Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

28. sjednica Općinskog vijeća Općine Kravarsko

28. sjednica Općinskog vijeća Općine Kravarsko održat će se  21. prosinca  2016.  godine sa početkom u  16,00 sati u  prostorijama Općine Kravarsko.

DNEVNI RED

0. Verifikacija zapisnika sa 27.  sjednice Općinskog vijeća Općine Kravarsko

1. Aktualni sat

2.Donošenje II izmjena i dopuna   Programa   javnih   potreba   u   društvenim   djelatnostima  Općine    Kravarsko   u   2016. g

3. Donošenje III  izmjena i dopuna  Programa održavanja komunalne infrastrukture  na    području Općine Kravarsko  za 2016. g.

4. Donošenje III izmjena i dopuna    Programa gradnje na području  Općine  Kravarsko  za 2016. g.

5. Donošenje II izmjena i dopuna    Programa   gradnje   vodnih građevina na   području  Općine  Kravarsko za 2016. g.

6. Donošenje II izmjena i dopuna   Programa   unapređenja stanovanja zajednice Općine  Kravarsko  u   2016. g.

7. Donošenje II izmjena i dopuna   Proračuna    Općine   Kravarsko  za   2016. g.   sa    projekcijom    za   2017. i   2018. g.

8. Usvajanje Analize stanja sustava civilne zaštite na području Općine Kravarsko za 2016. godinu.

9. Donošenje Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite Općine Kravarsko za period od 2017. do 2021. godine.

10. Donošenje Plana razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Kravarsko za 2017. godinu.

11. Donošenje Odluke o otpisu potraživanja s osnova komunalne naknade i Ugovora o zajedničkom financiranju izgradnje (asfaltiranja) prometnica

12. Razno

NAPOMENA: Prijedlozi od točke 2 do točke 6 nalaze se unutar II. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Kravarsko za 2016. godinu (točka 7) pod Komunalni programi (List 4)