Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Natječaji

NATJEČAJI I JAVNI POZIVI

06.09.2022.

JAVNI POZIV za zapošljavanje pripadnica ciljane skupine na određeno vrijeme u sklopu projekta „ZAŽELI-PROGRAM ZAPOŠLJAVANJA ŽENA OPĆINE KRAVARSKO – faza III“

.

.

22.08.2022.

O G L A S za prijam u službu na određeno vrijeme i raspored na radno mjesto:
REFERENT –ASISTENT NA PROJEKTU ZAŽELI – 1 (jedan) izvršitelj/ica

Detalje pogledajte  OVDJE

Poziv na testiranje

.

.

03.08.2022.

JAVNI NATJEČAJ za prijam u službu VJEŽBENIKA/CE (1 izvršitelj/ica) za obavljanje vježbeničke prakse od 12 mjeseci u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Kravarsko, za radno mjesto Viši stručni suradnik za pripremu i provedbu projekata

Detalje pogledajte OVDJE

Obavijest o pozivu na testiranje za VJEŽBENIKA/CE za radno mjesto Viši stručni suradnik za pripremu i provedbu projekata

.

24.06.2022.

Javni natječaj za  prijam u službu na neodređeno vrijeme i raspored na radno mjesto:

Viši stručni suradnik za pripremu i provedbu projekata – 2 (dva) izvršitelja/ice

Detalje javnog natječaja možete vidjeti/preuzeti OVDJE

Obavijest o pozivu na testiranje za Viši stručni suradnik za pripremu i provedbu projekata

.

04.04.2022.

J A V N I   N A T J E Č A J   za prodaju suvlasničkog dijela građevinskog zemljišta prikupljanjem pisanih ponuda

Raspisuje se javni natječaj za prodaju 1/2 suvlasničkog dijela građevinskog zemljišta označenog kao z.k.č. 474/4, pašnjak u mjestu, ukupne površine 777 m2, upisana u z.k.ul. 908 k.o. Podvornica kao suvlasništvo Općine Kravarsko u 1/2 dijela i Karan Dragice, Zagreb, Andreševećka 13 u 1/2 dijela.

Javni natječaj i potrebne obrasce preuzmite OVDJE

.

.

.

JAVNI POZIV ZA FINANCIRANJE UDRUGA I DRUGIH NEPROFITNIH ORGANIZACIJA  IZ PRORAČUNA OPĆINE KRAVARSKO ZA 2022. GODINU

Javni poziv objavljen je 10. veljače 2022.g.  i biti će otvoren do 30.11.2022. ili do iskorištenja sredstava. Za sve informacije možete se obratiti na e-mail: opcina@kravarsko.hr ili na broj telefona 6237 022.

U nastavku možete preuzeti tekst poziva, upute i obrasce:

Javni poziv  pdf.

Upute za prijavitelje

Obrazac opisa programa/projekta

Obrazac proračuna programa/projekta

Obrazac izjave o nekažnjavanju

Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja

Obrazac izjave da je Statut usklađen sa Zakonom o udrugama

Obrazac za procjenu kvalitete prijave

Obrazac Ugovora

Opći uvjeti Ugovora

Obrazac opisnog izvještaja provedbe programa/projekta

Obrazac financijskog izvještaja provedbe programa/projekta

Obrazac zahtjeva za isplatu sredstava

.

.

Plan prijma u službu u Jedinstveni upravni odjel u 2022.g.

26.1.2022.

Javni natječaj za  prijam u službu na neodređeno vrijeme i raspored na radno mjesto:

Viši stručni suradnik za pripremu i provedbu projekata – 1 (jedan) izvršitelj/ica

Detalje javnog natječaja možete vidjeti/preuzeti OVDJE

Obavijest o pozivu na testiranje za Viši stručni suradnik za pripremu i provedbu projekata

..
.

.

18.01.2022.

JAVNI NATJEČAJ ZA PRODAJU RASVJETNIH TIJELA

Općina Kravarsko raspisuje Javni natječaj za prodaju rasvjetnih tijela te više o samom natječaju pročitajte na poveznici JAVNI NATJEČAJ za prodaju rasvjetnih tijela

Obrazac ponude preuzmite ovdje: Obrazac ponude

.
.
.

26.11.2021.

Javni natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme i imenovanje na radno mjesto:

Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela – 1 (jedan) izvršitelj/ica

Detalje javnog natječaja možete vidjeti/preuzeti OVDJE

Obavijest o pozivu na testiranje za Pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela

Na radno mjesto pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela primljena je jedina prijavljena kandidatkinja Marija Đuretić, mag.oec.

.

.

2021-07-09

Javni natječaj za  prijam u službu na neodređeno vrijeme i raspored na radno mjesto:

Viši stručni suradnik za pripremu i provedbu projekata – 1 (jedan) izvršitelj/ica

 

Detalje javnog natječaja  možete vidjeti/preuzeti OVDJE

Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme i raspored na radno mjesto:

Na radno mjesto viši stručni suradnik za pripremu i provedbu projekta primljena je Marija Đuretić, mag.oec. (jedina valjana prijava na natječaj)

1. Viši stručni suradnik- voditelj projekta ZAŽELI – 1 (jedan) izvršitelj/ica

Detalje oglasa možete vidjeti/preuzeti   OVDJE

 

Obavijest o pozivu na testiranje za Višeg stručnog suradnika – voditelja projekta ZAŽELI

Na radno mjesto viši stručni suradnik – voditelj projekta Zaželi primljena je Marija Đuretić, mag.oec.

 

2. Referent – asistent na projektu ZAŽELI – 1 (jedan) izvršitelj/ica

Detalje oglasa možete vidjeti/preuzeti   OVDJE

 

Obavijest o pozivu na testiranje za Referenta – asistenta na projektu ZAŽELI

Na radno mjesto referent – asistent na projektu Zaželi primljena je Katarina Kolarec (jedina valjana prijava na natječaj)

3. Viši referent- koordinator aktivnosti društvenog centra  – 1 (jedan) izvršitelj/ica

Detalje oglasa možete vidjeti/preuzeti OVDJE

 

Obavijest o pozivu na testiranje za Višeg referenta – Koordinatora aktivnosti društvenog centra

Na radno mjesto viši referent – koordinator aktivnosti društvenog centra primljena je Marija Povoljnjak, struč.spec.oec. (jedina valjana prijava na natječaj)

JAVNI POZIV ZA FINANCIRANJE UDRUGA I DRUGIH NEPROFITNIH ORGANIZACIJA  IZ PRORAČUNA OPĆINE KRAVARSKO ZA 2021. GODINU

Javni poziv objavljen je 13. ožujka 2021.  i biti će otvoren do 30.11.2021. ili do iskorištenja sredstava. Za sve informacije možete se obratiti na e-mail: opcina@kravarsko.hr ili na broj telefona 6237 022.

U nastavku možete preuzeti tekst poziva, upute i obrasce:

Javni poziv

Upute za prijavitelje

Obrazac opisa programa/projekta

Obrazac proračuna programa/projekta

Obrazac izjave o nekažnjavanju

Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja

Obrazac izjave da je Statut usklađen sa Zakonom o udrugama

Obrazac za procjenu kvalitete prijave

Obrazac Ugovora

Opći uvjeti Ugovora

Obrazac opisnog izvještaja provedbe programa/projekta

Obrazac financijskog izvještaja provedbe programa/projekta

Obrazac zahtjeva za isplatu sredstava

2021-02-12

Javni natječaj za  prijam u službu na neodređeno vrijeme i raspored na radno mjesto:

Viši stručni suradnik za graditeljstvo, prostorno uređenje i planiranje i komunalne poslove – 1 (jedan) izvršitelj/ica

 

Detalje javnog natječaja  možete vidjeti/preuzeti OVDJE

 

Obavijest o pozivu na testiranje za Višeg stručnog suradnika – za graditeljstvo, prostorno uređenje i planiranje i komunalne poslove

Na radno mjesto viši stručni suradnik za graditeljstvo, prostorno uređenje i planiranje i komunalne poslove primljen je jedini prijavljeni kandidat Franjo Sovina, struč.spec.ing.aedif.

JAVNI POZIV ZA FINANCIRANJE UDRUGA I DRUGIH NEPROFITNIH ORGANIZACIJA  IZ PRORAČUNA OPĆINE KRAVARSKO ZA 2020. GODINU

Dodijeljena bespovratna sredstva temeljem Javnog poziva za dodjelu financijske potpore programima/projektima udruga i drugih neprofitnih organizacija iz Proračuna Općina Kravarsko za 2020. godinu

Javni poziv objavljen je 07.02.2020. i biti će otvoren do 30.11.2020. ili do iskorištenja sredstava. Za sve informacije možete se obratiti na e-mail: opcina@kravarsko.hr ili na broj telefona 6237 022.

U nastavku možete preuzeti tekst poziva, upute i obrasce:

Javni poziv

Upute za prijavitelje

Obrazac opisa programa/projekta

Obrazac proračuna programa/projekta

Obrazac izjave o nekažnjavanju

Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja

Obrazac izjave da je Statut usklađen sa Zakonom o udrugama

Obrazac za procjenu kvalitete prijave

Obrazac Ugovora

Opći uvjeti Ugovora

Obrazac opisnog izvještaja provedbe programa/projekta

Obrazac financijskog izvještaja provedbe programa/projekta

Obrazac zahtjeva za isplatu sredstava

JAVNI POZIV ZA FINANCIRANJE UDRUGA I DRUGIH NEPROFITNIH ORGANIZACIJA  IZ PRORAČUNA OPĆINE KRAVARSKO ZA 2019. GODINU

Dodijeljena bespovratna sredstva temeljem Javnog poziva za dodjelu financijske potpore programima/projektima udruga i drugih neprofitnih organizacija iz Proračuna Općina Kravarsko za 2019. godinu

Javni poziv objavljen je 01.02.2019. i biti će otvoren do 30.11.2019. ili do iskorištenja sredstava. Za sve informacije možete se obratiti na e-mail: opcina@kravarsko.hr ili na broj telefona 6237 022.

 

U nastavku možete preuzeti tekst poziva, upute i obrasce:

Javni poziv

Upute za prijavitelje

Obrazac opisa programa/projekta

Obrazac proračuna programa/projekta

Obrazac izjave o nekažnjavanju

Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja

Obrazac izjave da je Statut usklađen sa Zakonom o udrugama

Obrazac za procjenu kvalitete prijave

Obrazac Ugovora

Opći uvjeti Ugovora

Obrazac opisnog izvještaja provedbe programa/projekta

Obrazac financijskog izvještaja provedbe programa/projekta

2018-10-22

Javni poziv za prijem u radni odnos na određeno vrijeme u Općinu Kravarsko za potrebe provedbe aktivnosti u sklopu Projekta ZAŽELI – Program zapošljavanja žena na području Općine Kravarsko – radnica za pomoć i potporu starijim osobama i/ili osobama u nepovoljnom položaju.

2018-09-14

Javni poziv za prijem u radni odnos na određeno vrijeme u Općinu Kravarsko za potrebe provedbe aktivnosti u sklopu Projekta ZAŽELI – Program zapošljavanja žena na području Općine Kravarsko – radnica za pomoć i potporu starijim osobama i/ili osobama u nepovoljnom položaju.

2018-07-03

Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme i raspored na radno mjesto:

1. Viši stručni suradnik- voditelj projekta ZAŽELI – 1 (jedan) izvršitelj/ica

Detalje oglasa možete vidjeti/preuzeti   OVDJE

 

Obavijest o pozivu na testiranje za Višeg stručnog suradnika – voditelj projekta ZAŽELI

2. Referent – asistent na projektu ZAŽELI – 1 (jedan) izvršitelj/ica

Detalje oglasa možete vidjeti/preuzeti   OVDJE

 

Obavijest o pozivu na testiranje za Referenta – asistenta na projektu ZAŽELI

JAVNI POZIV ZA FINANCIRANJE UDRUGA I DRUGIH NEPROFITNIH ORGANIZACIJA  IZ PRORAČUNA OPĆINE KRAVARSKO ZA 2018. GODINU

Javni poziv objavljen je 26.03.2018.  i biti će otvoren do 30.11.2018. ili do iskorištenja sredstava. Za sve informacije možete se obratiti na e-mail: opcina@kravarsko.hr ili na broj telefona 6237 022.

U nastavku možete preuzeti tekst poziva, upute i obrasce:

Javni poziv

Upute za prijavitelje

Obrazac opisa programa/projekta

Obrazac proračuna programa/projekta

Obrazac izjave o nekažnjavanju

Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja

Obrazac izjave da je Statut usklađen sa Zakonom o udrugama

Obrazac za procjenu kvalitete prijave

Obrazac Ugovora

Opći uvjeti Ugovora

Obrazac opisnog izvještaja provedbe programa/projekta

Obrazac financijskog izvještaja provedbe programa/projekta

OBAVIJEST UDRUGAMA

Poštovani predsjednici Udruga!

Molimo Vas da sukladno uvjetima Ugovora kao i svake godine , najkasnije do 31. siječnja 2018. godine dostavite opisno i financijsko izvješće  o provedbi programa/projekta za financirane/sufinancirane projekte od strane Općine Kravarsko.

Za sva pitanja možete se obratiti  u Jedinstveni upravni odjel Općine Kravarsko osobno uz najavu  ili na broj telefona 6237 022.

Uz obrazac opisnog i financijskog izvješća koji možete preuzeti niže na poveznici, dostavite račune  i fotodokumentaciju ukoliko postoji.

Udruge koje su već dostavile izvješća  molimo da zanemare ovu obavijest.

Obrazac opisnog izvještaja provedbe programa/projekta

Obrazac financijskog izvještaja provedbe programa/projekta

JAVNI POZIV ZA FINANCIRANJE UDRUGA I DRUGIH NEPROFITNIH ORGANIZACIJA  IZ PRORAČUNA OPĆINE KRAVARSKO ZA 2017. GODINU

2017.

Javni poziv objavljen je 13.02.2017. i biti će otvoren do 30.11.2017. ili do iskorištenja sredstava. Za sve informacije možete se obratiti na e-mail: opcina-kravarsko@zg.htnet.hr ili na broj telefona 6237 022.

U nastavku možete preuzeti tekst poziva, upute i obrasce:

 

Javni poziv

Upute za prijavitelje

Obrazac opisa programa/projekta

Obrazac proračuna programa/projekta

Obrazac izjave o nekažnjavanju

Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja

Obrazac za procjenu kvalitete prijave

Obrazac Ugovora

Opći uvjeti Ugovora

Obrazac opisnog izvještaja provedbe programa/projekta

Obrazac financijskog izvještaja provedbe programa/projekta

JAVNI POZIV ZA FINANCIRANJE UDRUGA I DRUGIH NEPROFITNIH ORGANIZACIJA  IZ PRORAČUNA OPĆINE KRAVARSKO ZA 2016. GODINU

2016.

Javni poziv objavljen je 13.04.2016. i biti će otvoren do 30.11.2016. ili do iskorištenja sredstava. Za sve informacije možete se obratiti na e-mail: opcina-kravarsko@zg.htnet.hr ili na broj telefona 6237 022.

U nastavku možete preuzeti tekst poziva, upute i obrasce :

Javni poziv

Upute za prijavitelje

Obrazac opisa programa/projekta

Obrazac proračuna programa/projekta

Obrazac izjave o nekažnjavanju

Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja

Obrazac za procjenu kvalitete prijave

Obrazac Ugovora

Opći uvjeti Ugovora

Obrazac opisnog izvještaja provedbe programa/projekta

Obrazac financijskog izvještaja provedbe programa/projekta

 

Natječaj za pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela

 

Natječaj za prijam u

službu u Općinu Kravarsko

Kravarsko 17. prosinca 2015.

Natječaj za prijam u službu u Općinu Kravarsko

Kravarsko,17.prosinca  2015.


Načelnik općine Kravarsko raspisao je javni natječaj za prijam u službu  na neodređeno vrijeme. Natječaj je objavljen dana 16.prosinca  2015. godine u Narodnim novinama broj 135. Prijave na natječaj podnose se u roku 8 dana od dana objave natječaja.

Podaci vezani uz natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme u Općinu Kravarsko na radno mjesto pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela, 1 izvršitelj/ica, magistra struke, objavljeni su u Narodnim novinama dana 16. prosinca  2015. godine, broj 135. Rok za podnošenje prijava na natječaj je do 24. prosinca  2015. godine.

(više…)

Natječaj za pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela

Natječaj za prijam u službu u Općinu Kravarsko
Kravarsko,16.srpnja 2015. 

Više o natječaju

Načelnik općine Kravarsko raspisao je javni natječaj za prijam u službu  na neodređeno vrijeme. Natječaj je objavljen dana 15.srpnja  2015. godine u Narodnim novinama broj 77. Prijave na natječaj podnose se u roku 8 dana od dana objave natječaja.

 

(više…)

Natječaj za prijam u službu u Općinu Kravarsko

Natječaj za prijam u službu u Općinu Kravarsko
Kravarsko,16. srpnja 2015.

Privremena pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Kravarsko raspisala je javni natječaj za prijam u službu  na neodređeno vrijeme. Natječaj je objavljen dana  15. srpnja  2015. godine u Narodnim novinama broj 77. Prijave na natječaj podnose se u roku 8 dana od dana objave natječaja.

 

(više…)