Galerija

imageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimage

Plan gospodarenja otpadom Općine Kravarsko za razdoblje od 2017. do 2022. godine

 

RASPORED ODVOZA OTPADA OD 01.02.2018.- 31.07.2018.

 

 

 

Izvješće o provedenom savjetovanju/ javnoj raspravi o nacrtu Plana gospodarenja otpadom Općine Kravarsko za razdoblje od 2017. do 2022. godine

 

Temeljem članka 22. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (NN br. 94/13, 73/17), Općina Kravarsko objavljuje

 

JAVNU RASPRAVU O NACRTU PLANA GOSPODARENJA OTPADOM OPĆINE KRAVARSKO ZA RAZDOBLJE OD 2017. DO  2022. GODINE

 

I. Javna rasprava o Nacrtu Plana gospodarenja otpadom Općine Kravarsko  za razdoblje 2017. – 2022. godine  trajat će od 17. studenog  2017. godine do 18. prosinca  2017. godine radi pribavljanja mišljenja, prijedloga i primjedbi  javnosti.

II. Mišljenja, prijedlozi i primjedbe javnosti mogu se dostaviti zaključno do 18. prosinca 2017. godine na adresu Općina Kravarsko , Trg Stjepana Radića 1, 10413 Kravarsko.

III. Nacrt Plana gospodarenja otpadom Općine Kravarsko  za razdoblje 2017. – 2022. godine dostupan je na mrežnim stranicama Općine Kravarsko http://www.kravarsko.hr/  (na linku ispod ovog teksta)

IV. U navedenom razdoblju, javni uvid moguće je izvršiti i u prostorijama Jedinstvenog upravnog odjela Općine Kravarsko Trg Stjepana Radića 1, 10413 Kravarsko , svakim radnim danom u vremenu od 8,00 do 14,00 sati.

V. Mišljenja, prijedlozi i primjedbe koji ne budu dostavljeni u roku iz točke II. ove  obavijesti neće se uzeti u obzir u pripremi izviješća o javnoj raspravi.

 

NAČELNIK

Vlado Kolarec

 

NACRT PLANA GOSPODARENJA OTPADOM OPĆINE KRAVARSKO  ZA RAZDOBLJE OD 2017. DO 2022. GODINE

 

Odluka o započinjanju postupka Ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Plana gospodarenja otpadom Općine Kravarsko 2017.-2020.

 

 

© Općina Kravarsko, Trg Stjepana Radića 1, Telefon: 01 62 37 022, 01 62 37 044.......................Design by - StudioAgram