Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Objave

Nabava visokotlačne pumpe sa navalnim vitlom za Pick-up vozilo

DVD-u Kravarsko putem Javnog poziva za financiranje programa i projekata udruga i drugih neprofitnih organizacija čije je područje djelovanja kulturnog, socijalnog, humanitarnog, vjerskog, obrazovnog i sličnog značenja u 2021. godini, od strane Zagrebačke županije, dodijeljen je iznos od 22.000,00 kuna za nabavu visokotlačne pumpe sa navalnim vitlom za Pick-up vozilo.

Nabavom visokotlačnog modula Minimax HDL 250 sa navalnim vitlom za gašenje požara povećala se razina sigurnosti svih naših građana i njihove imovine jer je provedbom projekta omogućeno gašenje požara na nepristupačnim mjestima i ubrzano vrijeme intervencije i vrijeme stavljanja požara pod kontrolu.

Promocija zbornika “Naši bregi negda”

U prostorijama Doma kulture Kravarsko dana 10.12.2021. održana je svečana promocija zbornika udruge umirovljenika Općine Kravarsko pod nazivom “Naši bregi negda”. Zbornik je nastao u sklopu projekta Pokrenimo KOK! koji sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda i Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske.

Želimo zahvaliti autorima i svim ostalim suradnicima na promociji narodnih običaja i cjelokupne tradicije Općine Kravarsko.

Prijedlog liste za dodjelu stipendija Zagrebačke županije za šk. godinu 2021./2022.

Prema Odluci Župana Zagrebačke županije raspisan je natječaj o dodjeli 45 stipendija za učenike i 30 stipendija za studente.

Donosimo Prijedlog liste za dodjelu stipendija Zagrebačke županije za šk. godinu 2021./ 2022.

Svi kandidati mogu podnijeti pismeni prigovor na listu, zaključno sa četvrtkom, 16. prosinca 2021. godine. Prigovor se dostavlja isključivo u pisanom obliku na adresu: Zagrebačka županija, Upravni odjela za odgoj i obrazovanje, Ulica grada Vukovara 72/V, 10000 Zagreb, s naznakom “Prigovor na Privremenu listu za dodjelu stipendija Zagrebačke županije”
Nakon isteka roka, Župan će donijeti Odluku o prigovorima, a Povjerenstvo utvrditi Konačnu listu za dodjelu stipendija i donijeti Odluku o dodjeli stipendija.

GOSPODARENJE OTPADOM

OBAVIJEST – NOVI SPREMNICI SA NARANČASTIM POKLOPCEM

Poštovani,

Tokom rujna i listopada na području Općine Kravarsko VG Čistoća d.o.o. izvršila je podjelu novih spremnika za otpad sa narančastim poklopcem svojim korisnicima, a koje služe ISKLJUČIVO ZA ODVAJANJE PLASTIČNE I METALNE AMBALAŽE te zamjenjuju vreće žute boje.

Djelatnici VG Čistoće su prilikom prikupljanja otpada uočili nepravilnosti u odloženoj vrsti otpada po pripadajućim spremnicima i prijavili ih u prostorijama Općine Kravarsko.

Ovim putem Vas molimo i obavještavamo da otpad odlažete sukladno savjetima za odvojeno prikupljanje otpada jer u protivnom isti neće biti odvezen prilikom sljedećih odvoza otpada.

SAVJETI ZA ODVAJANJE OTPADA:
– PAPIR –
– PLASTIČNA I METALNA AMBALAŽA –

Ovim putem Vas također pozivamo, ukoliko niste dobili spomenute spremnike, a korisnici ste usluga odvoza otpada VG Čistoće, da se javite u prostorije Općine Kravarsko kako bi preuzeli spremnik i potpisali zapisnik o preuzimanju istog.

Obavijest o doznaci stabala

Ministarstvo poljoprivrede sklopilo je dvogodišnji ugovor s tvrtkom Salix Plan d.o.o. o pružanju usluge doznake stabala u šumama malih i srednjih šumovlasnika na području Zagrebačke županije. Predmetni ugovor stupa na snagu 26. listopada 2021. godine.

Sukladno važećem Zakonu o šumama (“Narodne novine” 68/18, 115/18, 98/19, 32/20, 145/20), doznaku stabala u šumama malih i srednjih šumovlasnika financira Ministarstvo poljoprivrede iz sredstava naknade za općekorisne funkcije šuma, te je sukladno tome doznaka za male i srednje šumovlasnike BESPLATNA.