Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

23. sjednica Općinskog vijeća Općine Kravarsko

23. sjednica Općinskog vijeća Općine Kravarsko održati će se 22. prosinca 2020. godine sa početkom u  8,00 sati u  prostorijama doma kulture Kravarsko.

DNEVNI RED

0. Verifikacija zapisnika sa  22. sjednice  Općinskog vijeća Općine Kravarsko

1. Aktualni sat

2.Donošenje Srednjoročnog (trogodišnjeg) plana davanja koncesija na području Općine Kravarsko za razdoblje od 2021. do 2023. godine

3. Donošenje Plana davanja koncesija u 2021. godini

4. Donošenje Odluke o financiranju političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću iz proračuna Općine Kravarsko za 2021.g.

5. Donošenje Zaključka o prijedlogu imenovanja mrtvozornika

6. Donošenje Odluke o odabiru ponuditelja  za sklapanje ugovora o povjeravanju poslova održavanja nerazvrstanih cesta na području Općine Kravarsko  na razdoblje od 12 mjeseci

7. Usvajanje Analize stanja sustava civilne zaštite na području Općine Kravarsko za 2020. godinu

8. Donošenje Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Kravarsko za 2021. godinu

9. Donošenje Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima u 2021. godini

10. Donošenje Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2021. godini

11. Donošenje Programa građenja komunalne infrastrukture u 2021. godini

12. Donošenje Programa unapređenja stanovanja zajednice u 2021. godini

13. Donošenje Proračuna Općine Kravarsko  za 2021. godinu  i projekcija za 2022. i 2023. godinu

14. Donošenje Odluke o izvršavanju  proračuna za 2021. godinu

15. Donošenje Programa upravljanja imovinom za 2021. godinu

16. Donošenje  II  izmjena i dopuna  Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima  u 2020. godini

17. Donošenje  II  izmjena i dopuna  Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2020. godini

18. Donošenje  II izmjena i dopuna  Programa građenja komunalne infrastrukture u 2020. godini

19. Donošenje  II  izmjena i dopuna  Programa unapređenja stanovanja zajednice u 2020. godini

20. Donošenje II izmjena i dopuna Proračuna Općine Kravarsko za 2020. godinu

21. Donošenje Odluke o produljenju važenja Strateškog razvojnog programa Općine Kravarsko za razdoblje 2014. – 2020. godine

22. Donošenje Zaključka o primanju na znanje Izvješća o obavljenoj financijskog reviziji Općine Kravarsko za 2019. godinu

23. Donošenje Odluke o osnivanju  Savjeta mladih

24. Razno

Napomena: Prijedlozi programa pod rednim brojem 9, 10, 11 i 12 nalaze se unutar excelovog dokumenta pod rednim brojem 13 – prijedlog Proračuna Općine Kravarsko  za 2021. godinu  i projekcija za 2022. i 2023. godinu, a II. izmjene i dopune programa pod rednim brojem 16, 17, 18 i 19 nalaze se unutar excelovog dokumenta pod rednim brojem 20 –  prijedlog II. izmjena i dopuna Proračuna Općine Kravarsko za 2020. godinu.