Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

13. sjednica Općinskog vijeća Općine Kravarsko

13. sjednica Općinskog vijeća Općine Kravarsko  održati će se 28. ožujka 2019. godine sa početkom u  8,00 sati u  prostorijama Općine Kravarsko

DNEVNI RED

0. Verifikacija zapisnika sa 12.  sjednice Općinskog vijeća Općine Kravarsko

1. Aktualni sat

2. Izvješće o radu načelnika Općine Kravarsko za razdoblje od 01.07. do 31.12.2018. godine i donošenje

zaključka o prihvaćanju istog

3. Izvješće o radu davatelja javne usluge prikupljanja komunalnog otpada na području Općine Kravarsko za

2018. godinu i  donošenje Zaključka o prihvaćanju istoga

4. Izvješće o provedbi  Plana gospodarenja otpadom Općine Kravarsko za 2018.godinu i donošenje

Zaključka o prihvaćanju istoga

5. Donošenje Odluke o izradi III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Kravarsko

6. Donošenje Odluke o imenovanju povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda

7. Donošenje Programa  upravljanja imovinom za 2019. godinu

8. Izvješće o provedbi Plana upravljanja imovinom Općine Kravarsko za 2018. godinu i donošenje Zaključka

o prihvaćanju istoga

9. Donošenje Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i

izgubljenim životinjama i  divljim životinjama

10. Donošenje zaključka o prihvaćanju prijedloga za imenovanje sudaca porotnika za mladež za Općinski

sud u Velikoj Gorici

11. Donošenje zaključka o prihvaćanju prijedloga za imenovanje sudaca porotnika za mladež za Županijski

sud u Velikoj Gorici

12. Donošenje zaključka o prihvaćanju prijedloga za imenovanje sudaca porotnika za Općinski sud u Velikoj

Gorici

13. Donošenje zaključka o prihvaćanju prijedloga za imenovanje sudaca porotnika za Županijski sud u Velikoj

Gorici

14. Razno