Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

22. sjednica Općinskog vijeća Općine Kravarsko

22. sjednica Općinskog vijeća Općine Kravarsko održati će se 21. listopada 2020. godine sa početkom u  8,00 sati u  prostorijama doma kulture Kravarsko.

DNEVNI RED

0. Verifikacija zapisnika sa 21.  sjednice Općinskog vijeća Općine Kravarsko

1. Aktualni sat

2. Odluka o I. izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Kravarsko za 2020. godinu

3. Razno