Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

12. sjednica Općinskog vijeća Općine Kravarsko

Dana 14. lipnja 2023. godine održati će se 12. sjednica Općinskog vijeća Općine Kravarsko u Domu kulture Kravarsko s početkom u 8,00 sati.

Dnevni red:

0.Verifikacija zapisnika

1.Aktualni sat

2.Izvještaj o izvršenju Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima Općine Kravarsko za 2022. g. i donošenje Zaključka o prihvaćanju istoga

3.Izvještaj o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Kravarsko za 2022. g. i donošenje Zaključka o prihvaćanju istoga

4.Izvještaj o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Kravarsko za 2022. g. i donošenje Zaključka o prihvaćanju istoga

5.Izvještaj o izvršenju Programa unapređenja stanovanja zajednice za 2022. g i donošenje Zaključka o prihvaćanju istoga

6.Godišnji Izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Kravarsko za 2022. g., obrazloženje i donošenje Zaključka o prihvaćanju istoga

7.Donošenje Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja Općine Kravarsko za 2022.g.

8.Donošenje Odluke o osnovici i koeficijentu za obračun plaće dužnosnika (općinskog načelnika)

9.Donošenje Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika Općine Kravarsko

10.Donošenje I. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima Općine Kravarsko za 2023. godinu

11.Donošenje I. izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2023. godini

12.Donošenje I. izmjena i dopuna Programa građenja komunalne infrastrukture za 2023. godini

13.Donošenje I. izmjena i dopuna Programa unapređenja stanovanja zajednice za 2023. godini

14.Donošenje I izmjena i dopuna Proračuna Općine Kravarsko za 2023. godinu, Obrazloženje

15.Donošenje Plana evakuacije i zbrinjavanja turista u slučaju većih nesreća ili katastrofa

16.Donošenje Plan motrenja, čuvanja i ophodnje građevina i površina za koje prijeti opasnost od nastajanja i širenja požara

17.Razno