Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

04. sjednica  Općinskog vijeća Općine Kravarsko

04. sjednica  Općinskog vijeća Općine Kravarsko za 30. studeni 2017. godine sa početkom u 08,00 sati u prostorijama  Općine Kravarsko

DNEVNI RED

0. Verifikacija zapisnika sa  3. sjednice  Općinskog vijeća Općine Kravarsko

1. Aktualni sat

2. Donošenje Srednjoročnog ( trogodišnjeg ) plana davanja koncesija na području Općine Kravarsko za razdoblje od 2018. do 2020. godine

3. Donošenje Plana davanja koncedija u 2018. godini

4. Prijedlog Odluke o odabiru ponuditelja  za sklapanje ugovora o povjeravanju poslova izvanrednog i redovnog održavanja nerazvrstanih cesta na području Općine Kravarsko  na razdoblje od dvije godine – prijedlog će biti dostavljen na sjednici obzirom da je u toku postupak nabave

5. Prijedlog Mišljenja o Strategiji razvoja Urbane aglomeracije Zagreb za razdoblje do 2020. godine

6. Donošenje Odluke o financiranju političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću iz proračuna Općine Kravarsko za 2018.g.

7. Donošenje Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima u 2018. godini

8. Donošenje  Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2018. godini

9. Donošenje Programa građenja u 2018. godini

10. Donošenje Programa unapređenja stanovanja zajednice u 2018. godini

11. Donošenje Proračuna Općine Kravarsko  za 2018. godinu  i projekcija za 2019. i 2020. godinu

12. Donošenje Odluke o izvršenju proračuna za 2018. godinu

13. Razno

NAPOMENA: Programi pod rednim brojem 7, 8, 9, 10 nalaze se u Excel dokumentu pod rednim brojem 11. Proračuna Općine Kravarsko za 2018.g