Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

08. sjednica Općinskog vijeća Općine Kravarsko

08. sjednica Općinskog vijeća Općine Kravarsko održat će se 26. lipnja 2018. godine s početkom u 8:00 sati u prostorijama Općine Kravarsko

DNEVNI RED

0. Aktualni sat

1. Verifikacija zapisnika s 7. sjednice Općinskog vijeća Općine Kravarsko

2. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju proračuna Općine Kravarsko za 2018. godinu

3. Donošenje Odluke o grobljima

4. Donošenje Odluke o osnovici i koeficijentu za obračun plaće općinskog načelnika i njegova zamjenika

5. Donošenje Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika Općine Kravarsko

6. Donošenje II izmjena i dopuna Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima Općine Kravarsko u 2018.g.

7. Donošenje II izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Kravarsko za 2018.g.

8. Donošenje II izmjena i dopuna Programa gradnje na području Općine Kravarsko za 2018. godinu s projekcijom za 2019. i 2020. godinu

9. Donošenje II izmjena i dopuna Proračuna Općine Kravarsko za 2018. godinu s projekcijom za 2019. i 2020. godinu

10. Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt “Rekonstrukcija sportskih terena u Kravarskom” unutar mjere 07 “Temeljne usluge i obnova sela na ruralnim područjima” iz programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020.

11. Razno

Napomena: II izmjena i dopuna Programa pod rednim brojem 6., 7. i 8. nalaze se pod rednim brojem 9. II izmjena i dopuna Proračuna Općine Kravarsko za 2018. godinu s projekcijom za 2019. i 2020. godinu