Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

06. sjednica Općinskog vijeća Općine Kravarsko

06. sjednica Općinskog vijeća Općine Kravarsko održat će se 31. siječnja 2018. godine sa početkom u 8,00 sati u prostorijama Općine Kravarsko

Dnevni red

0. Aktualni sat

1. Verifikacija zapisnika sa 05.  sjednice Općinskog vijeća Općine Kravarsko

2. Donošenje Odluke o komunalnom redu

3. Donošenje Odluke o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina, te mjerama zaštite od požara na poljoprivrednom zemljištu

4. Donošenje Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog  otpada na području Općine Kravarsko

5. Donošenje Odluke o povjeravanju obavljanja komunalne djelatnosti održavanja javne rasvjete na području Općine Kravarsko

6. Donošenje I izmjena i dopuna   Programa   javnih   potreba   u   društvenim   djelatnostima  Općine    Kravarsko   u   2018. g

7. Donošenje I izmjena i dopuna  Programa održavanja komunalne infrastrukture  na    području Općine Kravarsko  za 2018. g.

8. Donošenje I izmjena i dopuna    Programa gradnje na području  Općine  Kravarsko  za 2018. g.

9. Donošenje I izmjena i dopuna   Proračuna    Općine   Kravarsko  za   2018. g.   sa    projekcijom    za   2019. i   2020. g. i dopuna

10. Donošenje Programa  upravljanja imovinom za 2018. godinu

11. Donošenje  Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Općine Kravarsko

12. Donošenje Odluke o izmjenama Poslovnika Općinskog vijeća Općine Kravarsko

13. Razno

NAPOMENA: Programi pod rednim brojem 7 i 8 nalaze se u Excel dokumentu pod rednim brojem 6 . Donošenje I izmjena i dopuna Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima Općine Kravarsko u 2018. godini