Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

12.  sjednica Općinskog vijeća Općine Kravarsko

12.  sjednica Općinskog vijeća Općine Kravarsko održat će se 21. studenog 2014. godine sa početkom u 8,00 sati u  prostorijama Općine Kravarsko.

DNEVNI RED

 1. Verifikacija zapisnika sa 09. i 11. Sjednice Općinskog vijeća Općine Kravarsko
 2. Aktualni sat
 3. Zaključak o Izmjenama Zaključka o imenovanju članova Odbora za Statut, propise, predstavke i pritužbe građana , Općinskog vijeća Općine Kravarsko.
 4. Prijedlog  Programa održavanja komunalne infrastrukture  na    području Općine Kravarsko  za 2015. g.
 5. Prijedlog   Programa gradnje objekata i  uređaja komunalne  infrastrukture na području  Općine  Kravarsko  za 2015. g.
 6. Prijedlog   Programa   gradnje   ostalih   kapitalnih  objekata   na   području    Općine  Kravarsko za 2015 g. 
 7. Prijedlog   Programa   poticaja     poduzetništva   Općine  Kravarsko  u   2015. g.
 8. Prijedlog  Programa   javnih   potreba   u   društvenim   djelatnostima  Općine    Kravarsko   u   2015. g 
 9. Prijedlog Odluke o financiranju političkih stranaka u 2015. godini zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Kravarsko
 10. Prijedlog   Proračuna    Općine   Kravarsko  za   2015. g.   sa    projekcijom    za   2016. i   2017. g.
 11. Prijedlog   Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Kravarsko za 2015. g.  
 12. Prijedlog srednjoročnog (trogodišnjeg) plana davanja koncesija na području Općine Kravarsko za razdoblje od 2015. do 2017. godine.
 13. Prijedlog plana davanja koncesija u 2015. godini
 14. Prijedlog Odluke o socijalnoj skrbi
 15. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu
 16. Izvješće o obavljenoj reviziji gospodarenja otpadom na području Zagrebačke županiji i prijedlog  Zaključka o prihvaćanju istoga
 17. Izvješće o obavljenoj reviziji osnivanja i ulaganja u opremanje i razvoj poduzetničkih zona na području Zagrebačke županiji i prijedlog Zaključka o prihvaćanju istoga
 18. Prijedlog Odluke o pristupanju Općine Kravarsko u članstvo LAG Vallis Colapis
 19. Prijedlog Odluke o imenovanju osoba za izradu Lokalne razvojne strategije LAG Valis Colapis
 20. Prijedlog Odluke o radnom  vremenu  ugostiteljskih  objekata
 21. Prijedlog Odluke o pokriću troškova ekshumacije i izgradnje betonskih okvira
 22. Razno