Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

10. sjednica Općinskog vijeća Općine Kravarsko

10. sjednica Općinskog vijeća Općine Kravarsko održati će se  30. studenog 2018. godine sa početkom u 8,00 sati u  prostorijama Općine Kravarsko.

DNEVNI RED

0. Verifikacija zapisnika sa 9. sjednice Općinskog vijeća

1. Aktualni sat

2.Donošenje Srednjoročnog (trogodišnjeg) plana davanja koncesija na području Općine  Kravarsko za razdoblje od 2019. do 2021. godine

3. Donošenje plana davanja koncesija u 2019. godini

4. Donošenje odluke o financiranju političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću iz          proračuna Općine Kravarsko za 2019. g.

5. Donošenje Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima u 2019. g.

6. Donošenje Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2019.g.

7. Donošenje Programa građenja komunalne infrastrukture u 2019. g.

8. Donošenje Programa unaprijeđenja stanovanja zajednice u 2019.g.

9. Donošenje Proračuna Općine Kravarsko za 2019. godinu i projekcija za 2020. i 2021. godinu

10. Donošenje Odluke o izvršenju proračuna za 2019.g.

11. Donošenje III izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2018. g.

12. Donošenje III. izmjena i dopuna Programa građenja komunalne infrastrukture u 2018.godini

13. Donošenje Odluke o raspodjeli rezultatata poslovanja Općine Kravarsko za 2017. g.

14. Donošenje Odluke o vrijednosti boda za utvrđivanje iznosa komunalne naknade po m2 obračunske površine nekretnine na području Općine Kravarsko

15. Donošenje Odluke o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada

16. Razno

NAPOMENA: Prijedlozi programa pod točkama 5,6,7 i 8 nalaze se pod točkom 9 (Excel list- Komunalni programi)