DJELATNOSTI

 

Predmet poslovanja Komunalnog poduzeća Kravarsko d.o.o.  sastoji se od sljedećih djelatnosti :


- održavanje javnih površina
- održavanje nerazvrstanih cesta
- tržnice na malo
- održavanje groblja i krematorija
- obavljanje dimnjačarskih poslova
- javna rasvjeta
- pogrebnička djelatnost
- prijevoz putnika u javnom prometu
- djelatnost druge obrade otpada
- djelatnost oporabe otpada
- djelatnost posredovanja u gospodarenju otpadom
- djelatnost prijevoza otpada
- djelatnost sakupljanja otpada
- djelatnost trgovanja otpadom
- djelatnost zbrinjavanja otpada
- gospodarenje otpadom
- djelatnost ispitivanja i analize otpada
- gospodarenje šumama
- proizvodnja, stavljanje na tržište ili uvoz šumskog reprodukcijskog materijala
- proizvodnja, stavljanje na tržište ili uvoz božićnih drvaca
- gospodarenje ribama slatkih (kopnenih) voda
- pripremanje i usluživanje jela, pića i napitaka i pružanje usluga smještaja
- pripremanje jela, pića i napitaka za potrošnju na drugom mjestu sa ili bez usluživanja (u prijevoznom sredstvu, na priredbama i      slično) i opskrba tim jelima, pićima i napitcima (catering)
- djelatnost prijevoza putnika u unutarnjem cestovnom prometu
- djelatnost prijevoza putnika u međunarodnom cestovnom prometu
- djelatnost prijevoza tereta u unutarnjem i međunarodnom cestovnom prometu
- djelatnosti pružanja kolodvorskih usluga u autobusnom prometu prijevoz za vlastite potrebe
- stavljanje na tržište sadnog materijala
- uvoz sadnog materijala
- turističke usluge u ostalim oblicima turističke ponude
- ostale turističke usluge
- turističke usluge koje uključuju športsko-rekreativne ili pustolovne aktivnosti
- poslovi građenja i rekonstrukcije javnih cesta
- poslovi održavanja javnih cesta
- ostali poslovi upravljanja javnim cestama
- premještanje vozila
- kupnja i prodaja robe
- pružanje usluga u trgovini
- obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu
- projektiranje i građenje građevina te stručni nadzor građenja
- iznajmljivanje strojeva i opreme, bez rukovatelja
- čišćenje svih vrsta objekata
- sportska priprema
- sportska rekreacija
- sportska poduka
- organiziranje sportskog natjecanja
- vođenje sportskih natjecanja
- upravljanje i održavanje sportskom građevinom
- priprema i organizacija te javno izvođenje dramskih, glazbeno-scenskih, lutkarskih i drugih scenskih djela (scenska i glazbeno-        scenska djela)
- muzejska djelatnost
- proizvodnja energije,
- prijenos, odnosno transport energije,
- skladištenje energije,
- distribucija energije,
- upravljanje energetskim objektima,
- opskrba energijom,
- trgovina energijom i organiziranje tržišta energijom,
- istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnijenja,
- promidžba (reklama i propaganda),
- računovodstveni poslovi,
- izdavačka djelatnost,
- djelatnost nakladnika,
- administrativna djelatnost,
- uređenje vrtova, zelenih i rekreacijskih površina,
- održavanje javnih površina,
- tiskanje časopisa i drugih periodičnih časopisa, knjiga i brošura, glazbenih djela i glazbenih rukopisa, karata i atlasa, plakata,          igraćih karata, reklamnih kataloga, prospekata i drugih tiskanih oglasa, djelovodnika, albuma, dnevnika, kalendara, naljepnica,      poslovnih obrazaca i drugih tiskanih trgovačkih stvari i papirne robe za osobne potrebe
- piljenje i blanjanje drva,
- posredovanje u prometu nekretnina,
- poslovanje nekretninama,
- poslovi upravljanja nekretninom i održavanje nekretnina,
- pripremanje i usluživanje jela, pića i napitaka i pružanje usluga smještaja.
- upravljanje i organizacija javnim i javno-prometnim površinama,
- uređenje, održavanje i upravljanje parkiralištima.

 


Informacije profila

Application 0.000 seconds (+0.000); 0.40 MB (+0.40) - afterLoad
Application 0.048 seconds (+0.048); 2.88 MB (+2.48) - afterInitialise
Application 0.071 seconds (+0.023); 3.88 MB (+1.00) - afterRoute
Application 0.123 seconds (+0.052); 5.90 MB (+2.02) - afterDispatch
Application 0.129 seconds (+0.006); 6.03 MB (+0.13) - afterRender

Korištenje Memorije

6.04 MB (6,338,352 Bytes)

20 Upita zapisano

 1. SELECT `data`
    FROM `kra_session`
    WHERE `session_id` = '7b4au9di5mntkusdaq6eqclc51'
 2. DELETE
    FROM `kra_session`
    WHERE `time` < 1600683493
 3. SELECT `session_id`
    FROM `kra_session`
    WHERE `session_id` = '7b4au9di5mntkusdaq6eqclc51'
    LIMIT 0, 1
 4. INSERT INTO `kra_session` (`session_id`, `client_id`, `time`)
    VALUES ('7b4au9di5mntkusdaq6eqclc51', 0, 1600684393)
 5. SELECT extension_id AS "id", element AS "option", params, enabled
    FROM kra_extensions
    WHERE `type` = 'component'
    AND `element` = 'com_users'
 6. SELECT id, rules
    FROM `kra_viewlevels`
 7. SELECT folder AS type, element AS name, params
    FROM kra_extensions
    WHERE enabled >= 1
    AND type ='plugin'
    AND state >= 0
    AND access IN (1,1)
    ORDER BY ordering
 8. SELECT extension_id AS "id", element AS "option", params, enabled
    FROM kra_extensions
    WHERE `type` = 'component'
    AND `element` = 'com_languages'
 9. SELECT m.id, m.menutype, m.title, m.alias, m.path AS route, m.link, m.type, m.level,m.browserNav, m.access, m.params, m.home, m.img, m.template_style_id, m.component_id, m.parent_id,m.language,e.element as component
    FROM kra_menu AS m
    LEFT JOIN kra_extensions AS e
    ON m.component_id = e.extension_id
    WHERE m.published = 1
    AND m.parent_id > 0
    AND m.client_id = 0
    AND m.access IN (1,1)
    ORDER BY m.lft
 10. SELECT extension_id AS "id", element AS "option", params, enabled
    FROM kra_extensions
    WHERE `type` = 'component'
    AND `element` = 'com_content'
 11. SELECT *
    FROM kra_languages
    WHERE published=1
 12. SELECT id, home, template, params
    FROM kra_template_styles
    WHERE client_id = 0
 13. SELECT a.rules
    FROM kra_assets AS a
    WHERE (a.id = 1)
    GROUP BY a.id
 14. SELECT b.rules
    FROM kra_assets AS a
    LEFT JOIN kra_assets AS b
    ON b.lft <= a.lft
    AND b.rgt >= a.rgt
    WHERE (a.name = 'com_content' OR a.parent_id=0)
    GROUP BY b.id
    ORDER BY b.lft
 15. SELECT a.id, a.asset_id, a.title, a.alias, a.title_alias, a.introtext, a.fulltext, CASE WHEN badcats.id is null THEN a.state ELSE 0 END AS state, a.mask, a.catid, a.created, a.created_by, a.created_by_alias, a.modified, a.modified_by, a.checked_out, a.checked_out_time, a.publish_up, a.publish_down, a.images, a.urls, a.attribs, a.version, a.parentid, a.ordering, a.metakey, a.metadesc, a.access, a.hits, a.metadata, a.featured, a.language, a.xreference,c.title AS category_title, c.alias AS category_alias, c.access AS category_access,u.name AS author,contact.id as contactid,parent.title as parent_title, parent.id as parent_id, parent.path as parent_route, parent.alias as parent_alias,ROUND( v.rating_sum / v.rating_count ) AS rating, v.rating_count as rating_count
    FROM kra_content AS a
    LEFT JOIN kra_categories AS c
    on c.id = a.catid
    LEFT JOIN kra_users AS u
    on u.id = a.created_by
    LEFT JOIN kra_contact_details AS contact
    on contact.user_id = a.created_by
    LEFT JOIN kra_categories as parent
    ON parent.id = c.parent_id
    LEFT JOIN kra_content_rating AS v
    ON a.id = v.content_id
    LEFT
    OUTER JOIN (SELECT cat.id as id
    FROM kra_categories AS cat JOIN kra_categories AS parent
    ON cat.lft BETWEEN parent.lft
    AND parent.rgt
    WHERE parent.extension = 'com_content'
    AND parent.published <= 0
    GROUP BY cat.id) AS badcats
    ON badcats.id = c.id
    WHERE a.id = 124
    AND (a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2020-09-21 10:33:13')
    AND (a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2020-09-21 10:33:13')
    AND (a.state = 1 OR a.state =2)
 16. SELECT c.*,CASE WHEN CHAR_LENGTH(c.alias) THEN CONCAT_WS(":", c.id, c.alias) ELSE c.id END as slug
    FROM kra_categories as c
    LEFT JOIN kra_categories AS s
    ON (s.lft <= c.lft
    AND s.rgt >= c.rgt) OR (s.lft > c.lft
    AND s.rgt < c.rgt)
    LEFT JOIN (SELECT cat.id as id
    FROM kra_categories AS cat JOIN kra_categories AS parent
    ON cat.lft BETWEEN parent.lft
    AND parent.rgt
    WHERE parent.extension = 'com_content'
    AND parent.published != 1
    GROUP BY cat.id) AS badcats
    ON badcats.id = c.id
    WHERE (c.extension='com_content' OR c.extension='system')
    AND c.access IN (1,1)
    AND c.published = 1
    AND s.id=2
    AND badcats.id is null
    GROUP BY c.id
    ORDER BY c.lft
 17. UPDATE kra_content
    SET hits = hits + 1
    WHERE id = 124
 18. SELECT `enabled`
    FROM `kra_extensions`
    WHERE `element` = "com_akeeba"
    AND `type` = "component"
 19. SELECT extension_id AS "id", element AS "option", params, enabled
    FROM kra_extensions
    WHERE `type` = 'component'
    AND `element` = 'com_akeeba'
 20. UPDATE `kra_session`
    SET `data` = '__default|a:6:{s:15:\"session.counter\";i:1;s:19:\"session.timer.start\";i:1600684393;s:18:\"session.timer.last\";i:1600684393;s:17:\"session.timer.now\";i:1600684393;s:8:\"registry\";O:9:\"JRegistry\":1:{s:7:\"\0*\0data\";O:8:\"stdClass\":0:{}}s:4:\"user\";O:5:\"JUser\":23:{s:9:\"\0*\0isRoot\";b:0;s:2:\"id\";i:0;s:4:\"name\";N;s:8:\"username\";N;s:5:\"email\";N;s:8:\"password\";N;s:14:\"password_clear\";s:0:\"\";s:8:\"usertype\";N;s:5:\"block\";N;s:9:\"sendEmail\";i:0;s:12:\"registerDate\";N;s:13:\"lastvisitDate\";N;s:10:\"activation\";N;s:6:\"params\";N;s:6:\"groups\";a:0:{}s:5:\"guest\";i:1;s:10:\"\0*\0_params\";O:9:\"JRegistry\":1:{s:7:\"\0*\0data\";O:8:\"stdClass\":0:{}}s:14:\"\0*\0_authGroups\";a:1:{i:0;s:1:\"1\";}s:14:\"\0*\0_authLevels\";a:2:{i:0;i:1;i:1;i:1;}s:15:\"\0*\0_authActions\";N;s:12:\"\0*\0_errorMsg\";N;s:10:\"\0*\0_errors\";a:0:{}s:3:\"aid\";i:0;}}', `time` = 1600684393
    WHERE `session_id` = '7b4au9di5mntkusdaq6eqclc51'

17 Tipova upita zapisano, razvrstani su prema broju pojavljivanja.

ODABERI tablice:
 1. 4 × SELECT extension_id AS "id", element AS "option", params, enabled FROM kra_extensions
 2. 1 × SELECT b.rules FROM kra_assets AS a LEFT JOIN kra_assets AS b ON b.lft <= a.lft AND b.rgt >= a.rgt
 3. 1 × SELECT a.rules FROM kra_assets AS a
 4. 1 × SELECT a.id, a.asset_id, a.title, a.alias, a.title_alias, a.introtext, a.fulltext, CASE WHEN badcats.id is null THEN a.state ELSE 0 END AS state, a.mask, a.catid, a.created, a.created_by, a.created_by_alias, a.modified, a.modified_by, a.checked_out, a.checked_out_time, a.publish_up, a.publish_down, a.images, a.urls, a.attribs, a.version, a.parentid, a.ordering, a.metakey, a.metadesc, a.access, a.hits, a.metadata, a.featured, a.language, a.xreference,c.title AS category_title, c.alias AS category_alias, c.access AS category_access,u.name AS author,contact.id as contactid,parent.title as parent_title, parent.id as parent_id, parent.path as parent_route, parent.alias as parent_alias,ROUND( v.rating_sum / v.rating_count ) AS rating, v.rating_count as rating_count FROM kra_content AS a LEFT JOIN kra_categories AS c on c.id = a.catid LEFT JOIN kra_users AS u on u.id = a.created_by LEFT JOIN kra_contact_details AS contact on contact.user_id = a.created_by LEFT JOIN kra_categories as parent ON parent.id = c.parent_id LEFT JOIN kra_content_rating AS v ON a.id = v.content_id LEFT OUTER JOIN (SELECT cat.id as id FROM kra_categories AS cat JOIN kra_categories AS parent ON cat.lft BETWEEN parent.lft AND parent.rgt
 5. 1 × SELECT c.*,CASE WHEN CHAR_LENGTH(c.alias) THEN CONCAT_WS(":", c.id, c.alias) ELSE c.id END as slug FROM kra_categories as c LEFT JOIN kra_categories AS s ON (s.lft <= c.lft AND s.rgt >= c.rgt) OR (s.lft > c.lft AND s.rgt < c.rgt) LEFT JOIN (SELECT cat.id as id FROM kra_categories AS cat JOIN kra_categories AS parent ON cat.lft BETWEEN parent.lft AND parent.rgt
 6. 1 × SELECT `enabled` FROM `kra_extensions`
 7. 1 × SELECT id, home, template, params FROM kra_template_styles
 8. 1 × SELECT * FROM kra_languages
 9. 1 × SELECT `session_id` FROM `kra_session`
 10. 1 × SELECT id, rules FROM `kra_viewlevels
 11. 1 × SELECT folder AS type, element AS name, params FROM kra_extensions
 12. 1 × SELECT m.id, m.menutype, m.title, m.alias, m.path AS route, m.link, m.type, m.level,m.browserNav, m.access, m.params, m.home, m.img, m.template_style_id, m.component_id, m.parent_id,m.language,e.element as component FROM kra_menu AS m LEFT JOIN kra_extensions AS e ON m.component_id = e.extension_id
 13. 1 × SELECT `data` FROM `kra_session`
OSTALE tablice:
 1. 1 × UPDATE `kra_session` SET `data` = '__default|a:6:{s:15:\"session.counter\";i:1;s:19:\"session.timer.start\";i:1600684393;s:18:\"session.timer.last\";i:1600684393;s:17:\"session.timer.now\";i:1600684393;s:8:\"registry\";O:9:\"JRegistry\":1:{s:7:\"\0*\0data\";O:8:\"stdClass\":0:{}}s:4:\"user\";O:5:\"JUser\":23:{s:9:\"\0*\0isRoot\";b:0;s:2:\"id\";i:0;s:4:\"name\";N;s:8:\"username\";N;s:5:\"email\";N;s:8:\"password\";N;s:14:\"password_clear\";s:0:\"\";s:8:\"usertype\";N;s:5:\"block\";N;s:9:\"sendEmail\";i:0;s:12:\"registerDate\";N;s:13:\"lastvisitDate\";N;s:10:\"activation\";N;s:6:\"params\";N;s:6:\"groups\";a:0:{}s:5:\"guest\";i:1;s:10:\"\0*\0_params\";O:9:\"JRegistry\":1:{s:7:\"\0*\0data\";O:8:\"stdClass\":0:{}}s:14:\"\0*\0_authGroups\";a:1:{i:0;s:1:\"1\";}s:14:\"\0*\0_authLevels\";a:2:{i:0;i:1;i:1;i:1;}s:15:\"\0*\0_authActions\";N;s:12:\"\0*\0_errorMsg\";N;s:10:\"\0*\0_errors\";a:0:{}s:3:\"aid\";i:0;}}', `time` = 1600684393
 2. 1 × UPDATE kra_content SET hits = hits + 1
 3. 1 × INSERT INTO `kra_session` (`session_id`, `client_id`, `time`) VALUES ('7b4au9di5mntkusdaq6eqclc51', 0, 1600684393
 4. 1 × DELETE FROM `kra_session`