Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

IZJAVA O PRISTUPAČNOSTI

IZJAVA O PRISTUPAČNOSTI

Izjava o pristupačnosti

Općina Kravarsko nastoji svoje internetske stranice učiniti pristupačnima u skladu s Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora („Narodne Novine“, broj 17/19, dalje u tekstu: Zakon) kojim se prenosi Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora (SL L 327/1, 02.12.2016.)

Ova Izjava o pristupačnosti primjenjuje se na internetskoj stranici Općine Kravarsko na adresi https://kravarsko.hr/

Stupanj usklađenosti

Internetska stranica Općine Kravarsko je djelomično usklađena sa Zakonom zbog neusklađenosti koje su navedene u nastavku.

Nepristupačan sadržaj

Sadržaj naveden u nastavku nepristupačan je zbog sljedećih razloga:

  • pojedine .pdf datoteke sadržane u objavama nisu u cijelosti nastale izvozom iz izvorišne datoteke iz alata Microsoft Office Word uz odabir opcija za pristupačnost, već skeniranjem tiskanih dokumenata, odnosno nisu pristupačne jer nisu prikladno pripremljene za čitače ekrana;
  • neke od fotografija i datoteka nema prikladan tekstualni opis (alt tekst);
  • pdf datoteke otvaraju se u aktivnom prozoru (tabu) preglednika, a .doc, .xlsx i .ppt datoteke dostupne su isključivo kao datoteke za preuzimanje;
  • dio poveznica nije podcrtan, odnosno ne sadrži prikladne tekstualne opise.

Priprema ove izjave o pristupačnosti

Ova je Izjava sastavljena 10. rujna 2021. godine prema Predlošku izjave o pristupačnosti koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, a utvrđen je Provedbenom odlukom komisije EU 2018/1523 11. listopada 2018.

Za pripremu ove Izjave korištena je metoda samoprocjene koju je provela Općina Kravarsko.

Izjava je zadnji put preispitana 10. rujna 2021. godine. Općina Kravarsko će redovito revidirati ovu izjavu po otklanjanju razloga zbog kojih su pojedini sadržaji bili nepristupačni.

Povratne informacije i podaci za kontakt

Molimo korisnike mrežnih stranica Općine Kravarsko ako primijete neusklađen sadržaj, koji nije obuhvaćen ovom izjavom, da nas o tome obavijeste.

Sve upite i povratne informacije vezane uz pristupačnost mrežnih stranica Općine Kravarsko korisnici mogu uputiti putem elektroničke pošte: opcina@kravarsko.hr, telefonski na broj 01/6237-022 ili pisanim putem na adresi: Trg Stjepana Radića 1, Kravarsko, 10413 Kravarsko.

Postupak praćenja provedbe propisa

Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske je tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti kao i za nadzor nad provedbom Zakona.

U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ovih mrežnih stranica, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje putem elektroničke pošte: pristupacnost@pristupinfo.hr.