Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

15. sjednica Općinskog vijeća Općine Kravarsko

Dana 29. studenog 2023. godine održati će se 15. sjednica Općinskog vijeća Općine Kravarsko u zgradi Općine Kravarsko na adresi Trg S. Radića 1, Kravarsko s početkom u 8,00 sati.

Dnevni red:

0. Verifikacija zapisnika sa 14. sjednice Općinskog vijeća Općine Kravarsko

1. Aktualni sat

2. Donošenje Odluke o razrješenju predsjednika Općinskog vijeća Općine Kravarsko

3. Donošenje Odluke o izboru predsjednika Općinskog vijeća Općine Kravarsko

4. Donošenje Odluke o razrješenju 2. potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Kravarsko

5. Donošenje Odluke o izboru 2. potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Kravarsko

6. Donošenje Odluke o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti održavanja groblja i usluga ukopa pokojnika

7. Donošenje Odluka o visini poreznih stopa godišnjeg poreza na dohodak na području Općine Kravarsko

8. Donošenje Odluke o lokalnim porezima Općine Kravarsko

9. Donošenje Odluke o donošenju Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Kravarsko

10. Donošenje Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda Općine Kravarsko za 2024. godinu i Odluka o donošenju

11. Donošenje Odluke o financiranju političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću iz proračuna Općine Kravarsko za 2024.g.

12. Usvajanje Analize stanja sustava civilne zaštite na području Općine Kravarsko za 2023. godinu

13. Donošenje Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Kravarsko za 2024. godinu s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje

14. Donošenje Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima u 2024. godini

15. Donošenje Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2024. godini

16. Donošenje Programa građenja komunalne infrastrukture u 2024. godini

17. Donošenje Programa unapređenja stanovanja zajednice u 2024. godini

18. Donošenje Proračuna Općine Kravarsko za 2024. godinu i projekcija za 2025. i 2026. godinu, Obrazloženje uz Proračun

19. Donošenje Odluke o izvršavanju proračuna za 2024. godinu

20. Razno