Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Obavijesti

Podjela spremnika za reciklabilni otpad

Poštovani,

Narednih dana VG Čistoća d.o.o. na području Općine Kravarsko  vršiti će podjelu spremnika za reciklabilni otpad (spremnici zapremine 240 l, zelene boje sa narančastim poklopcem) koji će zamijeniti dosadašnje žute vreće u koje se odlagala plastična i metalna ambalaža. Spremnike je nabavila Općina Kravarsko u suradnji sa Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, te je projekt nabave spremnika sufinanciran sredstvima EU fondova.
Kućanstvima će se spremnici dostaviti na besplatno korištenje te se odvoz otpada iz ovih spremnika ne naplaćuje dodatno, kao što je bilo i do sad sa žutim vrećama.
Ukoliko  u trenutku podjele spremnika za reciklabilni otpad  niste bili kod kuće, a želite preuzeti svoju kantu molimo kontaktirati Općinu Kravarsko kako bi dogovorili preuzimanje kante na broj: 01/ 6237-022 ili putem e-mail adrese: opcina@kravarsko.hr

U spremnike je moguće odložiti:
– sve vrste plastike, ambalažu deterdženata, kozmetičkih proizvoda, prehrambenih proizvoda, nepovratne boce i čaše od mlijeka i mliječnih proizvoda, vode i drugih pića te jestivih ulja
– plastične i metalne tube svih vrsta (oznake PET, PE-HD, PE-LD, PP, PS itd.), plastične vrećice, čepove, folije i mjehurićastu ambalažu
– čelične i aluminijske limenke od pića, konzerve od hrane, metalne poklopce i čepove, sve druge sitne metalne predmete aluminijsku foliju, aluminijske poklopce čaša od mliječnih proizvoda…
– višeslojna ambalažna pakiranja od napitaka i mliječnih proizvoda („Tetrapak”), juha, gotovih jela i grickalica (metalizirana plastična ili papirnata folija)

U slučaju  nepropisno odloženog  otpada naplaćuju se kazne i navedeni spremnik neće biti pražnjen.  

PRVI DIGITALNI POPIS STANOVNIŠTVA U RH

PUTEM SUSTAVA E-GRAĐANI BIT ĆE OMOGUĆENO SAMOPOPISIVANJE!

Prvi digitalni Popis stanovništva provest će se u dvije faze i na dva načina, a građani će moći sami izabrati način popisivanja.

Prva faza samopopisivanja kroz sustav e-Građani trajat će od 13. do 26. rujna, a druga faza popisivanja kada popisivači izlaze na teren trajat će od 27. rujna do 17. listopada.

Pozivamo sve građane da se samostalno popišu u prvoj fazi samopopisivanja kroz sustav e-Građani. U tom periodu imat će priliku samostalno popisati sebe  i sve članove svoga kućanstva kad njima to najviše odgovara.

Dovoljan je jedan član kućanstva s vjerodajnicom kako bi popisao svoje kućanstvo i sve njegove članove.

Nakon ispunjavanja popisnog upitnika i uspješnog zaključavanja i slanja e-popisnice ispitanik će dobiti jedinstvenu kontrolnu šifru generiranu u trenutku predaje e-popisnice, koja je dokaz uspješno provedenog samopopisivanja.

Kontrolnu šifru treba zapisati na papir, poslikati ili isprintati i sačuvati do druge faze Popisa (terenskog popisivanja) kako bi ispitanik kontrolnu šifru dao popisivaču zbog kontrole obuhvata popisivanja.

Možete popisati svoje starije bližnje (roditelje, baku i djeda ili nekog drugog) koji žive u drugom  kućanstvu s njihovom vjerodajnicom. Pravilo kod e-popisivanja jest da se s jednom vjerodajnicom popisuje jedno kućanstvo.

Popis stanovništva temelji se na izjavi. Prema Zakonu o službenoj statistici svi podaci prikupljeni u popisu stanovništva tajni su i upotrebljavat će se isključivo u statističke svrhe, drugim riječima, Popis stanovništva nije osnova za ostvarivanje bilo kakvih prava ili obveza.

Više informacija o Popisu na www.popis2021.hr.

3D PRIKAZ NOVE CRKVE U KRAVARSKOM

Izrađen je glavni projekt za izgradnju nove crkve u Kravarskom te se ishođenje građevinske dozvole očekuje krajem listopada 2021.g.

PRIJEVOZ UČENIKA

Dragi roditelji i učenici,

prijevoznik AUTOTURIST SAMOBOR d.o.o. povisio je od 01.09.2021.g. cijene prijevoza putnika pa tako i učeničkih pokaza. Ovim putem obavještavamo vas da će svu razliku povećanja cijene podmiriti Općina Kravarsko iz svog proračuna te će u konačnici prijevoz  za učenike biti besplatan.  

Također, Općina Kravarsko nastavlja i dalje sufinancirati prijevoz učenika srednjih škola koji koriste prijevoz ZET-a te je i taj prijevoz za učenike besplatan.

OBAVIJEST ZA POLJOPRIVREDNA GOSPODARSTVA

SAKUPLJANJE AMBALAŽNOG OTPADA SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILJA

 

(ZA POLJOPRIVREDNA GOSPODARSTVA KOJA TREBAJU IMATI OVJERENI PRATEĆI LIST KAO DOKAZ DA SU OTPAD ZBRINULI NA ZAKONOM PROPISAN NAČIN) ODVIJAT ĆE SE PREMA SLJEDEĆEM RASPOREDU:

Zagrebačka županije i Grad Zagreb, dana 20.09.2018.

Distributivni centar za voće i povrće d.o.o.

Rakitovac 244 b

Vukovina

8.00 – 10.00

DVD Odranski Obrež (plato ispred)

Obreška cesta 119

Odranski Obrež

10.30 – 12.00

 

Korisnicima je osiguran besplatni povrat prazne ambalaže isključivo ovih tvrtki: Agroavant, AgroChem-Maks, Agroteks, BASF, Bayer CropScience, Chromos Agro, Danon, Dow AgroSciences, Florel, Genera, Iskra Zelina Kemijska Industrija, Nufarm, Monsanto, Orchem, Pinus Agro, Stockton, Syngenta Agro.

 

U sklopu projekta se sakuplja samo prazna primarna/opasna ambalaža navedenih proizvođača koji financiraju projekt. Transportna ambalaža kao niti ambalaža bilo kojih drugih proizvoda koji nisu sredstva za zaštitu bilja (npr mineralna gnojiva) se ne prihvaća.

 

 


OBAVIJEST ZA POLJOPRIVREDNA GOSPODARSTVA

SAKUPLJANJE AMBALAŽNOG OTPADA SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILJA

 

(ZA POLJOPRIVREDNA GOSPODARSTVA KOJA TREBAJU IMATI OVJERENI PRATEĆI LIST KAO DOKAZ DA SU OTPAD ZBRINULI NA ZAKONOM PROPISAN NAČIN) ODVIJAT ĆE SE PREMA SLJEDEĆEM RASPOREDU:

Zagrebačka županije i Grad Zagreb, dana 20.09.2018.

Distributivni centar za voće i povrće d.o.o.

Rakitovac 244 b

Vukovina

8.00 – 10.00

DVD Odranski Obrež (plato ispred)

Obreška cesta 119

Odranski Obrež

10.30 – 12.00

 

Korisnicima je osiguran besplatni povrat prazne ambalaže isključivo ovih tvrtki: Agroavant, AgroChem-Maks, Agroteks, BASF, Bayer CropScience, Chromos Agro, Danon, Dow AgroSciences, Florel, Genera, Iskra Zelina Kemijska Industrija, Nufarm, Monsanto, Orchem, Pinus Agro, Stockton, Syngenta Agro.

 

U sklopu projekta se sakuplja samo prazna primarna/opasna ambalaža navedenih proizvođača koji financiraju projekt. Transportna ambalaža kao niti ambalaža bilo kojih drugih proizvoda koji nisu sredstva za zaštitu bilja (npr mineralna gnojiva) se ne prihvaća.

 

 


Ostale informacije

Zaključak o davanju prethodne suglasnosti VG Komunalcu d.o.o. na cijenu godišnje grobne naknade na grobljima općine Kravarsko

Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Cjenik komunalne usluge ukopa na grobljima općine Kravarsko

 

Projekt “Energetska obnova javne rasvjete u Općini Kravarsko”

  • Na području Općine Kravarsko proveden je projekt Energetska obnova javne rasvjete u Općini Kravarsko u vrijednosti od 1.919.135,63 kune koji je realiziran putem financijskog instrumenta „ESIF Krediti za javnu rasvjetu“ sufinanciranog iz Europskog fonda za regionalni razvoj, u sklopu Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014-2020“.

ProjektUspostava mobilnog reciklažno dvorišta u Općini Kravarsko”

Ugovor o potpori potpisan je između Zagrebačke županije i Općine Kravarsko dana 23. travnja 2021. godine KLASA: 351-01/21-01/01, URBROJ: 238-17-21-05. Zagrebačka županija dodijelila je potporu Općini Kravarsko u iznosu 53.310,00 kn za pokriće dijela vlastitog udjela u troškovima provedbe projekta „Uspostava mobilnog reciklažnog dvorišta u Općini Kravarsko“.

Ukupna vrijednost projekta „Uspostava mobilnog reciklažnog dvorišta u Općini Kravarsko“ iznosi 370.500,00 kuna, od tog iznosa 85% točnije 314.925,00 kn financirano je iz Kohezijskog fonda/ OP Konkurentnost i kohezija 2014-2020.; Zaštita okoliša i održivost resursa. Svrha projekta je uspostava mobilnog reciklažnog dvorišta u Općini Kravarsko povećati stopu odvojenog prikupljanja komunalnog otpada i smanjiti količinu otpada koji se odlaže na odlagalište.

___________________________________________

Projekt „Sanacija nerazvrstanih cesta oštećenih u potresu na području Općine Kravarsko“

Na području Općine Kravarsko proveden je projekt „Sanacija nerazvrstanih cesta oštećenih u potresu na području Općine Kravarsko“ koji je sufinanciran u iznosu od 171.240,00 kuna od strane Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine putem javnog poziva za sufinanciranje projekata gradova i općina za poticanje razvoja komunalnog gospodarstva i ujednačavanje komunalnog standarda u 2021. godini.


Izvođenje radova izgradnje, rekonstrukcije i održavanja nerazvrstanih cesta oštećenih potresom na području Općine Kravarsko – sanacija uslijed potresa

Zagrebačka županija i Općina Kravarsko dana 20. travnja 2021. godine potpisale su Ugovor br. 22-07-4-21 o sufinanciranju radova izgradnje, rekonstrukcije i održavanja nerazvrstanih cesta na području Općine Kravarsko, KLASA: 340-01/21-01/02, URBROJ: 238-17-21-06.

Strane su Ugovorom suglasno utvrdile da će svaka strana sudjelovati u sufinanciranju vrijednosti radova i to prema sljedećem:

  • Zagrebačka županija u iznosu od 400.00,00 kuna
  • Općina Kravarsko u iznosu od 200.000,00 kuna 

Svrha projekta je obnova oštećenih cesta u svrhu osiguranja sigurnosti u prometu i normalnog odvijanja prometa za stanovnike predviđenih područja i sve ostale sudionike prometa. Cilj projekta je pretpostavka za brži gospodarski razvoj. Očekivani cilj će se postići obnavljanjem prometnica na području Općine Kravarsko koje doprinose povećanju sigurnosti ali i standarda življenja na području Općine Kravarsko. Kvalitetna prometna infrastruktura i prometna dostupnost omogućiti će ostanak, tj. povratak stanovništva te društveni, okolišni i gospodarski razvoj.


ProjektIzrada idejnog, glavnog i izvedbenog projekta za projekt izgradnje Vatrogasnog doma u Kravarskom”

Zagrebačka županija i Općina Kravarsko dana 21. srpnja 2021. godine potpisali su Ugovor o potpori br. 741-06-8-21 KLASA: 302-02/21-01/02, URBROJ: 238-17-21-05 za pokriće dijela troškova izrade idejnog, glavnog i izvedbenog projekta za projekt izgradnje Vatrogasnog doma u Kravarskom u iznosu od 100.000,00 kuna.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 4.900.000,00 kuna, te je planirana prijava projekta na mjeru 7.4.1. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“.

Svrha projekta je izgradnja vatrogasnog doma kako bi DVD Kravarsko imalo adekvatan prostor za pružanje vatrogasnih usluga u sustavu civilne zaštite jer postojeći prostor u sklopu Doma kulture Kravarsko ne zadovoljava potrebne uvjete za normalno funkcioniranje DVD-a. Izgradnjom vatrogasnog doma u Kravarskom povećat će se sigurnost svih stanovnika Općine Kravarsko, ali i stanovnika Zagrebačke županije. Cilj projekta je izgraditi i opremiti vatrogasni dom u Kravarskom, poboljšati vatrogasne usluge i usluge u sustavu civilne zaštite na području Općine Kravarsko i Zagrebačke županije, povećati razinu sigurnosti stanovnika Općine Kravarsko i Zagrebačke županije

Odluka o izboru članova i zamjenika članova Savjeta mladih Općine Kravarsko

 

Izvješće o provjeri formalnih uvjeta i popis važećih kandidatura za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Općine Kravarsko

GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA 2021. GODINU

Referentna stranica, PR-RAS, Bilanca, RAS-funkcijski, P-VRIO, Obveze

Bilješke

Potvrda o preuzetom financijskom izvještaju 

 

GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA 2020. GODINU

Referentna stranica, PR-RAS, Bilanca, RAS-funkcijski, P-VRIO, Obveze

Bilješke

Potvrda o preuzetom financijskom izvještaju

GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA 2019. GODINU

Referentna stranica, PR-RAS, Bilanca, RAS-funkcijski, P-VRIO, Obveze

Bilješke

Potvrda o preuzetom financijskom izvještaju

GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA 2018. GODINU

Referentna stranica, PR-RAS, Bilanca, RAS-funkcijski, P-VRIO, Obveze

Bilješke

Potvrda o preuzetom financijskom izvještaju

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Prijedlogu Odluke o visini paušalnog poreza po krevetu odnosno po smještajnoj jedinici u kampu i/ili kamp-odmorištu odnosno po smještajnoj jedinici u objektu za robinzonski smještaj na području Općine Kravarsko

 

Izvješće o provedenom savjetovanju

 

Otvara se savjetovanje o Prijedlog Odluke o visini paušalnog poreza po krevetu odnosno po smještajnoj jedinici u kampu i/ili kamp-odmorištu odnosno po smještajnoj jedinici u objektu za robinzonski smještaj na području Općine Kravarsko.

 

Pozivamo vas da se uključite u savjetovanje koje je otvoreno od 04. siječnja 2019. do 31. siječnja 2019. do 7:30 sati. Sve primjedbe, prijedloge i slično pozvani ste davati pisanim putem na adresu: Općina Kravarsko, Trg Stjepana Radića 1, 10413 Kravarsko ili na mail adresu: opcina@kravarsko.hr.

Anonimne primjedbe neće se razmatrati.

 

Prilog:

Prijedlog Odluke o visini paušalnog poreza po krevetu odnosno po smještajnoj jedinici u kampu i/ili kamp-odmorištu odnosno po smještajnoj jedinici u objektu za robinzonski smještaj na području Općine Kravarsko.

 

 


Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Prijedlogu Odluke o komunalnoj naknadi

 

Izvješće o provedenom savjetovanju

 

Otvara se savjetovanje o Prijedlogu Odluke o komunalnoj naknadi. Pozivamo vas da se uključite u savjetovanje koje je otvoreno od 04. siječnja 2019. do 31. siječnja 2019. do 7:30 sati. Sve primjedbe, prijedloge i slično pozvani ste davati pisanim putem na adresu: Općina Kravarsko, Trg Stjepana Radića 1, 10413 Kravarsko ili na mail adresu: opcina@kravarsko.hr.

Anonimne primjedbe neće se razmatrati.

 

Prilog:

Prijedlog Odluke o komunalnoj naknadi

 


Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Prijedlogu Odluke o komunalnom doprinosu

 

Izvješće o provedenom savjetovanju

 

Otvara se savjetovanje o Prijedlogu Odluke o komunalnom doprinosu. Pozivamo vas da se uključite u savjetovanje koje je otvoreno od 04. siječnja 2019. do 31. siječnja 2019. do 7:30 sati. Sve primjedbe, prijedloge i slično pozvani ste davati pisanim putem na adresu: Općina Kravarsko, Trg Stjepana Radića 1, 10413 Kravarsko ili na mail adresu: opcina@kravarsko.hr.

Anonimne primjedbe neće se razmatrati.

 

Prilog:

Prijedlog Odluke o komunalnom doprinosu

 


MRTVAČNICA DONJI HRUŠEVEC

U 5. mjesecu ove godine uz veliku pomoć Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije dovršena je i uređena mrtvačnica u Donjem Hruševcu.

Vrijednost ovog projekta je 294.170,60 kn , od čega je Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova europske unije projekt sufinanciralo  u iznosu od 200.000,00 kn dok je ostatak iznosa sufinancirala Općina Kravarsko iz vlastitih prihoda.


IZBORI 11.09.2016.

ODLUKA o isticanju plakata i drugog promidžbenog materijala te održavanju predizbornih skupova na javnim površinama na području Općine Kravarsko za vrijeme održavanja izborne promidžbe


IZMJENE PLANA PRIJEMA U SLUŽBU U JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL I VLASTITI POGON OPĆINE KRAVARSKO U 2016. GODINI

PLAN PRIJEMA U SLUŽBU 2016. GODINE


GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA 2017. GODINU

Referentna stranica, PR-RAS, Bilanca, RAS-funkcijski, P-VRIO, Obveze

Bilješke uz bilancu

Bilješke

Potvrda o preuzetom financijskom izvještaju

GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA 2016. GODINU

Referentna stranica

Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima (str. 1-5, 6-10, 11-16)

Izvještaj o rashodima

Izvještaj o promjenama vrijednosti i obujmu imovine i obveza

Bilanca

Bilješke uz Bilancu

Izvještaj o obvezama

Bilješke

Potvrda o preuzetom financijskom izvještaju

GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA 2015. GODINU

Referentna stranica

Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima (str. 1-45-89-1213-16)

Bilanca

Izvještaj o rashodima

Izvještaj o promjenama vrijednosti i obujmu imovine i obveza

Izvještaj o obvezama

Tablice

Bilješke

Potvrda o preuzetom financijskom izvještaju

GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA 2014. GODINU

Financijski izvještaj


Godišnji plan raspisivanja natječaja i javnih poziva financiranja udruga i drugih neprofitnih organizacija u 2016. godini


OBAVIJEST

Obavještavaju se stanovnici Općine Kravarsko da sve informacije o nepropisno odbačenom otpadu dojave na br. tel. 01 6237 022 ili e-mail: opcina-kravarsko@zg.htnet.hr


EVIDENCIJE SKLOPLJENIH UGOVORA

Evidencija sklopljenih ugovora u 2016. godini

Evidencija sklopljenih ugovora u 2015. godini

Evidencija sklopljenih ugovora u 2014. godini


Popis korisnika donacija i sponzorstva:

Od siječnja do prosinca 2018.

Od srpnja do prosinca 2017.

Od siječnja do lipnja 2017.

Od srpnja do prosinca 2016.

Od siječnja do lipnja 2016.

Od srpnja do prosinca 2015.

Od siječnja do lipnja 2015.

 

Od srpnja do prosinca 2014.

Od siječnja do lipnja 2014.

 

Od siječnja do lipnja 2013.

Od srpnja do prosinca 2013.

Etički kodeks Općine Kravarsko

Odluka o imenovanju povjerenika za etiku


Popis dodjeljenih koncesija Općine Kravarsko

1. Koncesija za obavljanje komunalne djelatnosti pogrebnih poslova za razdoblje 20.12.2013. – 19.12.2023. – VG Komunalac d.o.o. Velika Gorica

2. Koncesija za odvoz otpada za razdoblje 2007.-2017. – Poduzeće Eko Flor d.o.o.

Cjenik odvoza otpada možete pogledati ovdje

Podaci osobe zadužene za nepravilnosti

Stjepan Tičarić
tel: 01/6237-022
fax: 01/6237-044
e-mail: stjepan.ticaric1@zg.t-com.hr

adresa:

Trg Stjepana Radića 1
Kravarsko
10413 Kravarsko

 

 

 

 


Pečenje rakije uz poštivanje propisa

Pecenje rakije

Poštovene koleg/ice/e,

Susrećući se zadnjih dana sa strankama koje su nedovoljno informirane za problematiku pečenja rakije uz poštivanje svih propisa, jučer sam osobno posjetio Carinarnicu u Požegi i ondje dobio jasno tumačenje propisa vezanih uz pečenje rakije. Da svi Vi ne morate lutati, ovdje, na jednom mjestu, pružam Vam kronologiju te način postupanja.

Detaljnije

Obrasci i upute:

 

1. Upute za malog proizvođača jakog alkoholnog pića

2. Godišnje izvješće o ukupno proizvedenoj količini JAP

3. Prijava za upis u registar trošarinskih obveznika

4. Izjava

5. Primjer nove uplatnice

1) Zakon te propisi vezani uz pečenje rakije su na snazi već od 01.01.2010.

2) Svi koji najkasnije do 30.06.2010. nisu prijavili zalihe proizvedene do 31.12.2009. su već u prekršaju.

3) proizvođači jakih alkoholnih pića (MP-JAP) prilikom registracije ispunjavaju samo IZJAVU i PUR-obrazac, a jednom godišnje (to je u siječnju 2014, točnije do 20. 01.) ispunjavaju i šalju Godišnje izvješće malih proizvođača jakih alkoholnih pića (GI-MP-JAP) i plaćaju paušal na kotao (100 kn za kotao do 100 litara, a za veći 200 kn). Taj paušal se plaća svake godine, bez obzira da li se rakija peče ili ne. Ukoliko je MP već registriran, prije pečenja šalje samo PUR obrazac

4) Svi obrazci popunjavaju se i potpisani šalju u tri primjerka poštom na nadležnu Carinsku upravu.

5) Svaki MP-JAP smije godišnje ispeći ukupno 20 litara a.a. (apsolutnog alkohola) bez plaćanja trošarine. Uvjetno rečeno to je 100%-tni alkohol koji u stvarnosti ne postoji. Postoji 96%-tni. Alkohol koji MP proizvede npr. 42 litre sa 16 gradi, preračunava se u apsolutni alkohol (a.a.). Najprije treba grade pretvoriti u % alkohola. Npr. 16 x koeficijent 2,5 =40. Tada se količina od 42 litre pomnoži sa jačinom 40% alkohola te podijeli sa 100. Tako se dobije količina a.a (apsulutnog alkohola) kojeg je mali proizvođač proizveo. Npr. 42×40=1.680. 1680:100 =16,8. Znači u ovom primjeru je mali proizvođač (MP) proizveo (preračunato) samo 16,8 litara apsolutnog alkohola.

6) Budući da MP svake godine smije proizvesti do 20 litara apsolutnog alkohola (100%-tnog) bez plaćanje trošarine, za ovu proizvodnju MP plaća samo paušal na kotao. I to tek u siječnju slijedeće godine. Trošarinu ne plaća.

7) Drugi primjer: MP je proizveo 60 litara rakije sa 18 gradi. To preračunavamo u apsolutni alkohol: 60 x (18×2,5) i umnožak dijelimo sa 100. Npr. 60 x 45% =2700. 2700:100 =27. MP je u ovom slučaju proizveo (preračunato) 27 litara apsolutnog alkohola (100 %-tnog). Budući da za prvih 20 litara a.a. ne plaća trošarinu, trošarinu plaća samo za razliku. (27-20 =7). Trošarina se plaća samo za 7 litara a.a. Po jednoj litri a.a. trošarina je 53 kune. To znači da u ovom slučaju MP u siječnju slijedeće godine ( u ovom slučaju to je 2014-ta) podnosi GI-MP-JAP i plaća dodatno ( osim paušalnog iznosa, koji je zavisno pod veličine kotla, 100 ili 200 kn,) još i trošarinu na 7 litara a.a. x 53 , tj. dodatne 371 kn trošarine.

8) Mali proizvođač ne smije nikako proizvesti više od 1000 litara rakije. Ukoliko bi to proizveo, automatski spada u drugačiju kategoriju oporezivanja. Za ovakav slučaj molimo da se isti obrati u nadležnu Carinsku upravu kojoj pripada.

9) Popunjene obrazce, i to IZJAVU te PUR –obrazac, mali proizvđač (MP) popunjava u tri primjerka, POTPISUJE ih i poštom šalje na Carinsku upravu kojoj pripada (8 dana prije nego je počeo peći rakiju, a to je sada vrlo aktualno). Sve do 20. siječnja sljedeće godine ima vremena ispuniti GI-MP-JAP te ga poslati na istu Carinsku upravu.

10) Na PUR-obrazcu mali proizvođač (MP) popunjava samo točke 1, 2,3,4,7 i 8., a točke 5. i 6. ne popunjava.

11) Mali priozvođači JAP, koji pripadaju CARINARNICI ZAGREB, područnom carinskom uredu ZAGREB I i II (adresa je na slijedećoj stranici), tražene obrasce šalju na adrese navedene na kraju ove upute.

Zaključno:

Prilikom registracije MP ispunjavaju SAMO Izjavu i PUR obrazac, a jednom godišnje šalju ( U SIJEČNJU) obrazac GI- MP-JAP i plaćaju paušal + možebitnu trošarinu na proizvedenu količinu a.a., ako je proizvodnja veća od 20 litara a.a..

U privitku Vam šaljem sve potrebne obrazce ( 1. – IZJAVU – za prijavak, za izmjenu nositelja ili odjavu kotla; 2. – PUR-obrazac te 3. – GI-MP-JAP) kao i primjer ispisivanja uplatnice (koja je malim proizvođačima potrebna za siječanj sljedeće godine). U privitku su još i dodatna tumačenja.

U nadi da će Vam poslani materijal makar malo pomoći, a u želji da naše stranke što manje ili nikako ne šeću od šaltera do šaltera,

 

Poljoprivredna savjetodavna služba

 

Adrese za Grad Zagreb i Zagrebačku županiju:

MINISTARSTVO FINANCIJA

CARINARNICA ZAGREB

Podrucni carinski ured Zagreb

CU ZAGREB I, Jankomir 25, 10000 Zagreb

 

(tel: 6511-750)

Carinski ured Zagreb I sa sjedištem u Zagrebu djeluje na podrucju:

a) grada Zagreba odnosno gradskih cetvrti Crnomerec, Brezovica, Novi Zagreb zapad, Podsused – Vrapce, Stenjevec, Trešnjevka – jug, Trešnjevka – sjever, Donji grad, Gornji grad – Medvešcak,

b) Zagrebacke županije odnosno gradova Jastrebarsko, Samobor, Sveta Nedjelja, Zaprešic te opcina: Bistra, Brdovec, Dubravica, Jakovlje, Klinca Sela, Krašic, Kravarsko, Luka, Marija Gorica, Pisarovina, Pokupsko, Preseka, Pušca, Stupnik, Žumberak.

 

MINISTARSTVO FINANCIJA

CARINARNICA ZAGREB

Podrucni carinski ured Zagreb

CU ZAGREB II, Slavonska avenija b.b. , 10000 Zagreb

 

(tel: 6511-741)

Carinski ured Zagreb II sa sjedištem u Zagrebu djeluje na podrucju:

a) grada Zagreba odnosno gradskih cetvrti Donja Dubrava, Gornja Dubrava, Maksimir, Novi Zagreb istok, Pešcenica – Žitnjak, Sesvete, Trnje, Podsljeme,

b) Zagrebacke županije odnosno gradova: Dugo Selo, Ivanic – grad, Sveti Ivan Zelina, Velika Gorica, Vrbovec te opcina Bedenica, Brckovljani, Dubrava, Farkaševac, Gradec, Kloštar Ivanic, Križ, Orle, Rakovec, Rugvica.