Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Dan: 7. rujna 2022.

07. sjednica Općinskog vijeća Općine Kravarsko

Dana 08. rujna 2022. godine u prostorijama Doma kulture Kravarsko održati će se 07. sjednica Općinskog vijeća Općine Kravarsko s početkom u 8 sati.

Dnevni red:

0. Verifikacija zapisnika sa 06. sjednice Općinskog vijeća Općine Kravarsko

  1. Aktualni sat
  2. Izvješće o radu Načelnika Općine Kravarsko za siječanj – lipanj 2022. godine i donošenje Zaključka o prihvaćanju istoga
  3. Izvješće o izvršenju proračuna Općine Kravarsko za siječanj – lipanj 2022. g. i donošenje Zaključka o prihvaćanju istoga (Obrazloženje)
  4. Donošenje Odluke o sprječavanju odbacivanja otpada u okoliš na području Općine Kravarsko
  5. Donošenje Zaključka o prihvaćanju prijedloga kandidata za dodjelu javnih priznanja Općine Kravarsko
  6. Razno