Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

23. Sjednica Općinskog vijeća Općine Kravarsko

23. Sjednica Općinskog vijeća Općine Kravarsko održati će se 31. svibnja 2016. godine s početkom u 8:00 h u prostorijama Općine Kravarsko.

DNEVNI RED

0. Verfikacija zapisnika sa 22. sjednice Općinskog vijeća Općine Kravarsko

1. Aktualni sat

2. Donošenje 0dluke o prijenosu poslova prijevoza pokojnika na obdukciju na Zagrebačku županiju

Prijedlog Odluke o prijenosu poslova usluge prijevoza pokojnika na obdukciju na Zagrebačku županiju

3. Donošenje Odluke o sufinanciranju umjetnog osjemenjivanja krava i junica na području Općine Kravarsko za 2016. godinu

Prijedlog Odluke o sufinanciranju umjetnog osjemenjivanja krava i junica te krmača i nazimica  na području općine Kravarsko

4. Donošenje Odluke o načinu davanja na korištenje prostora mjesnih odbora Općine Kravarsko i Doma kulture Kravarsko

Prijedlog Odluke o načinu davanja na korištenje prostora mjesnih odbora Općine Kravarsko

5. Izvještaj o izvršenju Programa gradnje ostalih kapitalnih objekata na području Općine Kravarsko za 2015. g. i donošenje Zaključka o prihvaćanju istoga

Prijedlog Izvještaja o izvršenju programa gradnje ostalih kapitalnih obj. za 2015. godinu

Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvještaja o izvršenju Programa gradnje ostalih kapitalnih objekata za 2015

6. Izvještaj o izvršenju Programa poticaja  poduzetništva Općine Kravarsko za 2015. g. i donošenje Zaključka o prihvaćanju istoga

Prijedlog Izvještaja o izvršenju programa poticanja poduzetništva u 2015. godini

Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvještaja o izvršenju Programa  poticaja  poduzetništva  Općine Kravarsko za 2015

7. Izvještaj o izvršenju  Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima Općine Kravarsko za 2015. g. i donošenje Zaključka o prihvaćanju istoga

Prijedlog Izvještaja o izvršenju programa javnih potreba u društvenim djelatnostima u 2015. godini

-Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvještaja o izvršenju Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima za 2015

8. Donošenje Odluke o rasporedu rezultata poslovanja Općine Kravarsko za 2015.g.

Prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja Općine Kravarsko za 2015. godinu

9. Godišnji Izvještaj o izvršenju proračunu Općine Kravarsko za 2015. g.  i donošenje Zaključka o prihvaćanju istoga

Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna za 2015.

Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna za 2015.

10. Donošenje Odluke o Imenovanju članova  Općinskog   povjerenstva  za  procjenu  šteta od  elementarnih nepogoda Općine Kravarsko

Prijedlog Odluke o imenovanju članova Općinskog povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda

11. Razno