Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

22. Sjednica Općinskog vijeća Općine Kravarsko

22. Sjednica Općinskog vijeća Općine Kravarsko održat će se 21. ožujka 2016. godine sa početkom u 8:00 h u prostorijama Općine Kravarsko.

DNEVNI RED

0. Verifikacija zapisnika sa 21. Sjednice Općinskog vijeća Općine Kravarsko

1. Aktualni sat

2. Izvještaj o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Kravarsko za 2015. g. i donošenje Zaključka o prihvaćanju istoga

Prijedlog Izvješća o izvršenju programa održavanja komunalne infrastrukture u 2015. godini

-Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvještaja o izvršenju Programa održavanja kom. infrastrukture na području Općine Kravarsko za 2015.

3. Izvještaj o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Kravarsko za 2015. g. i donošenje Zaključka o prihvaćanju istoga

Prijedlog Izvješća o izvršenju programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2015.

Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvještaja o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja kom. infrastrukture na području Općine Kravarsko za 2015.

4. Izvješće o radu Vlastitog pogona Općine Kravarsko za srpanj – prosinac 2015. g. i donošenje Zaključka o prihvaćanju istoga

Prijedlog Izvješća o radu Vlastitog pogona Općine Kravarsko za srpanj- prosinac 2015.

-Prijedlog Zaključka o prihvačanju Izvješća o radu Vlastitog pogona Općine Kravarsko za srpanj- prosinac 2015

5. Izvješće o radu  Načelnika Općine Kravarsko za srpanj – prosinac 2015. g. i donošenje Zaključka o prihvaćanju istoga

Prijedlog Izvješća o radu Načelnika Općine Kravarsko za srpanj- prosinac 2015

-Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu načelnika općine Kravarsko za srpanj – prosinac 2015

6. Izvješće o radu davatelja javne usluge prikupljanja komunalnog otpada na području Općine Kravarsko za 2015. godinu i donošenje Zaključka o prihvaćanju istoga

Prijedlog Izvješća o radu davatelja javne usluge prikupljanja kom. otpada na području Općine Kravarsko za 2015

-Prijedlog Zaključka o o prihvaćanju Izvješća o radu davatelja javne usluge prikupljanja komunalnog otpada na području Općine Kravarsko za 2015.

7. Izvješće o izvršenju plana gospodarenja otpadom za 2015. g. i donošenje Zaključka o prihvaćanju  istoga

Prijedlog Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine Kravarsko za 2015.

-Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine Kravarsko za 2015

8. Prijedlog odluke  o II izmjeni  i dopuni Odluke  o komunalnom doprinosu

Prijedlog Odluke o II izmjeni i  dopuni Odluke o komunalnom doprinosu

9. Izvješće o obavljenoj reviziji upravljanja  i raspolaganja nekretninama jedinica lokalne  i područne  (regionalne) samouprave na području Zagrebačke Županije  i donošenje Zaključka o primanju na znanje istoga

Prijedlog Zaključka o primanju na znanje Izvješće o obavljenoj reviziji upravljanja i raspolaganja nekretninama

10. Strategija upravljanja imovinom i raspolaganja imovinom Općine Kravarsko i donošenje Odluke o usvajanju Strategije

Prijedlog Strategije upravljanja imovinom i raspolaganja imovinom Općine Kravarsko

Prijedlog Odluke o usvajanju Strategije upravljanja i raspolaganja imovinom Općine Kravarsko

11. Program upravljanja imovinom za 2016.  godinu i donošenje Odluke o usvajanju Programa

Prijedlog Programa upravljanja imovinom za 2016. Općine Kravarsko

Prijedlog Odluke o usvajanju Programa upravljanja imovinom za 2016. godinu

12. Prijedlog   I  izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture  na području Općine Kravarsko u 2016. g.

Prijedlog I izmjene i dopune programa održavanja komunalne infrastrukture u 2016.

13. Prijedlog  I izmjena i dopuna Programa gradnje na području  Općine Kravarsko  u 2016. g.

Prijedlog I izmjene i dopune programa građenja u 2016.

14. Razno