Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

16. sjednica Općinskog vijeća Općine Kravarsko

Dana 21. prosinca 2023. godine održati će se 16. sjednica Općinskog vijeća Općine Kravarsko u zgradi Općine Kravarsko na adresi Trg S. Radića 1, Kravarsko s početkom u 8,00 sati.

DNEVNI RED

0. Verifikacija zapisnika sa 15. sjednice Općinskog vijeća Općine Kravarsko

  1. Aktualni sat

2. Donošenje II. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima u 2023. godini

3. Donošenje II. izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2023. godini

4. Donošenje II. izmjena i dopuna Programa građenja komunalne infrastrukture u 2023. godini

5. Donošenje II. izmjena i dopuna Programa unapređenja stanovanja zajednice u 2023. godini

6. Donošenje II. izmjena i dopuna Proračuna Općine Kravarsko za 2023. godinu

7. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju proračuna Općine Kravarsko za 2023. godinu

8. Donošenje Odluke o komunalnim djelatnostima Općine Kravarsko

9. Donošenje Odluke o proglašenju komunalne infrastrukture – mrtvačnice i groblja javnim dobrom u općoj uporabi

10. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Strategije upravljanja i raspolaganja nekretninama Općine Kravarsko za razdoblje 2024.-2028.

11. Donošenje Godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara na području Općine Kravarsko za 2024. godinu

12. Donošenje Odluke o osnivanju postrojbe civilne zaštite opće namjene Općine Kravarsko

13. Donošenje Godišnjeg plana upravljanja i raspolaganja nekretninama u vlasništvu Općine Kravarsko za 2024. godinu

14. Donošenje Zaključka o izboru Mandatne komisije Općinskog vijeća Općine Kravarsko

15. Donošenje Odluke o razrješenju predsjednika Etičkog odbora Općine Kravarsko

16. Donošenje Odluke o imenovanju predsjednika Etičkog odbora Općine Kravarsko

17. Donošenje Odluke o razrješenju predsjednika Vijeća časti Općine Kravarsko

18. Donošenje Odluke o imenovanju predsjednika Vijeća časti Općine Kravarsko

19. Donošenje Odluke o sufinanciranju ekonomske cijene smještaja djece u dječjem vrtiću na području Općine Kravarsko

20. Donošenje Odluke o utrošku sredstava za fiskalnu održivost dječjih vrtića za pedagošku godinu 2023./2024. dodijeljenih Općini Kravarsko

21. Razno