Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

15. sjednica Općinskog vijeća Općine Kravarsko

15. sjednica Općinskog vijeća Općine Kravarsko  održati će se 19. lipnja 2019. godine sa početkom u  8,00 sati u  prostorijama Općine Kravarsko

DNEVNI RED

0. Verifikacija zapisnika sa 14.  sjednice Općinskog vijeća Općine Kravarsko

1. Aktualni sat

2. Donošenje Odluke o komunalnom redu

3. Donošenje Odluke o financiranju političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću iz proračuna Općine

Kravarsko za 2019. godinu

4. Donošenje I. izmjena i dopuna programa javnih potreba u društvenim djelatnostima u 2019.

5. Donošenje I. izmjena i dopuna programa održavanja komunalne infrastrukture u 2019.

6. Donošenje I. izmjena i dopuna programa građenja komunalne infrastrukture u 2019.

7. Donošenje I. izmjena i dopuna proračuna Općine Kravarsko za 2019. godinu sa projekcijom za 2020. i

2021. g.

8. Donošenje Zaključka o utvrđenju Financijskog plana osiguranih sredstava za provođenje zadataka tijekom

požarne sezone u 2019.g.

9. Donošenje Plana korištenja teške građevinske mehanizacije za žurnu izradu protupožarnih prosjeka i

probijanja protupožarnih putova

10. Donošenje Plana aktivnog uključenja svih subjekata zaštite od požara na području Općine Kravarsko u

protupožarnoj sezoni u 2019. godini

11. Donošenje Plana motrenja, čuvanja i ophodnje građevina i površina za koje prijeti opasnost od

nastajanja i širenja požara

12. Donošenje Zaključka  o određivanju lokaliteta i prostora za uspostavu zapovjednih mjesta za koordinaciju

gašenja požara

13. Donošenje  Odluke o uvjetima i načinu spaljivanja poljoprivrednog i drugog gorivog otpada biljnog

porijekla na otvorenom prostoru

14. Donošenje Plana evakuacije i zbrinjavanja turista u slučaju većih nesreća ili katastrofa na području

Općine Kravarsko za 2019.g.

15. Razno