Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

09. sjednicu Općinskog vijeća Općine Kravarsko

09. sjednicu Općinskog vijeća Općine Kravarsko održati će se 07. rujna   2018. godine sa početkom u  8,00 sati u  prostorijama Općine Kravarsko

DNEVNI RED

0. Aktualni sat

1. Verifikacija zapisnika sa 08.  sjednice Općinskog vijeća Općine Kravarsko

2. Donošenje  I izmjena i dopuna jedinstvene baze podataka o nerazvrstanim cestama na području Općine Kravarsko (Jedinstvena baza podataka o nerazvrstanim cestama na području Općine Kravarsko)

3. Donošenje Odluke o imenovanju Stručnoga tima za usklađivanje Procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije i Plana zaštite od požara za Općinu Kravarsko

4. Donošenje Zaključka o usvajanju prijedloga kandidata za dodjelu javnih priznanja

5. Donošenje  Odluke o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za ravnopravnost spolova Općine  Kravarsko

6. Donošenje  Odluke o stjecanju/primitku  nekretnina u vlasništvo Općine Kravarsko

7. Donošenje  Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi

8. Donošenje  Odluke o prodaji zemljišta

9. Donošenje zaključka o prihvaćanju cjenika za obavljanje javne usluge prikupljanja odvoza i zbrinjavanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada sa područja Općine Kravarsko

10. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt „Gradnja vodoopskrbnog cjevovoda u  Čakancu “ unutar mjere 07 “Temeljne usluge i obnova sela uz ruralnim područjima“ iz programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014-2020.

11. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt „Izgradnja sportskih terena u Kravarskom“ unutar mjere 07 “Temeljne usluge i obnova sela uz ruralnim područjima“ iz programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014-2020.

12. Izvješće o izvršenju proračuna Općine Kravarsko za siječanj – lipanj 2018. god. i donošenje Zaključka o prihvaćanju istoga

13. Izvješće o radu Načelnika Općine Kravarsko za siječanj – lipanj  2018. g. i donošenje Zaključka o prihvaćanju istoga

14. Razno