Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Mjesec: studeni 2023.

15. sjednica Općinskog vijeća Općine Kravarsko

Dana 29. studenog 2023. godine održati će se 15. sjednica Općinskog vijeća Općine Kravarsko u zgradi Općine Kravarsko na adresi Trg S. Radića 1, Kravarsko s početkom u 8,00 sati.

Dnevni red:

0. Verifikacija zapisnika sa 14. sjednice Općinskog vijeća Općine Kravarsko

1. Aktualni sat

2. Donošenje Odluke o razrješenju predsjednika Općinskog vijeća Općine Kravarsko

3. Donošenje Odluke o izboru predsjednika Općinskog vijeća Općine Kravarsko

4. Donošenje Odluke o razrješenju 2. potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Kravarsko

5. Donošenje Odluke o izboru 2. potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Kravarsko

6. Donošenje Odluke o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti održavanja groblja i usluga ukopa pokojnika

7. Donošenje Odluka o visini poreznih stopa godišnjeg poreza na dohodak na području Općine Kravarsko

8. Donošenje Odluke o lokalnim porezima Općine Kravarsko

9. Donošenje Odluke o donošenju Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Kravarsko

10. Donošenje Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda Općine Kravarsko za 2024. godinu i Odluka o donošenju

11. Donošenje Odluke o financiranju političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću iz proračuna Općine Kravarsko za 2024.g.

12. Usvajanje Analize stanja sustava civilne zaštite na području Općine Kravarsko za 2023. godinu

13. Donošenje Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Kravarsko za 2024. godinu s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje

14. Donošenje Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima u 2024. godini

15. Donošenje Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2024. godini

16. Donošenje Programa građenja komunalne infrastrukture u 2024. godini

17. Donošenje Programa unapređenja stanovanja zajednice u 2024. godini

18. Donošenje Proračuna Općine Kravarsko za 2024. godinu i projekcija za 2025. i 2026. godinu, Obrazloženje uz Proračun

19. Donošenje Odluke o izvršavanju proračuna za 2024. godinu

20. Razno

Predstava “Prodani dedek” u Domu kulture Kravarsko

Pozivamo stanovnike Općine Kravarsko na humorističnu predstavu pod nazivom “Prodani dedek” koja će se održati u petak 17. studenog 2023. godine u Domu kulture Kravarsko s početkom u 19h. Ulaz je besplatan. Predstavu izvode glumci Pučkog kazališta Ogranka Seljačke sloge Buševec.

Komedija koja se izvodi u 3 čina izvodi se na kajkavskom govoru, te je prilagođena novijem vremenu. Kako prodati ili kupiti Dedeka? Da li se to uopće može? Možda je to ,,lagan” način da se domognemo nekaj penez ili ipak nije? Da biste saznali, kako ipak možete prodati Dedeka i tko je koga na kraju nadmudril, morat će te pogledati predstavu do kraja.

Općina Kravarsko među najboljih 10 općina u Republici Hrvatskoj po korištenju EU fondova u 2022. godini

Portal načelnik.hr napravio je analizu korištenja EU fondova u 2022. godini, a ujedno i usporedbu sa 2021. godinom. Potrebno je naglasiti kako je analiza napravljena iz podataka o izvršenju proračuna za 2022. godinu (konsolidirani izvještaji o prihodima i rashodima, primicima i izdacima općina).

Općina Kravarsko iz EU fondova u 2022. godini po stanovniku (ukupno 1824 stanovnika) povukla je 6.170,73 kune odnosno 819 eura što ju je svrstalo na treće mjesto po sredstvima povućenim iz EU fondova po stanovniku.
Ukoliko se gleda udio ukupno povućenih sredstava među općinama u 2022. godini, Općina Kravarsko se nalazi na drugom mjestu sa ukupnim udjelom od 2,13%. Potrebno je naglasiti kako je u 2022. godini iz EU fondova kada se analiziraju općine u Republici Hrvatskoj ukupno povućeno sredstava u vrijednosti od 528 milijuna kuna odnosno 70,1 milijun eura. Općina Kravarsko tako je u 2022. godini iz EU fondova povukla gotovo preko 11 milijuna kuna odnosno 1,5 milijuna eura.

Prikaz povučenih sredstava iz EU fondova u 2022. godini po broju stanovnika
Izvor: načelnik.hr
Prikaz udjela općina sukladno ukupnom iznosu povučenih sredstava iz EU fondova u 2022. godini
Izvor: načelnik.hr

U apsolutnom iznosu, najveći rast povučenog novca u 2022. godini u odnosu na 2021. godinu, imala je Općina Kravarsko, 10,1 milijun kuna odnosno 1,3 milijuna eura.

Prikaz povučenih sredstava iz EU fondova u odnosnu 2021. i 2022. godina
Izvor: načelnik.hr

Općinski načelnik Vlado Kolarec i djelatnici Općine Kravarsko iznimno su zadovoljni rezultatima objavljene analize koja je nagrada za dugogodišnji trud i zalaganje, ali i motiv za prijavu i provedbu budućih EU projekata.

Detaljnije informacije nalaze se na sljedećem LINKU.