Galerija

imageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimage

OSTALE INFORMACIJE

 


 

FINANCIJSKA IZVJEŠĆA

 

Godišnji financijski izvještaj poduzetnika za 2019. godinu

Bilješke uz financijske izvještaje za 2019. godinu

 


Godišnji financijski izvještaj poduzetnika za 2018. godinu

Bilješke uz financijske izvještaje za 2018. godinu

Bilješke uz financijske izvještaje za 2018. godinu (word)

 


Godišnji financijski izvještaj poduzetnika za 2017. godinu

Bilješke uz financijske izvještaje za 2017. godinu

 

- Godišnji financijski izvještaj poduzetnika za 2016. godinuSPONZORSTVA I DONACIJE


KOMUNALNO PODUZEĆE KRAVARSKO d.o.o. u 2019. godini nije davalo sponzorstva i donacije

 

KOMUNALNO PODUZEĆE KRAVARSKO d.o.o. u 2018. godini nije davalo sponzorstva i donacije


KOMUNALNO PODUZEĆE KRAVARSKO d.o.o. u 2017. godini nije davalo sponzorstva i donacije


KOMUNALNO PODUZEĆE KRAVARSKO d.o.o. u 2016. godini nije davalo sponzorstva i donacije


 

 

ODLUKE SKUPŠTINE

 

Odluka o utvrđivanju godišnjih financijskih izvještaja za 2019. godinu

Odluka o pokriću gubitka za 2019. godinu


Odluka o rasporedu dobiti za 2018. godinu

Odluka o rasporedu dobiti za 2018. godinu (word)

Odluka o utvrđivanju godišnjih financijskih izvještaja za 2018. godinu

Odluka o utvrđivanju godišnjih financijskih izvještaja za 2018. godinu (word)

 

 

Odluka o rasporedu dobiti za 2017. godinu

Odluka o utvrđivanju godišnjih financijskih izvještaja za 2017. godinu

 

-Odluka o pokriću gubitka za 2016. godinu

-Odluka o utvrđivanju godišnjih financijskih izvještaja za 2016. godinu


SJEDNICE SKUPŠTINE


Saziv za 19. sjednicu skupštine društva

Saziv za 18. sjednicu skupštine društva

Saziv za 17. sjednicu skupštine društva

Saziv za 16. sjednicu skupštine društva

Saziv za 15. sjednicu skupštine društva

Saziv za 14. sjednicu skupštine društva

Saziv za 13. sjednicu skupštine društva

Saziv za 12. sjednicu skupštine društva

Saziv za 11. sjednicu skupštine društva

Saziv za 10. sjednicu skupštine društva

Saziv za 9. sjednicu skupštine društva

Saziv za 8. sjednicu skupštine društva

Saziv za 7. sjednicu skupštine društva

Saziv za 6. sjednicu skupštine društva

Saziv za 5. sjednicu skupštine društva

Saziv za 4. sjednicu skupštine društva

Saziv za 3. sjednicu skupštine društva

Saziv za 2. sjednicu skupštine društva

Saziv za 1. sjednicu skupštine društva


© Općina Kravarsko, Trg Stjepana Radića 1, Telefon: 01 62 37 022, 01 62 37 044.......................Design by - StudioAgram