Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Author: Kravarsko

03. sjednica Općinskog vijeća Općine Kravarsko

03. sjednica Općinskog vijeća Općine Kravarsko održati će se 28. rujna 2021. godine s početkom u 8:00 sati u Domu kulture Kravarsko

DNEVNI RED:

0. Verifikacija zapisnika sa 02. sjednice Općinskog vijeća Općine Kravarsko

 1. Aktualni sat
 2. Izvješće o radu Načelnika Općine Kravarsko za siječanj – lipanj 2021. godine i Donošenje Zaključka o prihvaćanju istoga
 3. Izvješće o izvršenju proračuna Općine Kravarsko za siječanj – lipanj 2021. godine i Donošenje Zaključka i prihvaćanju istoga
 4. Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt “Izgradnja vatrogasnog doma Kravarsko” unutar mjere 7 “Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima” iz Programa ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014-2020
 5. Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt “Izgradnja sportskih terena Kravarsko” unutar mjere 7 “Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima” iz Programa ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014-2020
 6. Razno

Objava akata sa 2. sjednice Općinskog vijeća Općine Kravarsko

Objava akata sa 2. sjednice Općinskog vijeća

2. Izvještaj o izvršenju Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima Općine Kravarsko za 2020. godine i Donošenje Zaključka o prihvaćanju istoga

3. Izvještaj o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Kravarsko za 2020. godinu i Donošenje Zaključka o prihvaćanju istoga

4. Izvještaj o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Kravarsko za 2020. godinu i Donošenje Zaključka o prihvaćanju istoga

5. Izvještaj o izvršenju Programa unapređenja stanovanja zajednice za 2020. godinu i Donošenje Zaključka o prihvaćanju istoga

6. Godišnji Izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Kravarsko za 2020. godinu i Donošenje Zaključka o prihvaćanju istoga

7. Donošenje Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja Općine Kravarsko za 2020. godinu

8. Donošenje Odluke o osnovici i koeficijentu za obračun plaće općinskog načelnika

9. Donošenje I izmjena i dopuna Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika Općine Kravarsko

11. Odluka o izboru članova i zamjenika članova Savjeta mladih Općine Kravarsko

2. sjednica Općinskog vijeća Općine Kravarsko

02. sjednica Općinskog vijeća Općine Kravarsko održati će se 29. lipnja 2021. godine s početkom u 8:00 sati u Domu kulture Kravarsko.

DNEVNI RED:

0. Verifikacija zapisnika

 1. Aktualni sat
 2. Izvještaj o izvršenju Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima Općine Kravarsko za 2020. godinu i Donošenje Zaključka o prihvaćanju istoga
 3. Izvještaj o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Kravarsko za 2020. godine i Donošenje Zaključka o prihvaćanju istoga
 4. Izvještaj o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Kravarsko za 2020. godine i Donošenje Zaključka o prihvaćanju istoga
 5. Izvještaj o izvršenju Programa unapređenja stanovanja zajednice za 2020. godine i Donošenje Zaključka o prihvaćanju istoga
 6. Godišnji Izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Kravarsko za 2020. godinu i Donošenje Zaključka o prihvaćanju istoga
 7. Donošenje Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja Općine Kravarsko za 2020. godinu
 8. Donošenje Odluke o osnovici i koeficijentu za obračun plaće općinskog načelnika
 9. Donošenje I izmjena i dopuna Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika Općine Kravarsko
 10. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti trgovačkom društvu Komunalno poduzeće Kravarsko d.o.o. za zaduženje
 11. Izvješće o provjeri formalnih uvjeta i popisa važećih kandidatura za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Općine Kravarsko i Odluka o izboru članova i zamjenika članova Savjeta mladih Općine Kravarsko
 12. Razno

Objava akata sa konstituirajuće sjednice Općinskog vijeća Općine Kravarsko

Objava akata sa konstituirajuće sjednice Općinskog vijeća

 1. Izbor Mandatne komisije
 2. Izvješće Mandatne komisije i verifikacija mandata
 3. Izbor Odbora za izbor i imenovanja
 4. Izbor predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća
 5. Izbor Odbora za Statut, Poslovnik, propise, financije, predstavke i pritužbe građana
 6. Izbor Odbora za gospodarski razvoj, poljodjelstvo, šumarstvo, vodoprivredu, komunalne djelatnosti, prostorno uređenje, imenovanja naselja, ulica i trgova
 7. Izbor Odbora za društvene djelatnosti, socijalnu skrb, prosvjetu, kulturu, sport i mjesnu samoupravu
 8. Donošenje Odluke o visini naknade za rad članovima predstavničkog tijela Općine Kravarsko

Konstituirajuća sjednica Općinskog vijeća Općine Kravarsko

Konstituirajuća sjednica Općinskog vijeća Općine Kravarsko održati će se 17. lipnja 2021. godine s početkom u 8:00 sati u Domu kulture Kravarsko.

DNEVNI RED:

 • Utvrđivanje kvoruma
 1. Izbor Mandatne komisije
 2. Izvješće Mandatne komisije i verifikacija mandata
  • utvrđivanje člana Općinskog vijeća koji će predsjedavati sjednicom do izbora predsjednika
  • svečana prisega članova Općinskog vijeća
  • svečana prisega načelnika
 3. Izbor Odbora za izbor i imenovanja
 4. Izbor predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća
 5. Izbor Odbora za Statut, Poslovnik, propise, financije, predstavke i pritužbe građana
 6. Izbor Odbora za gospodarski razvoj, poljodjelstvo, šumarstvo, vodoprivredu, komunalne djelatnosti, prostorno uređenje, imenovanja naselja, ulica i trgova
 7. Izbor odbora za društvene djelatnosti, socijalnu skrb, prosvjetu, kulturu, sport i mjesnu samoupravu
 8. Donošenje Odluke o visini naknade za rad članovima predstavničkog tijela Općine Kravarsko

Objava akata sa 26. sjednice Općinskog vijeća Općine Kravarsko

Objava akata sa 26. sjednice Općinskog vijeća:

2. Donošenje Statuta Općine Kravarsko

3. Donošenje Poslovnika Općinskog vijeća Općine Kravarsko

4. Donošenje I izmjena i dopuna programa javnih potreba u društvenim djelatnostima Općine Kravarsko za 2021. godinu

5. Donošenje I izmjena i dopuna proračuna Općine Kravarsko za 2021. godinu

6. Izvješće o radu načelnika Općine Kravarsko za razdoblje od 01.07.2020. do 31.12.2020. godine i Donošenje Zaključka o prihvaćanju istoga

7. Izvješće o provedbi Programa upravljanja imovinom Općine Kravarsko za 2020. godinu i Donošenje Zaključka o prihvaćanju istoga

8. Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Općine Kravarsko za 2020. godinu i Donošenje Zaključka o prihvaćanju istoga

9. Izvješće o radu davatelja javne usluge prikupljanja komunalnog otpada na području Općine Kravarsko za 2020. godinu i Donošenje Zaključka o prihvaćanju istoga

10. Donošenje Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika Općine Kravarsko

11. Donošenje Odluke o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti trgovačkom društvu u vlasništvu Općine Kravarsko

12. Donošenje Godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara na području Općine Kravarsko za 2021. godinu

13. Donošenje Plana aktivnog uključenja svih subjekata zaštite od požara na području Općine Kravarsko u protupožarnoj sezoni u 2021. godini

14. Donošenje smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite Općine Kravarsko za period 2021. – 2024.

15. Donošenje Odluke o postupku izbora članova vijeća mjesnih odbora na području Općine Kravarsko

16. Odluka o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Općine Kravarsko

17. Upućivanje javnog poziva za isticanje kandidatura za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Općine Kravarsko

18. Donošenje Odluke o III. izmjenama i dopunama Prostornog plana uređenja Općine Kravarsko

26. sjednica Općinskog vijeća Općine Kravarsko

26. sjednica Općinskog vijeća Općine Kravarsko održati će se 08. travnja 2021. godine sa početkom u 8:00 sati u Domu kulture Kravarsko.

DNEVNI RED:

0. Verifikacija zapisnika sa 25. sjednice Općinskog vijeća Općine Kravarsko

 1. Aktualni sat
 2. Donošenje Statuta Općine Kravarsko
 3. Donošenje Poslovnika Općinskog vijeća Općine Kravarsko
 4. Donošenje I. izmjena i dopuna programa javnih potreba u društvenim djelatnostima Općine Kravarsko za 2021. godinu
 5. Donošenje I. izmjena i dopuna proračuna Općine Kravarsko za 2021. godinu
 6. Izvješće o radu načelnika Općine Kravarsko za razdoblje od 01.07.2020. do 31.12.2020. godine i Donošenje Zaključka o prihvaćanju istoga
 7. Izvješće o provedbi Programa upravljanja imovinom Općine Kravarsko za 2020. godinu i
 8. Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Općine Kravarsko za 2020. godinu i Donošenje Zaključka o prihvaćanju istoga
 9. Izvješće o radu davatelja javne usluge prikupljanja komunalnog otpada na području Općine Kravarsko za 2020. godinu i Donošenje Zaključka o prihvaćanju istoga
 10. Donošenje Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika Općine Kravarsko
 11. Donošenje Odluke o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti trgovačkom društvu u vlasništvu Općine Kravarsko
 12. Donošenje Godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara na području Općine Kravarsko za 2021. godinu
 13. Donošenje Plana aktivnog uključenja svih subjekata zaštite od požara na području Općine Kravarsko u protupožarnoj sezoni u 2021. godini
 14. Donošenje smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite Općine Kravarsko za period 2021.-2024.
 15. Donošenje Odluke o postupku izbora članova vijeća mjesnih odbora na području Općine Kravarsko
 16. Odluka o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Općine Kravarsko
 17. Upućivanje javnog poziva za isticanje kandidatura za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Općine Kravarsko
 18. Donošenje Odluke o III: izmjenama i dopunama Prostornog plana uređenja Općine Kravarsko
 19. Razno

Radionica kuhanja – slastice

U sklopu projekta Pokrenimo KOK! održati će se radionice kuhanja – slastice. Prva radionica biti će održana 28.01.2022. godine s početkom u 18h u Domu kulture Kravarsko.