Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

17. sjednica Općinskog vijeća Općine Kravarsko

Dana 20. ožujka 2024. godine održati će se 17. sjednica Općinskog vijeća Općine Kravarsko u zgradi Općine Kravarsko na adresi Trg S. Radića 1, Kravarsko s početkom u 8,00 sati.

DNEVNI RED

0. Verifikacija zapisnika sa 16. sjednice Općinskog vijeća Općine Kravarsko

 1. Aktualni sat
 2. Izvješće o radu načelnika Općine Kravarsko za razdoblje od 01.07.2023. do 31.12.2023. godine i donošenje zaključka o prihvaćanju istoga
 3. Izvješće o provedbi Programa upravljanja imovinom Općine Kravarsko za 2023. godinu i donošenje zaključka o prihvaćanju istoga
 4. Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Općine Kravarsko za 2023. godinu i donošenje zaključka o prihvaćanju istoga
 5. Izvješće o radu davatelja javne usluge prikupljanja komunalnog otpada na području Općine Kravarsko za 2023. godinu i donošenje zaključka o prihvaćanju istoga
 6. Donošenje Plana evakuacije i zbrinjavanja turista u slučaju većih nesreća ili katastrofa na području Općine Kravarsko
 7. Donošenje Plana aktivnog uključenja svih subjekata zaštite od požara na području Općine Kravarsko u protupožarnoj sezoni u 2024.godinu
 8. Donošenje Plana motrenja, čuvanja i ophodnje građevina i površina za koje prijeti opasnost od nastajanja i širenja požara za 2024. godinu
 9. Izvješće o izvršenju plana djelovanja u području prirodnih nepogoda Općine Kravarsko za 2023. godinu i donošenje zaključka o prihvaćanju istoga
 10. Donošenje Zaključka o prijedlogu razrješenja i imenovanja mrtvozornika
 11. I. izmjene i dopune Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika Općine Kravarsko
 12. Donošenje Odluke o odbacivanju prijave protiv vijećnika Dražena Sremića
 13. Donošenje Odluke o odbacivanju prijave protiv vijećnika Maria Kolarca
 14. Donošenje Odluke o odbacivanju prijave protiv vijećnika Tomislava Kuzmića
 15. Donošenje Odluke o odbacivanju prijave protiv vijećnika Zdravka Horvačića
 16. Donošenje Odluke o davanju Suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt „Rekonstrukcija nerazvrstane prometnice u k.o. Gornji Hruševec na k.č.br. 1164“ unutar mjere 73.13. „Potpora javnoj infrastrukturi u ruralnim područjima iz Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023.-2027.“
 17. Razno