Nije moguće inicirati mail funkciju. OBAVIJEST PUSTIČKA CESTA

OBAVIJEST PUSTIČKA CESTA

Danas 03.11.2017.  od 9,00 - 20,00 h će za sav promet  biti zatvorena  Pustička cesta na dionici od skretanja za Kompese do Trnjara radi izgradnje mosta.