Nije moguće inicirati mail funkciju. OSTALE INFORMACIJE

Galerija

imageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimage

OSTALE INFORMACIJE

 


 

FINANCIJSKA IZVJEŠĆA


Godišnji financijski izvještaj poduzetnika za 2018. godinu

Bilješke uz financijske izvještaje za 2018. godinu


Godišnji financijski izvještaj poduzetnika za 2017. godinu

Bilješke uz financijske izvještaje za 2017. godinu

 

- Godišnji financijski izvještaj poduzetnika za 2016. godinuSPONZORSTVA I DONACIJE


KOMUNALNO PODUZEĆE KRAVARSKO d.o.o. u 2018. godini nije davalo sponzorstva i donacije


KOMUNALNO PODUZEĆE KRAVARSKO d.o.o. u 2017. godini nije davalo sponzorstva i donacije


KOMUNALNO PODUZEĆE KRAVARSKO d.o.o. u 2016. godini nije davalo sponzorstva i donacije


 

 

ODLUKE SKUPŠTINE


Odluka o rasporedu dobiti za 2018. godinu

Odluka o utvrđivanju godišnjih financijskih izvještaja za 2018. godinu

 

Odluka o rasporedu dobiti za 2017. godinu

Odluka o utvrđivanju godišnjih financijskih izvještaja za 2017. godinu

 

-Odluka o pokriću gubitka za 2016. godinu

-Odluka o utvrđivanju godišnjih financijskih izvještaja za 2016. godinu


SJEDNICE SKUPŠTINE


Saziv za 14. sjednicu skupštine društva

Saziv za 13. sjednicu skupštine društva

Saziv za 12. sjednicu skupštine društva

Saziv za 11. sjednicu skupštine društva

Saziv za 10. sjednicu skupštine društva

Saziv za 9. sjednicu skupštine društva

Saziv za 8. sjednicu skupštine društva

Saziv za 7. sjednicu skupštine društva

Saziv za 6. sjednicu skupštine društva

Saziv za 5. sjednicu skupštine društva

Saziv za 4. sjednicu skupštine društva

Saziv za 3. sjednicu skupštine društva

Saziv za 2. sjednicu skupštine društva

Saziv za 1. sjednicu skupštine društva


© Općina Kravarsko, Trg Stjepana Radića 1, Telefon: 01 62 37 022, 01 62 37 044.......................Design by - StudioAgram