Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Objave

Općina Kravarsko među najboljih 10 općina u Republici Hrvatskoj po korištenju EU fondova u 2022. godini

Portal načelnik.hr napravio je analizu korištenja EU fondova u 2022. godini, a ujedno i usporedbu sa 2021. godinom. Potrebno je naglasiti kako je analiza napravljena iz podataka o izvršenju proračuna za 2022. godinu (konsolidirani izvještaji o prihodima i rashodima, primicima i izdacima općina).

Općina Kravarsko iz EU fondova u 2022. godini po stanovniku (ukupno 1824 stanovnika) povukla je 6.170,73 kune odnosno 819 eura što ju je svrstalo na treće mjesto po sredstvima povućenim iz EU fondova po stanovniku.
Ukoliko se gleda udio ukupno povućenih sredstava među općinama u 2022. godini, Općina Kravarsko se nalazi na drugom mjestu sa ukupnim udjelom od 2,13%. Potrebno je naglasiti kako je u 2022. godini iz EU fondova kada se analiziraju općine u Republici Hrvatskoj ukupno povućeno sredstava u vrijednosti od 528 milijuna kuna odnosno 70,1 milijun eura. Općina Kravarsko tako je u 2022. godini iz EU fondova povukla gotovo preko 11 milijuna kuna odnosno 1,5 milijuna eura.

Prikaz povučenih sredstava iz EU fondova u 2022. godini po broju stanovnika
Izvor: načelnik.hr
Prikaz udjela općina sukladno ukupnom iznosu povučenih sredstava iz EU fondova u 2022. godini
Izvor: načelnik.hr

U apsolutnom iznosu, najveći rast povučenog novca u 2022. godini u odnosu na 2021. godinu, imala je Općina Kravarsko, 10,1 milijun kuna odnosno 1,3 milijuna eura.

Prikaz povučenih sredstava iz EU fondova u odnosnu 2021. i 2022. godina
Izvor: načelnik.hr

Općinski načelnik Vlado Kolarec i djelatnici Općine Kravarsko iznimno su zadovoljni rezultatima objavljene analize koja je nagrada za dugogodišnji trud i zalaganje, ali i motiv za prijavu i provedbu budućih EU projekata.

Detaljnije informacije nalaze se na sljedećem LINKU.

Tečaj za poljoprivrednike

Dana 23. listopada 2023. godine u Domu kulture Kravarsko održati će se tečaj pod nazivom EKO SHEME + PROIZVODNO VEZANA PLAĆANJA (biljna proizvodnja) 2023. Predavanje će se održati od 9 do 15 sati.

Tečaj provodi Ministarstvo poljoprivrede, te ukoliko ste zainteresirani za prisustvovanje istome potrebno je ispuniti online prijavu za sudjelovanje. Link za prijavu

Ova edukacija se priznaje za:
31.01. Intenzivirana raznolikost poljoprivrednih površina
31.03. Intenzivno održavanje ekološki značajnih površina
31.05. Minimalni udio leguminoza od 20% unutar poljoprivrednih površina
31.06. Konzervacijska poljoprivreda
31.07. Očuvanje travnjaka velike prirodne vrijednosti (TVPV)
32.05. PVP povrće
32.06. PVP za voće
32.09. PVP za sjeme
Predavači: Dalibor Zima, Barbara Sever

TRAŽE SE SUCI POROTNICI ZA MLADEŽ ZA ŽUPANIJSKI SUD U VELIKOJ GORICI

Sukladno potrebama Županijskog suda u Velikoj Gorici, traže se suci porotnici za mladež za Županijski sud u Velikoj Gorici.

Traže se kandidati koji udovoljavaju sljedećim uvjetima:

  • Punoljetni hrvatski državljanin,
  • Nije član političke stranke i ne bavi se političkom djelatnošću,
  • Kandidat mora biti iz redova profesora, učitelja, odgojitelja i drugih osoba koje imaju iskustva u stručnom radu s mladim osobama,
  • Da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak.

Molimo zainteresirane za obavljanje dužnosti suca porotnika za mladež da dostave sljedeće: osobne podatke ( ime i prezime, adresu stanovanja, kontakt telefon/mobitel, OIB, datum rođenja, e-mail adresu), presliku osobne iskaznice, vlastoručno potpisanu izjavu kandidata da nije član političke stranke niti se bavi političkom djelatnošću i preslika dokaza iz članka 41. stavka 2. Zakona o sudovima za mladež („Narodne novine“, broj 84/11, 143/12, 148/13, 56/15, 126/19) na e-mail adresu opcina@kravarsko.hr ili poštom/osobno na adresu Trg Stjepana Radića 1, 10413 Kravarsko.

Molimo sve zainteresirane za obavljanje dužnosti suca porotnika za mladež da dostave tražene podatke i dokumentaciju najkasnije do 20. listopada 2023. godine do 12h.

Konačni prijedlog kandidata za imenovanja sudaca porotnika usvojit će Općinsko vijeće Općine Kravarsko i to u omjeru 2 muška i 2 ženska kandidata, sukladno zaprimljenim prijavama zainteresiranih.

Napominjemo da će se dostavljeni osobni podaci kandidata za suca porotnika sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka („Narodne novine“, broj 42/18) koristiti isključivo za službene potrebe udovoljavanja Zahtjevu Županijskog suda u Velikoj Gorici te se isti neće dalje prosljeđivati.

Izjava kandidata za suca porotnika za mladež Županijskog suda u Velikoj Gorici

OBAVIJEST ZA UČENIKE I STUDENTE

Zagrebačka županija raspisala je Natječaj za dodjelu stipendija Zagrebačke županije za školsku/akademsku godinu 2023./2024. za učenike i studente.

Vijest za dodjelu stipendija Zagrebačke županije sa popratnom dokumentacijom objavljena je  na službenoj  internetskoj stranici  Zagrebačke županije na linku:   Vijesti – Zagrebačka županija (zagrebacka-zupanija.hr)

Natječaj za dodjelu stipendija Zagrebačke Županije za školsku/akademsku godinu 2023.2024. za učenike i studente

Obrazac prijave na natječaj

SUFINANCIRENJE PRIJEVOZA REDOVNIH STUDENATA

Općinski načelnik dana 19. rujna 2023. godine donio je Odluku o sufinanciranju prijevoza redovnih studenata sa područja Općine Kravarsko (KLASA: 402-04/23-01/02, URBROJ: 238-18-23-03) i to za studente koji ispunjavaju sljedeće uvjete:

da je prebivalište ili privremeno boravište studenta/ice na području Općine Kravarsko,
da je student/ica upisan/a na fakultet na području Republike Hrvatske, u akademskoj godini za koju se daje subvencija.


Ukupan iznos mjesečne karte prijevoznika Autoturist Turizam d.o.o. za redovne studente financirati će se iz Proračuna Općine Kravarsko.
Mjesečna karta prijevoznika ZET d.o.o. na relaciji V.G.-ZG. za redovne studente sufinancirati će se u iznosu od 39,82 eura, dok će razliku do pune cijene podmiriti studenti.
Mjesečna karta prijevoznika ZET d.o.o. na relaciji V.G.-V.G. za redovne studente sufinancirati će se u iznosu od 26,54 eura, dok će razliku do pune cijene podmiriti studenti.

Mole se studenti koji žele ostvariti pravo na sufinanciranje prijevoza mjesečnih karata da prilikom dolaska u Općinu Kravarsko ponesu sa sobom potvrdu o redovnom studiranju i presliku osobne iskaznice.

Dan Općine Kravarsko

Svima stanovnicima Općine Kravarsko želimo sretan Dan Općine Kravarsko i Dan župe Uzvišenja Svetog Križa Kravarsko.

OBAVIJEST ZA POLJOPRIVREDNIKE

ZBRINJAVANJE PRAZNE AMBALAŽE SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILJA

ZAGREBAČKA ŽUPANIJA I GRAD ZAGREB

18.09.2023. od 08.00 – 10.00 sati – Ispred Društvenog doma Vukovina, Stara cesta 14, Vukovina  

18.09.2023. od 10.30 – 12.00 sati – DVD Odranski Obrež (plato ispred), Obreška cesta 119, Odranski Obrež

Za više informacija kliknuti na LINK

OBAVIJEST RODITELJIMA I UČENICIMA SREDNJIH ŠKOLA

Dragi roditelji i učenici,

Općina Kravarsko i ove godine kao i prethodnih godina nastavlja sa sufinanciranjem prijevoza redovitih učenika srednjih škola za školsku godinu 2023/2024. sa područja Općine Kravarsko.

Zahtjev za izdavanje srednjoškolske iskaznice (za školsku godinu 2023/2024) potrebno je ispuniti, potpisati i ovjeriti od strane škole i Općine Kravarsko, te predati u kućice autoprijevoznika na kolodvoru Velika Gorica.

Zahtjev – ZET

Zahtjev – Autoturist