Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

05. sjednica Općinskog vijeća Općine Kravarsko

05. sjednica Općinskog vijeća Općine Kravarsko održat će se 19. prosinca 2017.  sa početkom u 16,00 sati u prostorijama mjesnog doma u Barbarićima Kravarskim

0. Verifikacija zapisnika sa 04.  sjednice Općinskog vijeća Općine Kravarsko

1.  Aktualni sat

2.  Donošenje III izmjena i dopuna   Programa   javnih   potreba   u   društvenim   djelatnostima  Općine    Kravarsko   u   2017. g

3.  Donošenje III izmjena i dopuna  Programa održavanja komunalne infrastrukture  na    području Općine Kravarsko  za 2017. g.

4.  Donošenje III izmjena i dopuna    Programa gradnje na području  Općine  Kravarsko  za 2017. g.

5. Donošenje II izmjena i dopuna    Programa   gradnje   vodnih građevina na   području  Općine  Kravarsko za 2017. g.

6 . Donošenje I izmjena i dopuna   Programa   unapređenja stanovanja zajednice Općine  Kravarsko  u   2017. g.

7 . Donošenje III izmjena i dopuna   Proračuna  Općine   Kravarsko  za   2017. g.  sa  projekcijom    za   2018. i 2019. g

8. Donošenje Odluke o V izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu

9. Donošenje Odluke o I izmjenama i dopunama Odluke o financiranju političkih stranaka zastupljenih  u Općinskom vijeću Općine Kravarsko iz proračuna Općine Kravarsko za 2017.g.

10. Usvajanje Analize stanja sustava civilne zaštite na području Općine Kravarsko za 2017. godinu.

11. Donošenje Plana razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Kravarsko za 2018. godinu

12. Donošenje Odluke o komunalnim djelatnostima i načinu njihova obavljanja na području Općine Kravarsko

13. Donošenje Odluke o otpisu potraživanja s osnova komunalne naknade za razdoblje do 2007. godine

14. Donošenje Odluke o stjecanju / primitku nekretnina

15. Donošenje Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi

16. Donošenje Odluke o prodaji zemljišta

17. Donošenje Odluke  o davanju na upravljanje doma kulture Barbarići Kravarski

18. Razno

NAPOMENA: Programi pod rednim brojem 2, 3, 4, 5 i 6 nalaze se u Excel dokumentu pod rednim brojem 7. Donošenje III izmjena i dopuna Proračuna Općine Kravarsko za 2017. g sa projekcijom za 2018. i 2019. g