Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

30. sjednica Općinskog vijeća Općine Kravarsko

30. sjednica Općinskog vijeća Općine Kravarsko održat će se  31. ožujak 2017.  godine sa početkom u  8,00 sati u  prostorijama Općine Kravarsko.

DNEVNI RED

0. Verifikacija zapisnika sa 29. sjednice Općinskog vijeća Općine Kravarsko

1. Aktualni sat

2. Izvješće o radu načelnika za razdoblje od 01.07. do 31.12.2016. godine i donošenje Zaključka o prihvaćanju istog

3. Izvješće o radu vlastitog pogona za srpanj 2016. i donošenje Zaključka o prihvaćanju istog

4. Odluka o usvajanju Strategije razvojnog programa Općine Kravarsko za razdoblje   2014.-2020. godine

5. Odluka o produženju važenja Plana gospodarenja otpadom Općine Kravarsko

6. Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt “Rekonstrukcija sportskih  terena u Kravarskom”

7. Izvještaj o izvršenju Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima Općine  Kravarsko za 2016. g. i donošenje Zaključka o prihvaćanju istoga

8. Izvještaj o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine   Kravarsko za 2016. g. i donošenje Zaključka o prihvaćanju istoga

9. Izvještaj o izvršenju Programa građenja na području Općine Kravarsko za 2016. g. i     donošenje Zaključka o prihvaćanju istoga

10. Izvještaj o izvršenju Programa unapređenja stanovanja zajednice za 2016. g. i donošenje Zaključka o prihvaćanju istoga

11. Donošenje Odluke o rasporedu rezultata poslovanja Općine Kravarsko za 2016.g.

12. Godišnji Izvještaj o izvršenju proračunu Općine Kravarsko za 2016. g. i donošenje   Zaključka o prihvaćanju istoga

13. Donošenje Odluke o raspisivanju izbora za članove Vijeća jedinica mjesne samouprave

14. Donošenje Odluke o izboru članova vijeća jedinica mjesne samouprave i o izbornim jedinicama

15. Donošenje Odluke o određivanju pravnih osoba od interesa za zaštitu i spašavanje

16. Razno