Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

AKCIJA PREGLEDA OŠTEĆENIH DIMNJAKA – NABAVA GRAĐEVINSKOG MATERIJALA ZA SANACIJU – PREGLED STATIČARA

 

Općina Kravarsko pokrenula je akciju pregleda oštećenih dimnjaka koji se koriste u objektima za stanovanje, od strane dimnjačara, temeljem kojeg će se utvrditi šteta na dimnjacima i potreban materijal te će Općina Kravarsko osigurati sredstva za navedeni materijal. Ako imate oštećenja na dimnjaku, javite se predstavnicima svojih mjesnih odbora.

 

Obavještavamo sve koji su počeli ili žele sami krenuti u sanaciju/ adaptaciju manjih nastalih šteta uslijed potresa da sav potreban građevinski i ostali materijal mogu dobiti preko Općine Kravarsko.

Oni koji su već kupili materijal za hitnu sanaciju mogu se javiti u Općinu Kravarsko sa računima.

Napominjemo da je svu nastalu štetu potrebno fotografirati.

 

Obavještavamo sve da je Općina Kravarsko do sada prijavila potrebu za pregledom statičara za više od 200 objekata putem online aplikacije. Kako bi olakšala mještanima da samostalno ne moraju istraživati način prijave,  Općina Kravarsko na temelju prikupljenih obrazaca sama unosi prijave za potrebom statičara. Svatko može putem telefona provjeriti u Općini Kravarsko da li je njegov objekt unesen u sustav.

 

KATEGORIJE I PROCJENA OŠTEĆENJA

OZNAKE / NALJEPNICE nakon pregleda statičara