Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

11. sjednica Općinskog vijeća Općine Kravarsko

11. sjednica Općinskog vijeća Općine Kravarsko  održati će se 21. prosinca 2018. godine sa početkom u  9,00 sati u  prostorijama Općine Kravarsko

DNEVNI RED

0. Verifikacija zapisnika sa  10. sjednice  Općinskog vijeća Općine Kravarsko

1. Aktualni sat

2. Usvajanje Analize stanja sustava civilne zaštite na području Općine Kravarsko za 2018. godinu

3. Donošenje Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Kravarsko za 2019. godinu

4. Donošenje Godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara na području Općine Kravarsko za 2019. godinu

5. Usklađivanje Procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije

6. Usklađivanje Plana zaštite od požara

7. Donošenje I izmjena i dopuna   Programa   unapređenja stanovanja zajednice Općine  Kravarsko  u   2018. g.

8. Donošenje IV izmjena i dopuna  Programa održavanja komunalne infrastrukture  na    području Općine Kravarsko  za 2018. g.

9. Donošenje IV izmjena i dopuna    Programa građenja  komunalne infrastrukture  na području  Općine  Kravarsko  za 2018. g.

10. Donošenje III izmjena i dopuna   Programa   javnih   potreba   u   društvenim   djelatnostima  Općine    Kravarsko   u   2018. g

11. Donošenje III izmjena i dopuna   Proračuna    Općine   Kravarsko  za   2018. g.   sa    projekcijom    za   2019. i   2020. g.

12. Donošenje Odluke o VII izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu

13. Razno