i namještenicima Općine Kravarsko

 

Odluka o popisu i osnivanju povjerenstva za popis


Zaključak o prihvaćanju ponude za nabavu didaktičkog materijala za program predškole


Odluka o  dodijeli financijskih sredstava „Vukomeričke Gorice“ udruzi branitelja


Odluka o  dodijeli financijskih sredstava Lovačkom društvu „Vepar“


Zaključak o prihvaćanju ponude za radove na priključku javne rasvjete u Pustikama

 

Zaključak o poklon paketima


Zaključak o odobrenju sredstava za elektroinstalaterske radove na ugradnji bežičnog interneta prema natječaju Zagrebačke županije WiFi 4 Smart Green Ring (Donji Hruševec)


Zaključak o prihvaćanju ponude za objavu oglasa

 

Zaključak o odobrenju sredstava za smještaj u hotelu

 

Zaključak o prihvaćanju ponude za osiguranje doma u Barbarićima Kravarskim

 

Zaključak o odobrenju sredstava za smještaj u hotelu

 

Zaključak o nabavci promidžbenog materijala


Odluka o početku postupka jednostavne nabave – Održavanje nerazvrstanih cesta na području Općine Kravarsko na razdoblje od 12 mjeseci


Zaključak o prihvaćanju ponude za izradu geodetskog snimka i parcelacijskog elaborate


Zaključak o prihvaćanju ponude za uslugu interneta u svrhu  implementacije bežičnog interneta prema natječaju Zagrebačke županije WiFi 4 Smart Green Ring (Donji Hruševec)

 

Zaključak o obilježavanju dana Sv. Martina


Zaključak o prihvaćanju ponude za izradu geodetskog elaborata

 

Zaključak o odobrenju financijskih sredstava za pohađanje konferencije


Zaključak o prihvaćanju ponude za košarkaške ploče


Zaključako prihvaćanju ponude za energetski pregled i izradu izvješća javne rasvjete na području Općine Kravarsko

 

Zaključak o nabavi računala

 

Zaključak o odobrenju sredstava za smještaj u hotelu

 

Zaključak o prihvaćanju ponude za nabavu opreme, instaliranje i implementaciju bežičnog interneta prema natječaju Zagrebačke županije WiFi 4 Smart Green Ring (Donji Hruševec)

 

Zaključak o financiranju programa Predškole u pedagoškoj godini 2019/2020


Odluku o sufinanciranju prijevoza redovnih studenata sa područja Općine Kravarsko


Zaključak o prihvaćanju ponude za izvođenje geodetskih radova


Zaključak o prihvaćanju ponude za osiguranje zaposlenih po Programu javnih radova


Zaključak o odobrenju sredstava za troškove reprezentacije povodom Dana Općine


Zaključak o nabavi mikrofona


Zaključak o odobrenju sredstava za nabavku lopti i pehara za turnir povodom Dana Općine


Odluku o sufinanciranju  prijevoza  redovitih  učenika srednjih škola  za  školsku godinu 2019/2020 sa područja Općine Kravarsko


Zaključak o prihvaćanju ponude za izradu kratkog dokumentarnog filma


Zaključak o nabavi radne odjeće zaposlenih po Programu javnih radova

 

Zaključak o prihvaćanju ponude za izradu Procjene rizika od velikih nesreća i Plana djelovanja civilne zaštite

 

Zaključak o odobrenju sredstava za obilježavanje dana MO Gladovec Kravarski

 

Zaključak o isplati regresa za godišnji odmor službenicima i namještenicima Općine Kravarsko

 

Zaključak o prihvaćanju ponude za izradu stepenica mrtvačnice u Kravarskom

 

Zaključak o prihvaćanju ponude za izradu potpornih zidova

 

Zaključak o odobrenju sredstava za osiguranje zaposlenih po Programu Zaželi

 

Zaključak o odobrenju sredstava za osiguranje zaposlenih

 

Zaključak o odobrenju sredstava za osiguranje općinske zgrade i imovine

 

Zaključak o odobrenju sredstava za osiguranje Društvenog doma u Kravarskom


Odluka o dodijeli financijskih sredstava „Pčelarskoj udruzi Lijeska“

 

Zaključak o odobrenju financijskih sredstava za program usavršavanja

 

Odluka o dodijeli financijskih sredstava „Vukomeričke Gorice“ udruzi branitelja

 

Odluka o dodijeli financijskih sredstava “Društvu sportske rekreacije Kravarsko”


Odluka o dodijeli financijskih sredstava „Udruzi umirovljenika Općine Kravarsko“

 

Zaključak o odobrenju sredstava za obilježavanje dana MO Novo Brdo

 

Zaključak o odobrenju sredstava za obilježavanje dana MO Donji Hruševec

 

Zaključak o odobrenju sredstava za obilježavanje dana MO Barbarići Kravarski

 

Zaključak o sufinanciranju škole u prirodi u školskoj godini 2018/2019

 

Zaključak o potpori zbog oštećenja imovine

 

Zaključak o odobrenju sredstava za nabavu perilice suđa i štednjaka

 

Zaključak o odobrenju sredstava po potpisanom Sporazumu


Odluka o odabiru u postupku jednostavne  nabave – Radovi na izgradnji potporne konstrukcije od bušenih armirano-betonskih pilota (sanacija klizišta NC KR-02 – lokacija 1,2,3 Ev.br. nabave: BN-15/19

 

Zaključak o prihvaćanju ponude za nabavu stolica


Zaključak o prihvaćanju ponude za uslugu interneta u svrhu  implementacije bežičnog interneta prema natječaju WiFi4EU (Kravarsko)

 

Zaključak o odobrenju sredstava za obilježavanje dana MO Pustike


Odluka o početku postupka jednostavne nabave – Radovi na izgradnji potporne konstrukcije od bušenih armirano-betonskih pilota (sanacija klizišta NC KR-02 – lokacija 1,2,3)


Odluka o odabiru u postupku jednostavne  nabave – Nabava opreme, instaliranje i implementacija bežičnog interneta prema natječaju WiFi4EU – Ev.br. nabave: BN-14/19


Odluka o odabiru u postupku jednostavne  nabave – nabava električne energije – Ev.br. nabave: BN-02/19

 

Odluka o dodijeli financijskih sredstava „Zavičajnom društvu Kravarske gorice“

 

Zaključak o prihvaćanju ponude za nabavu i montažu kaljenog stakla

 

Odluka o početku postupka jednostavne nabave – Nabava opreme, instaliranje i implementacija bežičnog interneta prema natječaju WiFi4EU

 

Zaključak o prihvaćanju ponude za izvedbu predstave “Svoga tela gospodar”

 

Zaključak o održavanju tradicionalnog koncerta tamburaškog orkestra HRT-a u Kravarskom


Zaključak o prihvaćanju ponude za izradu geodetskog snimka i parcelacijskog elaborata


Odluka o dodijeli financijskih sredstava Kulturno umjetničkom društvu „ Kravarsko“

 

Zaključak o podjeli Monografije Kravarsko

 

Zaključak o prihvaćanju ponude za elektroinstalacijske radove

 

Zaključak o prihvaćanju ponude za elektroinstalacijske radove

 

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o utrošenim sredstvima

 

Zaključak o odobrenju sredstava za nabavku materijala i usluga

 

Zaključak o prihvaćanju ponude za revitalizaciju kopanog zdenca u Pustikama

 

Zaključak o prihvaćanju ponude za tiskanje Monografije Kravarsko

 

Zaključak o usvajanju provedbenog plana preventivne i obvezne preventivne DDD kao posebne mjere na području Općine Kravarsko za 2019. godinu

 

Zaključak o prihvaćanju prijedloga programa mjera suzbijanja patogenih mikroorganizama, štetnih člankonožaca (Arthropoda) i štetnih člankonožaca čije je planirano, organizirano i sustavno suzbijanje mjerama dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije od javnozdravstvene važnosti za područje Općine Kravarsko za 2019.g.

 

Zaključak o odobrenju sredstava za rashod protokola

 

Zaključak o odobrenju sredstava za odvjetničke usluge


Plan prijma u službu u Jedinstveni upravi odjel Općine Kravarsko u 2019. godini

 

Plan prijma za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Jedinstveni upravni odjel Općine Kravarsko u 2019. godini

 

Zaključak o odobrenju sredstava za pohađanje seminara

 

Zaključak o obilježavanju dana Sv. Vinka

 

 


 

 

Odluka o dodjeli financijskih sredstava “Vukomeričke Gorice” udruzi branitelja

 

Odluka o dodijeli financijskih sredstava Kulturno umjetničkom društvu “Kravarsko”

 

Odluka o dodijeli financijskih sredstava Lovačkom društvu “Vepar”

 

Odluka o dodjeli financijskih sredstava “Vukomeričke Gorice” udruzi branitelja

 

Odluka o dodjeli financijskih sredstava Pčelarska udruga Lijeska

 

Odluka o dodjeli financijskih sredstava Društvu sportske rekreacije Kravarsko

 

Odluka o dodijeli financijskih sredstava Kulturno umjetničkom društvu “Kravarsko

 

Odluka o dodjeli financijskih sredstava Udruzi umirovljenika Općine Kravarsko

 

Odluka o postupku izrade Procjene rizika od velikih nesreća za područje Općine Kravarsko

 

Odluka o dodijeli financijskih sredstava Zavičajnom društvu Kravarske gorice

 

Odluka o popisu i osnivanju povjerenstva za popis

 

Zaključak o prihvaćanju ponude za osiguranje  zaposlenih  po Programu javnih radova

 

Zaključak o  isplati Božićnica službenicima i  namještenicima

 

Zaključak o  nabavi  sitnog inventara za Program javnih radova

 

Zaključak o  nabavi  radne odjeće zaposlenih po  Programu  javnih radova

 

Zaključak o nabavci promidžbenog materijala

 

Zaključak o  nabavi grijala hrane

 

Zaključak o odobrenju sredstava za odvjetničke usluge

 

Zaključak o prihvaćanju ponude za osiguranje doma u Barbarićima Kravarskim

 

Zaključak o nabavci poklon paketa

 

Zaključak o prihvaćanju ponude za provođenje nadzora  održavanja nerazvrstanih cesta

 

Zaključak  o nabavi materijala za održavanje  javne rasvjete

 

Zaključak  o nabavi materijala za održavanje  javne rasvjete

 

Zaključak o odobrenju sredstava za  troškove  reprezentacije

 

Zaključak o sklapanju Ugovora o  djelu

 

Zaključak o odobrenju sredstava za protokol

 

Zaključak o obilježavanju dana  sv. Martina

 

Zaključak o odobrenju sredstava  za  nabavu i postavljanje ormarića za javnu rasvjetu na trafostanici u Podvornici

 

Zaključak o odobrenju sredstava  za  nabavu i dopremu drobljenog dolomitnog materijala- dom u Barbarićima Kravarskim

 

Zaključak o  tekućoj pomoći OŠ Slavka Kolara – Učeničkoj zadruzi  „Breza“

 

Zaključak o odobrenju  sredstava  za  nabavu mobitela

 

Zaključak o odobrenju sredstava za nabavku materijala za  sanitarni čvor  u Domu u Barbarićima Kravarskim

 

Zaključak o odobrenju sredstava za postavljanje keramičkih pločica u Domu u Barbarićima Kravarskim

 

Zaključak o financiranju programa predškole u školskoj godini 2017. – 2018.

 

Zaključak o  o odobrenju  sredstava  za  nabavu keramičkih pločica za društveni Dom u Barbarićima Kravarskim

 

 

Zaključak o prihvaćanju ponude za izradu revizije Plana gospodarenja otpadom Općine Kravarsko za razdoblje 2017-2022g.

 

Zaključak o sklapanju ugovora o autorskom honoraru

 

Zaključak o prihvaćanju ponude za zakup  stranice u Reporteru

 

Zaključak o prihvaćanju ponude za izradu kratkog promotivno- edukativnog filma

 

Zaključak o odobrenju sredstava za protokol

 

Zaključak o odobrenju sredstava za  nabavu lopti i pehara za turnir povodom Dana Općine

 

Zaključak o elektro radovima na održavanju javne rasvjete

 

Zaključak  o nabavi materijala za održavanje  javne rasvjete

 

Zaključak  o nabavi  LED žarulja i cijevi

 

Odluka o sufinanciranju  prijevoza redovitih studenata sa područja Općine Kravarsko

 

Zaključak o odobrenju sredstava za razvoz otpadnog kamenog materijala po cestama u Donjem Hruševcu

 

Zaključak o odobrenju sredstava  za dovoz zemlje za nasip  uz objekt doma u Barbarićima Kravarskim

 

Odluka o sufinanciranju prijevoza  redovitih  učenika srednjih škola za  školsku godinu 2017- 2018 sa područja Općine Kravarsko

 

Zaključak o  prihvaćanju ponude za isporuku PE cijevi i spojnica

 

Zaključak o prihvaćanju ponude za izvođenje građevinskih radova  na izradi termoizolacije i glazure u društvenom Domu u Barbarićima Kravarskim

 

Zaključak o prihvaćanju ponude za osiguranje  zaposlenih

 

Zaključak o prihvaćanju ponude za osiguranje  osoba na stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa

 

Zaključak o prihvaćanju ponude za osiguranje  općinske zgrade i imovine u zgradi

 

Zaključak o prihvaćanju ponude za  materijal za električne instalacije i gromobran u društvenom Domu u Barbarićima Kravarskim

 

Zaključak o prihvaćanju ponuda za Internet izdanje- Nova Poslovna.hr – Risk Predictor paket

 

Zaključak o odobrenju sredstava za instalacije jake struje i  gromobrana u društvenom domu u Barbarićima Kravarskim

 

Zaključak o  o odobrenju  sredstava  za  dobavu i ugradnju vodovodnih istalacija u društvenom domu u Barbarićima Kravarskim

 

Zaključak o prihvaćanju ponude za izradu hidroizolacije i podupornih zidova u društvenom domu u Barbarićima Kravarskim

 

Zaključak o prihvaćanju ponude za školske udžbenike za OŠ Slavka Kolara u Kravarskom

 

Zaključak o podmirenju troškova osiguranja Doma kulture Kravarsko i imovine u Domu

 

Zaključak o odobrenju sredstava za  troškove  reprezentacije

 

Zaključak o odobrenju sredstava  za  premještanje  autobusne čekaone i  izradu nosača

 

Zaključak o odobrenju sredstava za obilježavanje  dana MO  Gladovec Kravarski

 

Zaključak o prihvaćanju ponude za izradu polugodišnjeg izvješća o nepravilnosti

 

Odluka o imenovanju Stožera civilne zaštite Općine Kravarsko

 

Zaključak o odobrenju sredstava za  radove  na prepajanju vode u novu šahtu i razvođenje u  domu Donji Hruševec

 

Zaključak o odobrenju sredstava  za radove na spajanju prostorija  u društvenom Domu u Donjem Hruševcu

 

 


 

 

Odluka o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za ocjenjivanje prijava – prema Javnom pozivu za financiranje udruga i drugih neprofitnih organizacija iz Proračuna Općine Kravarsko za 2017. godinu ( Povjerenstava za ocjenjivanje )

Odluka o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za otvaranje prijava i provjeru ispunjavanja propisanih uvjeta javnog poziva za financiranje udruga i drugih neprofitnih organizacija iz Proračuna Općine Kravarsko za 2017. godinu ( Povjerenstva za otvaranje prijava )

Odluka o odabiru postupku jednostavne nabave – izrada i montaža drvene kuće – mjesni dom ( dom kulture ) u Barbarićima Kravarskim Ev. br. nabave : BN-04/17

Odluka o odabiru u postupku jednostavne nabave – nabava električne energije – Ev. br. nabave : BN-06/17

Odluka o odabiru ponuditelja za nabavu usluge obavljanja poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz Proračuna Općine Kravarsko

Odluku o odabiru u postupku jednostavne nabave – izrada temelja za dom u Barbarićima Kravarskim – Ev. br. nabave: BN-05/17

Odluka o odabiru u postupku jednostavne nabave – radovi na mrtvačnici Donji Hruševec – Ev. br. nabave : BN-10/17

Odluku o početku postupka jednostavne nabave – Izrada i montaža drvene kuće – mjesni dom ( dom kulture ) u Barbarićima Kravarskim

Odluku o početku postupka jednostavne nabave – izrada temelja za dom u Barbarićima Kravarskim

Odluku o početku postupka jednostavne nabave – Nabava električne energije na području Općine Kravarsko

Odluka o početku postupka jednostavne nabave – usluga obavljanje poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz Proračuna Općine Kravarsko

Odluka o početku postupka jednostavne nabave – radovi na mrtvačnici Donji Hruševec – građevinski i ostali radovi

Odluka o prihvaćanju nalaza i preporuke povjerenstva za popis

Odluka o provođenju mjera suzbijanja patogenih mikroorganizama, štetnih člankonožaca ( arthropoda ), i štetnih glodavaca čije je planirano, organizirano i sustavno suzbijanje mjerama dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije od javno zdravstvene važnosti za Republiku Hrvatsku na području Općine Kravarsko za razdoblje 2017.-2021. godine

Zaključak o nabavi materijala za održavanje javne rasvjete

Zaključak o nabavi materijala za održavanje javne rasvjete

Zaključak o elektro radovima na održavanju javne rasvjete

Zaključak o izdavanju suglasnosti na izmjenu cjenika za obavljanje javne usluge prikupljanja, odvoza i zbrinjavanja miješanog komunalnog otpada na području Općine Kravarsko

Zaključak o jednokratnoj pomoći

Zaključak o jednokratnoj pomoći

Zaključak o jednokratnoj pomoći

Zaključak o nabavi Monografije

Zaključak o nabavci i odvozu batude

Zaključak o nabavi materijala za održavanje javne rasvjete

Zaključak o nabavi materijala za održavanje javne rasvjete

Zaključak o nabavi projektora

Zaključak o obilježavanju dana Sv. Vinka

Zaključak o odobrenju sredstava za servis/popravak fotokopirnog stroja CANON IR-2016

Zaključak o odobrenju sredstava za izradu temelja za solarnu autobusnu stanicu

Zaključak o odobrenju sredstava za Mjesni odbor Novo Brdo

Zaključak o odobrenju sredstava za nabavu materijala za postavljanje solarne autobusne stanice

Zaključak o odobrenju sredstava za nabavu ukrasnog bilja za uređenje javnih površina i materijala za uređenje groblja u Donjem Hruševcu

Zaključak o odobrenju sredstva za materijal za održavanje prostorija Mjesnog odbora Donji Hruševec

Zaključak o odobrenju sredstava za materijal za održavanje prostorija Mjesnog odbora Novo Brdo

Zaključak o odobrenju sredstava za korištenje osobnih automobila u službene svrhe članicama Povjerenstva za provedbu Lokalnih izbora

Zaključak o odobrenju sredstava za nabavu glasačkih listića i zapisnika

Zaključak o odobrenju sredstava za nabavku biračkih kutija

Zaključak o odobrenju sredstava za objavu kandidacijskih listi

Zaključak o odobrenju sredstava za objavu konačnih rezultata Izbora za članove Općinskog vijeća i Izbora za načelnika Općine Kravarsko

Zaključak o odobrenju sredstava za radove na priključenju Doma kulture u Barbarićima Kravarskim na elektroenergetsku vodu

Zaključak o odobrenju sredstava za obilježavanje Dana MO Barbarići Kravarski

Zaključak o odobrenju sredstava za obilježavanje Dana MO Donji Hruševec

Zaključak o odobrenju sredstava za obilježavanje Dana MO Novo Brdo

Zaključak o odobrenju sredstava za obilježavanje Dana MO Pustike

Zaključak o odobrenju sredstava za održavanje javne rasvjete

Zaključak o održavanju tradicionalnog koncerta Tamburaškog orkestra HRT-a u Kravarskom

Zaključak o potvrđivanju Zapovjednika i Zamjenika zapovjednika postrojbe Dobrovoljnog vatrogasnog društva Kravarsko

Zaključak o prihvaćanju ponude za poslovno savjetovanje

Zaključak o prihvaćanju ponude

Zaključak o prihvaćanju ponude za izradu i tisak plastificiranih slika sa aluminijskim ramama

Zaključak o prihvaćanju ponude za nabavu i umješavanje propilen glikol mješavine

Zaključak o prihvaćanju ponude za obavljanje usluge stručnog nadzora na građevini „ Mjesni dom u Barbarićima Kravarskim – zemljani radovi, A.B. radovi – izrada betonskih temelja „

Zaključak o prihvaćanju ponude za obavljanje stručnog nadzora na građevini „ Građevinski radovi na mrtvačnici u Donjem Hruševcu „

Zaključak o prihvaćanju ponude za materijal za održavanje ulične rasvjete

Zaključak o prihvaćanju ponude za materijal za održavanje ulične rasvjete

Zaključak o prihvaćanju ponude za materijal za postavljanje e – punionice

Zaključak o prihvaćanju ponude za geodetske usluge

Zaključak o prihvaćanju ponude za iskolčenje Doma kulture u Barbarićima Kravarskim

Zaključak o prihvaćanju ponude za izradu geodetskog projekta

Zaključak o prihvaćanju ponude za izvođenje građevinskih radova na izradi termoizolacije i glazure u društvenom domu u Barbarićima Kravarskim

Zaključak o prihvaćanju ponude za izradu Izjave o fiskalnoj odgovornosti i Godišnjeg izvješća o nepravilnosti

Zaključak o prihvaćanju ponude za izradu izmjene i dopune glavnog i izvedbenog projekta rekonstrukcije sportskih terena u Kravarskom

Zaključak o prihvaćanju ponude za nabavu materijala za priključenje na elektroenergetsku mrežu Doma kulture u Barbarićima Kravarskim

Zaključak o prihvaćanju ponude za materijal za održavanje ulične rasvjete

Zaključak o prihvaćanju ponude za nabavu e – punionice

Zaključak o prihvaćanju ponude za odobrenje kratkoročnog kredita u iznosu od 185.000,00 kn

Zaključak o prihvaćanju ponude za nabavu solarne autobusne stanice

Zaključak o prihvaćanju ponude za nabavu solarne klupe

Zaključak o prihvaćanju ponude za nabavu šahte za vodoopskrbni sustav Doma kulture u Barbarićima Kravarskim

Zaključak o prihvaćanju ponude za školske udžbenike za OŠ Slavka Kolara Kravarsko – školska godina 2017.-2018.

Zaključak o prihvaćanju ponude za nabavu zastava RH

Zaključak o prihvaćanju ponude za projektiranje i izradu potrebne dokumentacije za ishođenje građevinske dozvole za dom u Barbarićima Kravarskim

Zaključak o prihvaćanju ponude za prvi energetski pregled i izradu energetskog certifikata

Zaključak o prihvaćanju prijedloga programa mjera suzbijanja patogenih mikroorganizama, štetnih člankonožaca (Arthropoda ) i štetnih člankonožaca čije je planirano, organizirano i sustavno suzbijanje mjerama dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije od javnozdravstvene važnosti za područje Općine Kravarsko za 2017. g

Zaključak o priključenju Doma kulture u Barbarićima Kravarskim na elektroenergetsku mrežu

Zaključak o priključenju na javni vodoopskrbni sustav Doma kulture u Barbarićima Kravarskim

Zaključak o sufinanciranju škole u prirodi u školskoj godini 2016/201

Zaključak o sufinanciranju troškova prijevoza

Zaključak o tekućoj pomoći OŠ „ Slavka Kolara „ iz Kravarskog

Zaključak o usvajanju provedbenog plana preventivne i obvezne i preventivne DDD kao posebne mjere na području Općine Kravarsko za 2017. godinu

Zaključak o utvrđivanju Konačnog prijedloga II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Kravarsko

Zaključak o visini naknade za članove biračkih odbora i članove povjerenstva za provedbu Izbora članova vijeća mjesnih odbora

Zaključak o visini naknade osobi koja obavlja poslove za povjerenstvo za provedbu Izbora za članove vijeća mjesnih odbora i Lokalnih izbora

 

 

Odluka o dodjeli financijskih sredstava ” Društvu sportske rekreacije Kravarsko”

Odluka o dodjeli financijskih sredstava Kulturno umjetničkom društvu ” Kravarsko” Kravarsko

Odluka o dodjeli financijskih sredstava Kulturno umjetničkom društvu “Kravarsko” Kravarsko

Odluka o dodjeli financijskih sredstava Lovačkom društvu “Vepar”

Odluka o dodjeli financijskih sredstava Udruzi branitelja ” Vukomeričke gorice

Odluka o dodjeli financijskih sredstava ” Zavičajnom društvu Kravarske gorice”

Odluka o dodjeli financijskih sredstava Pčelarskoj udruzi “Lijeska”

Odluka o dodjeli financijskih sredstava Pčelarskoj udruzi “Lijeska”

Odluka o dodjeli financijskih sredstava ” Društvu sportske rekreacije Gornji Hruševec”

Odluka o dodjeli financijskih sredstava ” Udruzi žena Općine Kravarsko”

II. izmjene i dopune Plana nabave 2016 ( bagatelna nabava )

II. izmjene i dopune Plana nabave 2016 ( javna nabava )

III. izmjene i dopune Plana nabave 2016 ( bagatelna nabava )
III. izmjene i dopune Plana nabave 2016 ( javna nabava )
IV. izmjene i dopune Plana nabave 2016 ( bagatelna nabava )
Izmjena i dopuna Odluke o subvencioniranju prijevoza studenata sa područja Općine Kravarsko
Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš
Odluka o darovanju stroja ( bagera ) Komunalnom poduzeću Kravarsko
Odluka o dodjeli financijskih sredstava Lovačkom društvu „Kuna“
Odluka o dodjeli financijskih sredstava Lovačkom društvu „Vepar“
Odluka o odabiru ponuditelja za Sanaciju dijela klizišta u naselju Donji Hruševec
Odluka o osnivanju povjerenstva za provedbu postupaka davanja koncesije
Odluka o otvaranju prometnice – ulica Gromići
Odluka o početku postupka nabave – Sanacija klizišta Donji Hruševec
Odluka o popisu i osnivanju povjerenstva za popis
Odluka o subvencioniranju prijevoza redovitih učenika srednjih škola sa područja Općine           Kravarsko
Operativni program održavanja nerazvrstanih cesta u zimskom razdoblju za 2016.-2017.  godinu
Plan prijema u službu 2017. godine

Zaključak o nabavci božićnog nakita za uličnu rasvjetu
Zaključak o financiranju namještaja za Program predškole
Zaključak o financiranju programa predškole u školskoj godini 2016. – 2017.
Zaključak o financiranju sanacije oštećenog nadgrobnog spomenika
Zaključak o imenovanju nadzora za radove i usluge Komunalnog poduzeća Kravarsko
Zaključak o imenovanju Stožera zimske službe za 2016. – 2017.godinu
Zaključak o nabavci LED reflektora
Zaključak o nabavci poklon paketa i slatkiša
Zaključak o nabavi reflektora za Dom kulture Donji Hruševec
Zaključak o nabavi šljunka
Zaključak o obilježavanju dana Sv. Martina
Zaključak o odobrenju sredstava MO Donji Hruševec
Zaključak o odobrenju sredstava za dan MO Donji Hruševec
Zaključak o odvjetničkim uslugama
Zaključak o odvozu otpadnog materijala
Zaključak o prihvaćanju ponude za izgradnju armirano betonskog zida za ogradu i armirano       betonske šahte
Zaključak o prihvaćanju ponude za rekonstrukciju javne rasvjete
Zaključak o prihvaćanju ponude pružanja konzultantskih usluga za rekonstrukciju nerazvrstane prometnice
Zaključak o prihvaćanju ponude za izradu glavnog i izvedbenog projekta rekonstrukcije   sportskih terena u Kravarskom
Zaključak o prihvaćanju ponude za izradu snimke izvedenog stanja nerazvrstanih cesta
Zaključak o prihvaćanju ponude za kotizaciju na 8. susretu gradonačelnika
Zaključak o prihvaćanju ponude za nabavu i ugradnju toplinske pumpe
Zaključak o prihvaćanju ponude za objavu oglasa
Zaključak o prihvaćanju ponude za pregled dimnjaka i ložišta sa izdavanjem nalaza

Zaključak o prihvaćanju ponude za program izobrazbe u području javne nabave

Zaključak o prihvaćanju ponude za trakaste zavjese VG grupa d.o.o.
Zaključak o prihvaćanju ponude za usluge stručnog projektantskog i geotehničkog nadzora  klizišta – Donji Hruševec – Gromići
Zaključak o prijevozu frezanog asfalta
Zaključak o sufinanciranju nabave rabljenog putničkog kombi vozila
Zaključak o utvrđivanju prijedloga II. izmjena i dopuna PPUO Kravarsko
Zaključak o utvrđivanju prijedloga II. izmjena i dopuna PPUO Kravarsko  za ponovnu javnu raspravu

Odluka o dodijeli financijskih sredstava Društvu športske rekreacije Gornji Hruševec

Odluka o dodijeli financijskih sredstava Društvu športske rekreacije Gornji Hruševec

Odluka o dodijeli financijskih sredstava Udruzi branitelja Vukomeričke Gorice

Odluka o dodijeli financijskih sredstava Pčelarskoj udruzi Lijeska

Odluka o dodijeli financijskih sredstava Udruzi umirovljenika Općine Kravarsko

Odluka o dodijeli financijskih sredstava Udruzi žena Općine Kravarsko

Odluka o dodijeli financijskih sredstava Župi Uzvišenja Svetog Križa Kravarsko

Odluku o dodjeli financijskih sredstava „Društvu sportske rekreacije Kravarsko“

Odluku o dodjeli financijskih sredstava Udruzi branitelja „Vukomeričke gorice“

Odluka o dodijeli financijskih sredstava „Udruzi dragovoljaca veterana domovinskog rata RH”

Odluka o isticanju plakata i drugog promidžbenog materijala za vrijeme održavanja izborne promidžbe

Odluka o prihvaćanju nalaza i preporuke inventurne komisije

Odluka o subvencioniranju  prijevoza  redovitih  učenika srednjih škola sa područja Općine Kravarsko

Odluka o subvencioniranju prijevoza studenata sa područja Općine Kravarsko

Odluka o ustroju službenog upisnika o ostvarivanju prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija Općine Kravarsko

Odluku o visini naknade (cjenik)  stvarnih materijalnih troškova

Odluku o zatvaranju prometnice – ulica Gromići

Pravilnik o II. Izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu Općine Kravarsko

Zaključak o imenovanju nadzora za radove i usluge Komunalnog poduzeća Kravarsko

Zaključak o izvođenju radova na održavanju uredskih prostorija u općinskoj zgradi

Zaključak o izvođenju radova na električnoj instalaciji  u Domu kulture D. Hruševec

Zaključak o nabavi materijala za elektroinstalaciju  u Domu kulture Donji Hruševec

Zaključak o nabavi materijala za uređenje općinskih prostorija

Zaključak o nabavci pisača

Zaključak o nabavci reflektora

Zaključak o obilježavanju dana Sv. Vinka

Zaključak o odobrenju sredstava za  MO Donji Hruševec

Zaključak o odobrenju sredstava MO Donji Hruševec

Zaključak o odobrenju sredstava za dan MO Barbarići Kravarski

Zaključak o odobrenju sredstava za dan MO Gladovec Kravarski

Zaključak o odobrenju sredstava za dan MO Novo Brdo

Zaključak o odobrenju sredstava za  MO Pustike

Zaključak o održavanju tradicionalnog koncerta tamburaškog sastava HRT-a u Kravarskom

Zaključak o oslobađanju plaćanja komunalnog doprinosa

Zaključak o podmirenju troškova geodetske snimke sportskog terena u  Kravarskom

Zaključak o podmirenju troškova za instaliranje programa Printfil

Zaključak o podmirenju troškova osiguranja Doma kulture Kravarsko i imovine u domu

Zaključak o podmirenju troškova osnivanja Komunalnog poduzeća Kravarsko d.o.o.

Zaključak o podmirenju troškova utovara i odvoza betonskih blokova na klizište ceste Čačići u D. Hruševcu

Zaključak o prihvaćanju ponude za dijelove za stroj rovokopač

Zaključak o prihvaćanju ponude za dijelove za stroj rovokopač i servisiranje stroja

Zaključak o prihvaćanju ponude  za isporuku ograde i vrata

Zaključak o prihvaćanju ponude za isporuku PE cijevi, spojnica i račvi

Zaključak o prihvaćanju ponude za isporuku PE cijevi, spojnica, brtvi i račvi

Zaključak o prihvaćanju ponude za isporuku račve

Zaključak o  prihvaćanju ponude za isporuku račve

Zaključak o prihvaćanju ponude za izradu Polugodišnjeg izvješća o nepravilnosti

Zaključak o prihvaćanju ponude za izradu radova pripreme na rekonstrukciji sportskih terena (višenamjenskog igrališta, pristupne staze i gledališta)

Zaključak o prihvaćanju ponude za izradu II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Kravarsko

Zaključak o prihvaćanju ponude za nabavu govornice

Zaključak o prihvaćanju ponude za nabavu mikrofona

Zaključak o prihvaćanju ponude za osiguranje općinske zgrade i imovine u zgradi

Zaključak o prihvaćanju ponude za osiguranje osoba na stručnom osposobljavanju

Zaključak o prihvaćanju ponude za osiguranje osoba na stručnom osposobljavanju 2

Zaključak o prihvaćanju ponude za osiguranje zaposlenih

Zaključak o prihvaćanju ponude za skicu i izradu zajedničke grobnice

Zaključak o prihvaćanju ponude za školske udžbenike za OŠ Slavaka Kolara- školska godina 2016./2017.

Zaključak o prihvaćanju ponude za školske udžbenike za školsku godinu za OŠ Slavka Kolara – školska godina 2016/2017. – dopuna

Zaključak o prihvaćanju prijedloga programa mjera suzbijanja patogenih mikroorganizama, štetnih člankonožaca (Arthropoda) ) i štetnih člankonožaca čije je planirano, organizirano i sustavno suzbijanje mjerama dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije od javnozdravstvene važnosti za područje Općine Kravarsko za 2016.g.

Zaključak o prihvaćanju programa zaštite pučanstva od zaraznih bolesti za Općinu Kravarsko za 2016. godinu

Zaključak o priključenju objekta Mrtvačnice Donji Hruševec na električnu mrežu

Zaključak o sklapanju Ugovora o autorskom honoraru

Zaključak o sklapanju Ugovora o djelu

Zaključak o sklapanju ugovora o najmu poslovnog prostora i opreme

Zaključak o sufinanciranju škole u prirodi 2015/2016

Zaključak o usvajanju provedbenog plana preventivne i obvezne DDD kao posebne mjere na području Općine Kravarsko

ODLUKA o osnivanju i imenovanju Stožera civilne zaštite Općine Kravarsko

Odluku o određivanju službenika za informiranje

ODLUKA o dodijeli financijskih sredstava „Društvu športske rekreacije Gornji Hruševec “

Zaključak o nabavci  samohodne benzinske kosilice

Zaključak o prihvaćanju ponude

Zaključak o tekućoj donaciji MO Donji Hruševec

ODLUKA o   dodijeli financijskih sredstava „Udruzi žena Općine Kravarsko“

ODLUKA o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za  ocjenjivanje prijava – prema Javnom pozivu za financiranje udruga i drugih neprofitnih  organizacija iz Proračuna Općine Kravarsko za 2016. godinu (Povjerenstva za ocjenjivanje)

Zaključak o tekućoj donaciji MO Pustike

Zaključak o tekućoj donaciji MO Pustike

Zaključak o prihvaćanju ponude za geodetske  radove

ZAKLJUČAK o nabavi PE cijevi i spojnica

ODLUKA o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za  otvaranje prijava i provjeru ispunjavanja propisanih uvjeta javnog poziva  za financiranje udruga i drugih neprofitnih  organizacija iz Proračuna Općine Kravarsko za 2016. Godinu (Povjerenstva za otvaranje prijava)

PRAVILNIK O II izmjenama i dopunama  Pravilnika o unutarnjem redu Općine Kravarsko

Zaključak o nabavci računala

ODLUKA o izmjeni i dopuni  Odluke o subvencioniranju prijevoza redovitih  učenika srednjih škola  sa područja Općine Kravarsko

Zaključak o odobrenju novčanih sredstava Zavičajnom društvu „Kravarske gorice“

ZAKLJUČAK o financiranju pedagoške dokumentacije, didaktike i namještaja za potrebe predškole

ODLUKA o odabiru ponuditelja za nabavu električne energije  (Broj nabave: 2/27/16)

IZMJENA PLANA PRIJEMA U SLUŽBU U JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL I VLASTITI POGON OPĆINE KRAVARSKO U 2016. GODINI

Zaključak o prihvaćanju ponude za izradu Izjave o fiskalnoj odgovornosti i Godišnjeg izvješća

Zaključak o  geodetskim   radovima  za sportski teren u Barbarićima Kravarskim

I IZMJENA I DOPUNA PLANA NABAVE ZA 2016. Grupe predmeta pojedinačne vrijednosti od 20.000,00 do 200.000,00 kn za robu i usluge i 500.000,00 za radove (bez pdv-a)

I IZMJENA I DOPUNA PLANA NABAVE ZA 2016. Grupe predmeta pojedinačne vrijednosti iznad  200.000,00 kn za robu i usluge odnosno iznad  500.000,00 za radove (bez pdv-a)

Zaključak o  uređenju okoliša mjesnog groblja u Donjem Hruševcu

ODLUKA o odabiru ponuditelja za nabavu kratkoročnog kunskog kredita za sufinanciranje projekata Općine Kravarsko (Broj nabave: 1/26/16)

Zaključak o podmirenju troškova za riješavanje imovinsko – pravnih odnosa

ODLUKA o imenovanju upravitelja Vlastitog pogona

Zaključak o kratkoročnom kreditnom zaduženju  Općine Kravarsko

ZAKLJUČAK o financiranju tepisona i zaštitne ogradice za potrebe predškole

Zaključak o nabavci uredskih stolica

PROGRAM STRUČNOG OSPOSOBLJAVANJA POLAZNIKA PROGRAMA STRUČNOG OSPOSOBLJAVANJA ZA RAD BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA U JEDINSTVENOM UPRAVNOM ODJELU OPĆINE KRAVARSKO

ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća korisnika proračuna za trošenje sredstava dobivenih u 2015. godini

PRAVILNIK o unutarnjem ustroju i poslovanju Vlastitog pogona Općine Kravarsko

PLAN PRIJEMA U SLUŽBU U JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL I VLASTITI POGON OPĆINE KRAVARSKO U 2016. GODINI

ZAKLJUČAK o sufinanciranju škole u prirodi u školskoj godini 2015/2016

PLAN NABAVE ZA 2016. Grupe predmeta pojedinačne vrijednosti od 20.000,00 do 200.000,00 kn za robu i usluge i 500.000,00 za radove (bez pdv-a)

PLAN NABAVE ZA 2016. Grupe predmeta pojedinačne vrijednosti iznad  200.000,00 kn za robu i usluge odnosno iznad  500.000,00 za radove (bez pdv-a)

ZAKLJUČAK o oslobađanju plaćanja komunalnog doprinosa

ODLUKU o subvencioniranju prijevoza redovitih  učenika srednjih škola sa područja Općine Kravarsko

ODLUKU o popisu i osnivanju povjerenstva za popis

IV izmjene i dopune PLANA NABAVE ZA 2015. Grupe predmeta pojedinačne vrijednosti iznad  200.000,00 kn za robu i usluge odnosno iznad  500.000,00 kn za radove (bez PDV-a)

IV izmjene i dopune PLANA NABAVE ZA 2015. grupe predmeta pojedinačne vrijednosti od 20.000,00 do 200.000,00 kn za robu i usluge i 500.000,00 za radove (bez pdv-a)

ZAKLJUČAK o sklapanju  Sporazuma o sufinanciranju programa odgoja i naobrazbe djece s teškoćama u razvoju

ZAKLJUČAK o nabavci poklon paketa

ZAKLJUČAK o nabavci promidžbenog materijala

Zaključak o prihvaćanju ponude o nadzoru održavanja nerazvrstanih cesta

ZAKLJUČAK o usvajanju provedbenog plana preventivne i obvezne preventivne DDD  kao posebne mjere na području Općine Kravarsko za 2015. godinu

ZAKLJUČAK o prihvaćanju prijedloga programa mjera suzbijanja patogenih mikroorganizama, štetnih člankonožaca (Arthropoda) i štetnih člankonožaca čije je planirano, organizirano i sustavno suzbijanje mjerama dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije od javnozdravstvene važnosti za područje Općine Kravarsko

ODLUKU o prihvaćanju nalaza i preporuke inventurne komisije

ZAKLJUČAK o održavanju tradicionalnog koncerta tamburaškog orkestra HRT-a  u Kravarskom

ZAKLJUČAK o obilježavanju dana Sv. Vinka

 

 

 

 

 


  

 

 

 

 

 
1. Odluka o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za ocjenjivanje prijava – prema Javnom pozivu za financiranje udruga i drugih neprofitnih organizacija iz Proračuna Općine Kravarsko za 2017. godinu ( Povjerenstava za ocjenjivanje )

2. Odluka o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za otvaranje prijava i provjeru ispunjavanja propisanih uvjeta javnog poziva za financiranje udruga i drugih neprofitnih organizacija iz Proračuna Općine Kravarsko za 2017. godinu ( Povjerenstva za otvaranje prijava )

3. Odluka o odabiru  postupku jednostavne nabave – izrada i montaža drvene kuće – mjesni dom ( dom kulture ) u Barbarićima Kravarskim Ev. br. nabave : BN-04/17

4. Odluka o odabiru u postupku jednostavne nabave – nabava električne energije – Ev. br. nabave : BN-06/17

5. Odluka o odabiru ponuditelja za nabavu usluge obavljanja poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz Proračuna Općine Kravarsko

6. Odluku o odabiru u postupku jednostavne nabave – izrada temelja za dom u Barbarićima Kravarskim – Ev. br. nabave: BN-05/17

7. Odluka o odabiru u postupku jednostavne nabave – radovi na mrtvačnici Donji Hruševec – Ev. br. nabave : BN-10/17

8. Odluku o početku postupka jednostavne nabave – Izrada i montaža drvene kuće – mjesni  dom ( dom kulture ) u Barbarićima Kravarskim

9. Odluku o početku postupka jednostavne nabave – izrada temelja za dom u Barbarićima Kravarskim

10. Odluku o početku postupka jednostavne nabave – Nabava električne energije na području Općine Kravarsko

11. Odluka o početku postupka jednostavne nabave – usluga obavljanje poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz Proračuna Općine Kravarsko

12. Odluka o početku postupka jednostavne nabave – radovi na mrtvačnici Donji Hruševec – građevinski i ostali radovi

13. Odluka o prihvaćanju nalaza i preporuke povjerenstva za popis

14. Odluka o provođenju mjera suzbijanja patogenih mikroorganizama, štetnih člankonožaca ( arthropoda ), i štetnih glodavaca čije je planirano, organizirano i sustavno     suzbijanje mjerama dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije od javno zdravstvene važnosti za Republiku Hrvatsku na području Općine Kravarsko za razdoblje 2017.-2021. godine

15. Zaključak o nabavi materijala za održavanje javne rasvjete

16. Zaključak o nabavi materijala za održavanje javne rasvjete

17. Zaključak o elektro radovima na održavanju javne rasvjete

18. Zaključak o izdavanju suglasnosti na izmjenu cjenika za obavljanje javne usluge prikupljanja, odvoza i zbrinjavanja miješanog komunalnog otpada na području Općine Kravarsko

19. Zaključak o jednokratnoj pomoći

20. Zaključak o jednokratnoj pomoći

21. Zaključak  o jednokratnoj pomoći

22. Zaključak o nabavi Monografije

23. Zaključak o nabavci i odvozu batude

24. Zaključak o nabavi materijala za održavanje javne rasvjete

25. Zaključak o nabavi materijala za održavanje javne rasvjete

26. Zaključak o nabavi projektora

27. Zaključak o obilježavanju dana Sv. Vinka

28. Zaključak o odobrenju sredstava za servis/popravak fotokopirnog stroja CANON IR-2016

29. Zaključak o odobrenju sredstava za izradu temelja za solarnu autobusnu stanicu

30. Zaključak o odobrenju sredstava za Mjesni odbor  Novo Brdo

31. Zaključak o odobrenju sredstava za nabavu materijala za postavljanje solarne autobusne stanice

32. Zaključak o odobrenju sredstava za nabavu ukrasnog bilja za uređenje javnih površina i materijala za uređenje groblja u Donjem Hruševcu

33. Zaključak o odobrenju sredstva za materijal za održavanje prostorija Mjesnog odbora Donji Hruševec

34. Zaključak o odobrenju sredstava za materijal za održavanje prostorija Mjesnog odbora Novo Brdo

35. Zaključak o odobrenju sredstava za korištenje osobnih automobila u službene svrhe članicama Povjerenstva za provedbu Lokalnih izbora

36. Zaključak o odobrenju sredstava za nabavu glasačkih listića i zapisnika

37. Zaključak o odobrenju sredstava za nabavku biračkih kutija

38. Zaključak o odobrenju sredstava za objavu kandidacijskih listi

39. Zaključak o odobrenju sredstava za objavu konačnih rezultata Izbora za članove Općinskog vijeća i Izbora za načelnika Općine Kravarsko

40. Zaključak o odobrenju sredstava za radove na priključenju Doma kulture u Barbarićima Kravarskim na elektroenergetsku vodu

41. Zaključak o odobrenju sredstava za obilježavanje Dana MO Barbarići Kravarski

42. Zaključak o odobrenju sredstava za obilježavanje Dana MO Donji Hruševec

43. Zaključak o odobrenju sredstava za obilježavanje Dana MO Novo Brdo

44. Zaključak o odobrenju sredstava za obilježavanje Dana MO Pustike

45. Zaključak o odobrenju sredstava za održavanje javne rasvjete

46. Zaključak o održavanju tradicionalnog koncerta Tamburaškog orkestra HRT-a u Kravarskom

47. Zaključak o potvrđivanju Zapovjednika i Zamjenika zapovjednika postrojbe Dobrovoljnog vatrogasnog društva Kravarsko

48. Zaključak o prihvaćanju ponude za poslovno savjetovanje

49. Zaključak o prihvaćanju ponude

50. Zaključak o prihvaćanju ponude za izradu i tisak plastificiranih slika sa aluminijskim ramama

51. Zaključak o prihvaćanju ponude za nabavu i umješavanje propilen glikol mješavine

52. Zaključak o prihvaćanju ponude za obavljanje usluge stručnog nadzora na građevini „ Mjesni dom u Barbarićima Kravarskim  – zemljani radovi, A.B. radovi – izrada betonskih temelja „

53. Zaključak o prihvaćanju ponude za obavljanje stručnog nadzora na građevini „ Građevinski radovi na mrtvačnici u Donjem Hruševcu „

54. Zaključak o prihvaćanju ponude za materijal za održavanje ulične rasvjete

55. Zaključak o prihvaćanju ponude za materijal za održavanje ulične rasvjete

56. Zaključak o prihvaćanju ponude za materijal za postavljanje e – punionice

57. Zaključak o prihvaćanju ponude za geodetske usluge

58. Zaključak o prihvaćanju ponude za iskolčenje Doma kulture u Barbarićima Kravarskim

59. Zaključak o prihvaćanju ponude za izradu geodetskog projekta

60. Zaključak o prihvaćanju ponude za izvođenje građevinskih radova na izradi termoizolacije i glazure u društvenom domu u Barbarićima Kravarskim

61. Zaključak o prihvaćanju ponude za izradu Izjave o fiskalnoj odgovornosti i Godišnjeg izvješća o nepravilnosti

62. Zaključak o prihvaćanju ponude za izradu izmjene i dopune glavnog i izvedbenog projekta rekonstrukcije sportskih terena u Kravarskom

63. Zaključak o prihvaćanju ponude za nabavu materijala za priključenje na elektroenergetsku mrežu Doma kulture u Barbarićima Kravarskim

64. Zaključak o prihvaćanju ponude za materijal za održavanje ulične rasvjete

65. Zaključak o prihvaćanju ponude za nabavu e – punionice

66. Zaključak o prihvaćanju ponude za odobrenje kratkoročnog kredita u iznosu od 185.000,00 kn

67. Zaključak o prihvaćanju ponude za nabavu solarne autobusne stanice

68. Zaključak o prihvaćanju ponude za nabavu solarne klupe

69. Zaključak o prihvaćanju ponude za nabavu šahte za vodoopskrbni sustav Doma kulture u Barbarićima Kravarskim

70. Zaključak o prihvaćanju ponude za školske udžbenike za OŠ Slavka Kolara Kravarsko – školska godina 2017.-2018.

71. Zaključak o prihvaćanju ponude za nabavu zastava RH

72. Zaključak o prihvaćanju ponude za projektiranje i izradu potrebne dokumentacije za ishođenje građevinske dozvole za dom u Barbarićima Kravarskim

73. Zaključak o prihvaćanju ponude za prvi energetski pregled i izradu energetskog certifikata

74. Zaključak o prihvaćanju prijedloga programa mjera suzbijanja patogenih mikroorganizama, štetnih člankonožaca  (Arthropoda ) i štetnih člankonožaca čije je planirano, organizirano i sustavno suzbijanje mjerama dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije od javnozdravstvene važnosti za područje Općine Kravarsko za 2017. g

75. Zaključak o priključenju Doma kulture u Barbarićima Kravarskim na elektroenergetsku mrežu

76. Zaključak o priključenju na javni vodoopskrbni sustav Doma kulture u Barbarićima Kravarskim

77. Zaključak o sufinanciranju škole u prirodi u školskoj godini 2016/201

78. Zaključak o sufinanciranju troškova prijevoza

79. Zaključak o tekućoj pomoći OŠ „ Slavka Kolara „ iz Kravarskog

80. Zaključak o usvajanju provedbenog plana preventivne i obvezne i preventivne DDD kao posebne mjere na području Općine Kravarsko za 2017. godinu

81. Zaključak o utvrđivanju Konačnog prijedloga  II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Kravarsko

82. Zaključak o visini naknade za članove biračkih odbora i članove povjerenstva za provedbu Izbora članova vijeća mjesnih odbora

83. Zaključak o visini naknade osobi koja obavlja poslove za povjerenstvo za provedbu Izbora za članove vijeća mjesnih odbora i Lokalnih izbora

1. Odluka o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za ocjenjivanje prijava – prema Javnom pozivu za financiranje udruga i drugih neprofitnih organizacija iz Proračuna Općine Kravarsko za 2017. godinu ( Povjerenstava za ocjenjivanje )

2. Odluka o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za otvaranje prijava i provjeru ispunjavanja propisanih uvjeta javnog poziva za financiranje udruga i drugih neprofitnih organizacija iz Proračuna Općine Kravarsko za 2017. godinu ( Povjerenstva za otvaranje prijava )

3. Odluka o odabiru  postupku jednostavne nabave – izrada i montaža drvene kuće – mjesni dom ( dom kulture ) u Barbarićima Kravarskim Ev. br. nabave : BN-04/17

4. Odluka o odabiru u postupku jednostavne nabave – nabava električne energije – Ev. br. nabave : BN-06/17

5. Odluka o odabiru ponuditelja za nabavu usluge obavljanja poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz Proračuna Općine Kravarsko

6. Odluku o odabiru u postupku jednostavne nabave – izrada temelja za dom u Barbarićima Kravarskim – Ev. br. nabave: BN-05/17

7. Odluka o odabiru u postupku jednostavne nabave – radovi na mrtvačnici Donji Hruševec – Ev. br. nabave : BN-10/17

8. Odluku o početku postupka jednostavne nabave – Izrada i montaža drvene kuće – mjesni  dom ( dom kulture ) u Barbarićima Kravarskim

9. Odluku o početku postupka jednostavne nabave – izrada temelja za dom u Barbarićima Kravarskim

10. Odluku o početku postupka jednostavne nabave – Nabava električne energije na području Općine Kravarsko

11. Odluka o početku postupka jednostavne nabave – usluga obavljanje poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz Proračuna Općine Kravarsko

12. Odluka o početku postupka jednostavne nabave – radovi na mrtvačnici Donji Hruševec – građevinski i ostali radovi

13. Odluka o prihvaćanju nalaza i preporuke povjerenstva za popis

14. Odluka o provođenju mjera suzbijanja patogenih mikroorganizama, štetnih člankonožaca ( arthropoda ), i štetnih glodavaca čije je planirano, organizirano i sustavno     suzbijanje mjerama dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije od javno zdravstvene važnosti za Republiku Hrvatsku na području Općine Kravarsko za razdoblje 2017.-2021. godine

15. Zaključak o nabavi materijala za održavanje javne rasvjete

16. Zaključak o nabavi materijala za održavanje javne rasvjete

17. Zaključak o elektro radovima na održavanju javne rasvjete

18. Zaključak o izdavanju suglasnosti na izmjenu cjenika za obavljanje javne usluge prikupljanja, odvoza i zbrinjavanja miješanog komunalnog otpada na području Općine Kravarsko

19. Zaključak o jednokratnoj pomoći

20. Zaključak o jednokratnoj pomoći

21. Zaključak  o jednokratnoj pomoći

22. Zaključak o nabavi Monografije

23. Zaključak o nabavci i odvozu batude

24. Zaključak o nabavi materijala za održavanje javne rasvjete

25. Zaključak o nabavi materijala za održavanje javne rasvjete

26. Zaključak o nabavi projektora

27. Zaključak o obilježavanju dana Sv. Vinka

28. Zaključak o odobrenju sredstava za servis/popravak fotokopirnog stroja CANON IR-2016

29. Zaključak o odobrenju sredstava za izradu temelja za solarnu autobusnu stanicu

30. Zaključak o odobrenju sredstava za Mjesni odbor  Novo Brdo

31. Zaključak o odobrenju sredstava za nabavu materijala za postavljanje solarne autobusne stanice

32. Zaključak o odobrenju sredstava za nabavu ukrasnog bilja za uređenje javnih površina i materijala za uređenje groblja u Donjem Hruševcu

33. Zaključak o odobrenju sredstva za materijal za održavanje prostorija Mjesnog odbora Donji Hruševec

34. Zaključak o odobrenju sredstava za materijal za održavanje prostorija Mjesnog odbora Novo Brdo

35. Zaključak o odobrenju sredstava za korištenje osobnih automobila u službene svrhe članicama Povjerenstva za provedbu Lokalnih izbora

36. Zaključak o odobrenju sredstava za nabavu glasačkih listića i zapisnika

37. Zaključak o odobrenju sredstava za nabavku biračkih kutija

38. Zaključak o odobrenju sredstava za objavu kandidacijskih listi

39. Zaključak o odobrenju sredstava za objavu konačnih rezultata Izbora za članove Općinskog vijeća i Izbora za načelnika Općine Kravarsko

40. Zaključak o odobrenju sredstava za radove na priključenju Doma kulture u Barbarićima Kravarskim na elektroenergetsku vodu

41. Zaključak o odobrenju sredstava za obilježavanje Dana MO Barbarići Kravarski

42. Zaključak o odobrenju sredstava za obilježavanje Dana MO Donji Hruševec

43. Zaključak o odobrenju sredstava za obilježavanje Dana MO Novo Brdo

44. Zaključak o odobrenju sredstava za obilježavanje Dana MO Pustike

45. Zaključak o odobrenju sredstava za održavanje javne rasvjete

46. Zaključak o održavanju tradicionalnog koncerta Tamburaškog orkestra HRT-a u Kravarskom

47. Zaključak o potvrđivanju Zapovjednika i Zamjenika zapovjednika postrojbe Dobrovoljnog vatrogasnog društva Kravarsko

48. Zaključak o prihvaćanju ponude za poslovno savjetovanje

49. Zaključak o prihvaćanju ponude

50. Zaključak o prihvaćanju ponude za izradu i tisak plastificiranih slika sa aluminijskim ramama

51. Zaključak o prihvaćanju ponude za nabavu i umješavanje propilen glikol mješavine

52. Zaključak o prihvaćanju ponude za obavljanje usluge stručnog nadzora na građevini „ Mjesni dom u Barbarićima Kravarskim  – zemljani radovi, A.B. radovi – izrada betonskih temelja „

53. Zaključak o prihvaćanju ponude za obavljanje stručnog nadzora na građevini „ Građevinski radovi na mrtvačnici u Donjem Hruševcu „

54. Zaključak o prihvaćanju ponude za materijal za održavanje ulične rasvjete

55. Zaključak o prihvaćanju ponude za materijal za održavanje ulične rasvjete

56. Zaključak o prihvaćanju ponude za materijal za postavljanje e – punionice

57. Zaključak o prihvaćanju ponude za geodetske usluge

58. Zaključak o prihvaćanju ponude za iskolčenje Doma kulture u Barbarićima Kravarskim

59. Zaključak o prihvaćanju ponude za izradu geodetskog projekta

60. Zaključak o prihvaćanju ponude za izvođenje građevinskih radova na izradi termoizolacije i glazure u društvenom domu u Barbarićima Kravarskim

61. Zaključak o prihvaćanju ponude za izradu Izjave o fiskalnoj odgovornosti i Godišnjeg izvješća o nepravilnosti

62. Zaključak o prihvaćanju ponude za izradu izmjene i dopune glavnog i izvedbenog projekta rekonstrukcije sportskih terena u Kravarskom

63. Zaključak o prihvaćanju ponude za nabavu materijala za priključenje na elektroenergetsku mrežu Doma kulture u Barbarićima Kravarskim

64. Zaključak o prihvaćanju ponude za materijal za održavanje ulične rasvjete

65. Zaključak o prihvaćanju ponude za nabavu e – punionice

66. Zaključak o prihvaćanju ponude za odobrenje kratkoročnog kredita u iznosu od 185.000,00 kn

67. Zaključak o prihvaćanju ponude za nabavu solarne autobusne stanice

68. Zaključak o prihvaćanju ponude za nabavu solarne klupe

69. Zaključak o prihvaćanju ponude za nabavu šahte za vodoopskrbni sustav Doma kulture u Barbarićima Kravarskim

70. Zaključak o prihvaćanju ponude za školske udžbenike za OŠ Slavka Kolara Kravarsko – školska godina 2017.-2018.

71. Zaključak o prihvaćanju ponude za nabavu zastava RH

72. Zaključak o prihvaćanju ponude za projektiranje i izradu potrebne dokumentacije za ishođenje građevinske dozvole za dom u Barbarićima Kravarskim

73. Zaključak o prihvaćanju ponude za prvi energetski pregled i izradu energetskog certifikata

74. Zaključak o prihvaćanju prijedloga programa mjera suzbijanja patogenih mikroorganizama, štetnih člankonožaca  (Arthropoda ) i štetnih člankonožaca čije je planirano, organizirano i sustavno suzbijanje mjerama dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije od javnozdravstvene važnosti za područje Općine Kravarsko za 2017. g

75. Zaključak o priključenju Doma kulture u Barbarićima Kravarskim na elektroenergetsku mrežu

76. Zaključak o priključenju na javni vodoopskrbni sustav Doma kulture u Barbarićima Kravarskim

77. Zaključak o sufinanciranju škole u prirodi u školskoj godini 2016/201

78. Zaključak o sufinanciranju troškova prijevoza

79. Zaključak o tekućoj pomoći OŠ „ Slavka Kolara „ iz Kravarskog

80. Zaključak o usvajanju provedbenog plana preventivne i obvezne i preventivne DDD kao posebne mjere na području Općine Kravarsko za 2017. godinu

81. Zaključak o utvrđivanju Konačnog prijedloga  II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Kravarsko

82. Zaključak o visini naknade za članove biračkih odbora i članove povjerenstva za provedbu Izbora članova vijeća mjesnih odbora

83. Zaključak o visini naknade osobi koja obavlja poslove za povjerenstvo za provedbu Izbora za članove vijeća mjesnih odbora i Lokalnih izbora

Naselja općine

  • Kravarsko
  • Gornji Hruševec
  • Donji Hruševec
  • Gladovec-Kravarski
  • Čakanec
  • Barbarići-Kravarski
  • Novo Brdo
  • Žitkovčica
  • Podvornica
  • Pustike

 

O općini

 

Općina Kravarsko smještena je u južnom dijelu Zagrebačke županije, na važnom cestovnom putu između Zagreba-Velike Gorice-Pokupskog-Gline. Prostire se na površini od 58,06 km2 i čini 1,89 % ukupne površine Zagrebačke županije (3.060,35 km2).

Po popisu iz 2011. godine općina Kravarsko je imala 1987 stanovnika raspoređenih u 10 naselja: Barbarići Kravarski, Čakanec, Donji Hruševec, Gladovec Kravarski, Gornji Hruševec, Kravarsko, Novo Brdo, Podvornica, Pustike i Žitkovčica.

Područje Općine Kravarsko nalazi se u središnjem dijelu Vukomeričkih gorica, (brežuljkastog krajolika zasađen vinogradima i voćnjacima) između Turopolja i Pokuplja. Prema prirodno-geografskoj regionalizaciji Hrvatske ovaj prostor pripada jugozapadnom dijelu Panonske megaregije. Područje Općine Kravarsko graniči sa Gradom Velika Gorica na sjeveru i Općinom Pokupsko na zapadu. Istočnim i južnim dijelom općine pruža se granica sa susjednom Sisačko-moslavačkom županijom. Središte općine je naselje Kravarsko sa 557 stanovnika. Naselje se nalazi na vrhu 240 m visokog brda koje dominira nad obližnjim dolinama potoka Pogledička i Curek. U središtu naselja nalazi se župna crkva Uzvišenja Svetog Križa. Crkva se prvi put spominje 1334. godine, a današnji sakralni objekt izgrađen je 1874. Zemljopisni prostor što ga u obliku nepravilna trokuta zatvaraju donji tokovi Save nizvodno od Podsuseda i donji tokovi Kupe nizvodno od Karlovca, do njenog ušća u sisačkom predgrađu, nizinskog je značenja, u čijim je granicama humlje i pobrđe Vukomeričkih gorica, koje se istim pravom naziva i Kravarskim goricama. Pruža se u smjeru sjeverozapad – jugoistok u duljini oko 30 kilometara, oko 20 kilometara udaljene od središta Zagreba. Prosječna nadmorska visina im je 200 metara, a dva najviša vrha su Žiridovka (255 m) i Kravarščica (243 m). Izvorište je manjih rijeka, od kojih treba spomenuti Kravaščicu koja skuplja vodene tokove u slivu Kupe i Bunu koja skuplja one u slivu Odre.

Općina Kravarsko obavlja poslove lokalnog značaja kojima se indirektno ostvaruju potrebe građana, a koji Ustavom ili zakonom nisu dodijeljeni državnim tijelima.

Uprava

Jedinstveni upravni odjel Općine Kravarsko  obavlja stručne i administrativno-tehničke poslove za potrebe Načelnika i Vijeća. Priprema materijale za sjednice , izrađuje prijedloge akata, vodi zapisnike, brine o objavi službenih akata i o pravovremenom obavljanju poslova Jedinstvenog upravnog odjela.

Sudjeluje u planiranju i izradi proračuna općine, prati njegovo provođenje i o tome dostavlja potrebna izvješća nadležnim državnim tijelima, brine o financijskom poslovanju i računovodstveno-knjigovodstvenim poslovima Općine Kravarsko.

Jedinstveni upravni odjel je svakog radnog dana na raspolaganju građanima za  ostvarivanje prava, koja su određena odlukama Načelnika i Vijeća Općine Kravarsko.

Organizacijsku shemu Općine Kravarsko možete vidjeti ovdje.

RADNO VRIJEME JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA OPĆINE KRAVARSKO:

Ponedjeljak 7,30- 15,30
Utorak 7,30- 15,30
Srijeda 7,30- 15,30
Četvrtak 7,30- 15,30
Petak 7,30- 15,30

RAD SA STRANKAMA:

od 7.30 do 15.30 sati.

KONTAKT:

Telefon: 01/6237-022

E-mail: opcina@kravarsko.hr

I. izmjene i dopune plana prijma u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Kravarsko u 2023. godini 

Plan prijma u službu u Jedinstveni upravni odjel u 2023. godini

Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika Općine Kravarsko

Odluka o osnovici za obračun plaće službenika i namještenika Općine Kravarsko

Odluka o osnovici i koeficijentu za obračun plaće dužnosnika (općinskog načelnika)

Odluka o  I. izmjenama i dopunama plana prijma u službu u jedinstveni upravni odjel Općine Kravarsko u 2022. godini

Plan prijma u službu u Jedinstveni upravni odjel u 2022.g.

Pravilnik o unutarnjem redu Općine Kravarsko

I. izmjene i dopune pravilnika o unutarnjem redu Općine Kravarsko 

Načelnik

Vlado Kolarec

+385 1 6237 022

nacelnik@kravarsko.hr

RADNO MJESTO IME I PREZIME STRUČNA SPREMA
Pročelnica jedinstvenog upravnog odjela Marija Đuretić magistra ekonomije
Službenica ovlaštena za privremeno obavljanje poslova pročelnice Jedinstvenog upravnog odjela Marija Povoljnjak stručna specijalistica ekonomije
Viša stručna suradnica za pripremu i provedbu projekata- VJEŽBENIK Valentina Čačić magistar struke znanosti o okolišu
Stručni referent za protupožarnu i civilnu zaštitu Anita Zlodi ekonomistica
Domar – komunalni izvidnik Stjepan Zagorac Monter TT kabela

Službenica ovlaštena za privremeno obavljanje poslova
pročelnice Jedinstvenog upravnog odjela                                    

Marija Povoljnjak, struč.spec.oec.

+385 1 6237 022

procelnik@kravarsko.hr

Komunalni izvidnik

Stjepan Zagorac

+385 1 6237 022

mob: 099 4238 221

opcina@kravarsko.hr

Direktorica Komunalnog poduzeća Kravarsko

Dražena Pejak

+385 1 6237 022

komunalno@kravarsko.hr

POPIS MJESNIH ODBORA OPĆINE KRAVARSKO
MJESNI ODBOR PREDSJEDNIK MO KONTAKT PREDSJEDNIKA MO
MO Barbarić Kravarski Toni Horvačić 097/7916-804
MO Čakanec Antonija Sukalić 097/612-9719
MO Donji Hruševec Dražen Sremić 099/2110-911
MO Gladovec Kravarski Ivica Posavec 099/5965-568
MO Gornji Hruševec Tomislav Kuzmić 098/9216-055
MO Kravarsko Željko Grđan 095/913-2685
MO Novo Brdo Tomislav Kordić 091/615-1990
MO Podvornica Ivan Sabljić 091/5607-565
MO Pustike Tomislav Matković 095/8180-351
MO Žitkovčica Ivica Zagorac 098/650-638

ZAHTJEV za korištenje prostora mjesnih odbora Općine Kravarsko i doma kulture Kravarsko

ODLUKA o načinu davanja na korištenje prostora mjesnih odbora Općine Kravarsko i doma kulture Kravarsko

Načelnik općine je Vlado Kolarec (HDZ).

PROSTORNI PLAN

III. IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA OPĆINE KRAVARSKO

OBJAVA PROČIŠĆENOG TEKSTA – GLASNIK ZAGREBAČKE ŽUPANIJE 22/21

OBJAVA PONOVNE  JAVNE RASPRAVE

ZAKLJUČAK O UTVRĐIVANJU PRIJEDLOGA III. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE KRAVARSKO ZA PONOVNU JAVNU RASPRAVU

PRIJEDLOG III. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE KRAVARSKO – za ponovnu raspravu

GRAFIČKI DIO

Kartografski prikaz 1. Korištenje i namjena

Kartografski prikaz GP 4.1. Barbarići Kravarski_Podvornica

Kartografski prikaz GP 4.2. Čakanec_Novo Brdo_Žitkovčica

Kartografski prikaz GP 4.3. Donji Hruševec

Kartografski prikaz GP 4.4. Gladovec Kravarski

III. IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE KRAVARSKO – SAŽETAK ZA JAVNOST za ponovnu javnu raspravu

PRIJEDLOG ODLUKE O DONOŠENJU III. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE KRAVARSKO


III. IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA OPĆINE KRAVARSKO

OBJAVA JAVNE RASPRAVE

ZAKLJUČAK O UTVRĐIVANJU PRIJEDLOGA III. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE KRAVARSKO

 

PRIJEDLOG III. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE KRAVARSKO

GRAFIČKI DIO

Kartografski prikaz 1. Korištenje i namjena

Kartografski prikaz 2.1. Elektroenergetska mreža

Kartografski prikaz 2.2. Telekomunikacijska mreža

Kartografski prikaz 2.3. Plinovodna mreža

Kartografski prikaz 2.4. Vodovodna mreža

Kartografski prikaz 2.5. Odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda

Kartografski prikaz 3.1. Uvjeti za uređenje, korištenje i zaštitu prostora

Kartografski prikaz 3.2. Područja posebnih uvjeta korištenja

Kartografski prikaz GP 4.1. Barbarići Kravarski_Podvornica

Kartografski prikaz GP 4.2. Čakanec_Novo Brdo_Žitkovčica

Kartografski prikaz GP 4.3. Donji Hruševec

Kartografski prikaz GP 4.4. Gladovec Kravarski

Kartografski prikaz GP 4.5. Gornji Hruševec

Kartografski prikaz GP 4.6. Kravarsko

Kartografski prikaz GP 4.7. Pustike

III. IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE KRAVARSKO – SAŽETAK ZA JAVNOST

PRIJEDLOG ODLUKE O DONOŠENJU III. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE KRAVARSKO


Temeljem članka 86. st.5 Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine br.  153/13, 65/17, 114/18, 39/19) Općina Kravarsko,  Jedinstveni upravni odjel , kao Nositelj izrade III Izmjena i dopuna Prostornog plana  uređenja Općine Kravarsko  dostavlja

OBAVIJEST O IZRADI III. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE KRAVARSKO

Općinsko  vijeće Općine Kravarsko  donijelo je Odluku o izradi III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Kravarsko  („Glasnik Zagrebačke županije“ br.11/19) . O prijedlogu navedenog Plana provest će se javna rasprava, a datum, mjesto i vrijeme održavanja bit će objavljeni sredstvima javnog priopćavanja sukladno Zakonu o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19).

Detaljne informacije o tijeku izrade izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Kravarsko mogu se dobiti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Kravarsko, Trg Stjepana Radića 1, 10413 Kravarsko, na web stranici Općine Kravarsko www.kravarsko.hr ili na broj telefona 01 6237 022.

Prilog:

Odluka o izradi III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Kravarsko

Prijedlog Odluke o izradi III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Kravarsko

 

Obrazac o ocjeni o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš

 

Kartografski prikaz izmjena i usklađivanje trasa kolektora (odvodnih kanala odvodnje)

 

Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Kravarsko

——————————————————————————————–

Prijedlog Odluke o promjeni granice između o Općine Kravarsko i Općine Pokupsko

 

Poziv javnosti – Prijedlog Odluke o promjeni granice između o Općine Kravarsko i Općine Pokupsko

Prijedlog Odluke o promjeni granice između Općine Kravarsko i Općine Pokupsko

Obrazac za sudjelovanja u savjetovanju s javnošću

PRIJEDLOG NOVIH GRANICA OPĆINE KRAVARSKO S OPĆINOM POKUPSKO:

1. prijedlog granice Gornji Hruševec – Opatija

2. prijedlog granice Donji Hruševec – Strezojevo


PROSTORNI PLAN UREĐENJA OPĆINE KRAVARSKO

(PROČIŠĆENI TEKST)

I_ 1 Uvod i Odredbe

1. Korištenje i namjena

2.1. Elektroenergetska mreža

2.2. Telekomunikacijska mreža

2.3. Plinovodna mreža

2.4. Vodovodna mreža

2.5. Odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda

3.1. Uvjeti za uređenje, korištenje i zaštitu prostora

3.2. Područja posebnih uvjeta korištenja

4.1. GP Barbarići Kravarski,Podvornica

4.2. GP Čakanec,Novo Brdo,Žitkovčica

4.3. GP Donji Hruševec

4.4. GP Gladovec Kravarski

4.5. GP Gornji Hruševec

4.6. GP Kravarsko

4.7. GP Pustike


Izvješće o provedenoj ponovnoj javnoj raspravi o Prijedlogu II. izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Općine Kravarsko

OBJAVA PONOVNE JAVNE RASPRAVE

II. IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE KRAVARSKO

I. Osnovni dio Plana

Uvod i odredbe

Grafički dio

Kartografski prikaz 1. Korištenje i namjena

Kartografski prikaz 2.1. Elektroenergetska mreža

Kartografski prikaz 2.2. Telekomunikacijska mreža

Kartografski prikaz 2.3. Plinovodna mreža

Kartografski prikaz 2.4. Vodovodna mreža

Kartografski prikaz 2.5. Odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda

Kartografski prikaz 3.2. Područja posebnih uvjeta korištenja

Kartografski prikaz GP 4.1. Barbarići Kravarski_Podvornica

Kartografski prikaz GP 4.2. Čakanec_Novo Brdo_Žitkovčica

Kartografski prikaz GP 4.3. Donji Hruševec

Kartografski prikaz GP 4.4. Gladovec Kravarski

Kartografski prikaz GP 4.5. Gornji Hruševec

Kartografski prikaz GP 4.6. Kravarsko

Kartografski prikaz GP 4.7. Pustike

II. Obvezni prilozi

Obvezni prilozi 1. dio

Obvezni prilozi 2. dio

Obvezni prilozi 3. dio

III. Sažetak Prijedloga Plana za ponovnu Javnu raspravu za javnost

Prijedlog Odluke II Izmjene i dopune PPUO Kravarsko


Izvješće o provedenoj javnoj raspravi o Prijedlogu II. izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Općine Kravarsko

ZAKLJUČAK o utvrđivanju Prijedloga II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Kravarsko

OBJAVA JAVNE RASPRAVE

II. IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE KRAVARSKO- PRIJEDLOG PLANA

I. OSNOVNI DIO PLANA

II. OBVEZNI PRILOZI

PRIJEDLOG ODLUKE II. IZMJENE I DOPUNE PPUO KRAVARSKO


Temeljem članka 88. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13), Općina Kravarsko, Jedinstveni upravni odjel, kao Nositelj izrade objavljuje

OBAVIJEST O IZRADI II. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE KRAVARSKO

Općinsko vijeće  Općine Kravarsko  donijelo je Odluku o izradi II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Kravarsko  (Glasnik Zagrebačke županije , broj 32-II/15) i Odluku o I izmjenama i dopunama Odluke o izradi II izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Općine Kravarsko (Glasnik Zagrebačke županije 8/16)

O prijedlogu navedenog Plana provest će se javna rasprava, a datum, mjesto i vrijeme održavanja bit će objavljeni u sredstvima javnog priopćavanja sukladno Zakonu.

Detaljne informacije o tijeku izrade izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Kravarsko mogu se dobiti u Jedinstvenom upravno odjelu Općine Kravarsko, Trg Stjepana Radića 1, 10413 Kravarsko, na web stranici Općine Kravarsko   www.kravarsko.hr ili na broj telefona 01 6237 022.

Vaše prijedloge i  zahtjeve  možete slati na e-mail opcina-kravarsko@zg.htnet.hr ,  poštom na adresu Općina Kravarsko, Trg Stjepana Radića 1, 10413 Kravarsko ili osobno na  urudžbeni do 15.08.2016.

Prilog:

Odluka o izradi II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Kravarsko

Odluka o I izmjenama i dopunama Odluke o izradi II izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Općine Kravarsko

PPUO Kravarsko- ID-karta 1-korištenje i namjena površina

PPUO Kravarsko-karta 1-korištenje i namjena površina

Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za Izradu II izmjena i dopuna prostornog Plana uređenja Općine Kravarsko

– PROSTORNI PLAN UREĐENJA OPĆINE KRAVARSKO

Mapa prostornog plana za sljedeća naselja:

– Barbarići, Podvornica

– Čakanec, Novo Brdo, Žitkovčica

– Donji Hruševec

– Gornji Hruševec

– Gladovec Kravarski

– Kravarsko

– Pustike

Ako nemate Acrobat Reader za otvaranje PDF formata, možete ga besplatno preuzeti. Kliknite na ikonu dolje.