Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Mjesec: kolovoz 2022.

Prijava štete od suše

Obavještavaju se poljoprivrednici da mogu PRIJAVITI ŠTETU OD SUŠE  NA OBRASCU PN. Štete se prijavljuju na zakonom propisanom Obrascu PN koji mora biti popunjen u cijelosti i potpisan. U Obrascu je potrebno navesti za svaku poljoprivrednu kulturu površinu u ha, ukupan broj stabala ili trsova.

Štetu od suše mogu prijaviti fizičke ili pravne osobe koje imaju ustrojene sljedeće organizacijske oblike:

  • obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo,
  • samoopskrbno poljoprivredno gospodarstvo,
  • obrt registriran za obavljanje poljoprivredne djelatnosti,
  • trgovačko društvo ili zadrugu registriranu za obavljanje poljoprivredne djelatnosti te druga pravna osoba.

NAČIN PREDAJE PN OBRASCA

Preporuka je da se uredno ispunjene prijave sa svim traženim podacima i prilozima pošalju na e-mail:  opcina@kravarsko.hr .

Prijave se mogu donijeti i osobno u Općinsku zgradu u Kravarskom, Trg Stjepana Radića 1, Kravarsko.

ROK ZA DOSTAVU PRIJAVE

Prijave će se zaprimati do 07.09.202., radnim danom od 7,30 do 15,30 sati.

Telefon za dodatne informacije:  01/ 6237 022

Obrazac PN

Besplatna prehrana za učenike OŠ Slavka Kolara Kravarsko

Obavještavamo roditelje i učenike kako će se školska prehrane za učenike predmetne i razredne nastave OŠ Slavka Kolara Kravarsko, u školskoj godini 2022./2023. financirati sredstvima općinskog proračuna Općine Kravarsko.

Općinski Načelnik Općine Kravarsko
Vlado Kolarec

Financiranje prijevoza redovitim učenicima srednjih škola sa područja Općine Kravarsko školska godina 22./23. – Autoturist Turizam d.o.o.

Obavještavamo redovite učenike srednjih škola sa područja Općine Kravarsko, a koji koriste usluge prijevoznika Autoturist Turizam d.o.o., kako će Općina Kravarsko financirati u 100% iznosu cijene mjesečnih karata.

U prilogu se nalazi Molba za izdavanje mjesečnih karata koju je potrebno ispuniti osobnim podatcima učenika, ovjeriti u obrazovnoj ustanovi koju učenik pohađa te sa takvim dokumentom doći u Općinu Kravarsko kako bi se ista ovjerila i potpisala od strane Općine.

Molba za izdavanjem srednjoškolske iskaznice za školsku godinu 2022./2023.

Završetak provedbe projekta Pokrenimo KOK!

Provedba projekt Pokrenimo KOK! sa prvi danom kolovoza službeno je završila. U posljednje dvije godine, od kolovoza 2020. do kolovoza 2022. u prostorijama Doma kulture Kravarsko održano je 329 radionica sa više od 800 sudionika. Projektom su stečene nove vrijednosti koje će se nastaviti njegovati i nakon završetka provedbe projekta. Zahvaljujemo svim sudionicima, ali i partnerima Udruzi Pet Plus, LAG Vallis Colapis, Udruzi umirovljenika Općine Kravarsko i KUD-u “Kravarsko”, koji su bili dio ovog velikog projekta za Općinu Kravarsko.

U nastavku objave donosimo Vam značajnije rezultate tijekom provedbe projekta.