Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

02. sjednica Općinskog vijeća Općine Kravarsko

02. sjednica Općinskog vijeća Općine Kravarsko održat će se  11. srpnja 2017. godine sa početkom u 9,00          sati u prostorijama Općine Kravarsko

DNEVNI RED

0. Verifikacija zapisnika sa 1. (Konstituirajuće sjednice) Općinskog vijeća Općine Kravarsko

1. Aktualni sat

2. Prijedlog Zaključka o imenovanju Odbora za Statut,Poslovnik,propise,predstavke i pritužbe građana

3. Prijedlog Zaključka o imenovanju Odbora za financije

4. Prijedlog Zaključka o imenovanju Odbora za imenovanje naselja,ulica i trgova

5. Prijedlog Zaključka o imenovanju Odbora za gospodarski razvoj,poljodjelstvo,šumarstvo,vodoprivredu,komunalne            djelatnosti,prostorno uređenje i zaštitu okoliša

6. Prijedlog Zaključka o imenovanju Odbora za društvene djelatnosti,socijalnu skrb i mjesnu samoupravu

7. Donošenje II izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Kravarsko za              2017.g.

8. Donošenje II izmjena i dopuna Programa gradnje na području Općine Kravarsko za 2017. g.

9. Donošenje II izmjena i dopuna Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima Općine Kravarsko u 2017. g.

10. Donošenje II izmjena i dopuna Proračuna Općine Kravarsko za 2017. godinu sa projekcijom za 2018.i 2019. g.

11.Donošenje Odluke o dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Kravarsko za 2017. g.

12. Prijedlog Odluke o zaduženju Opčine Kravarsko

13. Prijedlog Odluke o IV izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu

14. Prijedlog Odluke o držanju pasa i mačaka,načinu postupanja sa neupisanim psima,napuštenim i izgubljenim osobama

15. Razno